Hört talas om Unit Economics? Avser du att skala ditt bolag så pay attention!

AktuelltNorthBound ScaleupsNyheter
Bild till artikeln
28 november 2023 https://www.youtube.com/watch?v=QmbKex0ezHk

För en vecka sedan genomförde 15 bolag de sista delarna av programmet North Bound Scaleups. Avslutningen skedde här i Gävle och en av programmets absoluta höjdpunkter var föreläsningen av Dr. Davide Sola.

Davide är inte bara en professor inom strategi utan också en före detta direktör för ESCP Europes London-campus. Hans undervisning är inriktad på företagsstrategi, transformation och entreprenörskap med speciellt fokus på att skala företag. Han har en omfattande lista av publikationer som inkluderar artiklar, policydokument, bokkapitel och fallstudier som har presenterats vid internationella forskningskonferenser. Dessutom är han en av grundarna av 3HORIZONS och författare till boken ”How to Think Strategically: Your Roadmap to Innovation and Results”. Med andra ord fick deltagarna möjlighet att lära mer om uppskalning av en av världens erkänt främsta.

Under programmet fick deltagarna bland annat lära sig mer om ”Unit Economics” – en metod som används för att analysera förhållandet mellan kostnader och intäkter för en startup i förhållande till dess grundläggande enhet. Till skillnad mot för många andra anser Davide och hans forskarkollegor att uppskalningen av ett bolag inte går på automatik. I en nyligen publicerad artikel i Harvard Business Review menar de att bolag som ofta eftersträvar tillväxt glömmer bort att de behöver förändra och anpassa – ibland göra en helt ny – affärsmodell för att skala upp och tjäna mer pengar på sin verksamhet.

Här är varför du ska tillämpa Unit Economics om du driver ett bolag med avsikt att skala på en nya marknad;

Vad är unit economics?

I grund och botten handlar unit economics om att förstå lönsamheten på enhetsnivå. En “enhet” kan vara olika saker beroende på företagets verksamhet. Till exempel är det för SaaS-företag ofta en kund.

Genom att analysera kostnader och intäkter per enhet kan företag förstå hur deras affärsmodell fungerar och hur lönsam den är.

 

Varför är unit economics viktigt?

Klarare bild av processer: Genom att tillämpa unit economics får företag en tydligare bild av sina affärsprocesser.

Prognos av lönsamhet: Genom att analysera lönsamheten per enhet kan man förstå hur snabbt företaget kommer att bli lönsamt.

Optimering av produkter: Unit economics hjälper företag att förstå om deras produkt är överprissatt eller undervärderad, vilket kan leda till strategier för produktoptimering.

Bedömning av framtida potential: Genom att förstå enhetsbaserade preferenser kan företag hålla sig hållbara och anpassa sig efter kundernas behov1.

 

Modell för unit economics:

Det finns två tillvägagångssätt för att beräkna intäkter och kostnader beroende på hur företag definierar sin enhet:

 

Tillvägagångssätt 1: Enhet definierad som ett ”sålt objekt”

Här beräknas balansen mellan intäkter och kostnader med hjälp av bidragsmarginalen.

Bidragsmarginalen är skillnaden mellan försäljningspriset per objekt och variabla kostnader per försäljning.

Exempel: Om en specifik bärbar dator i en datorbutik kostar $150 och de variabla kostnaderna per bärbar dator är $60, blir bidragsmarginalen per bärbar dator $90.

Genom att multiplicera antalet sålda enheter (till exempel antal kunder som köper den bärbara datorn) med priset per enhet kan man beräkna den totala intäkten.

På samma sätt multipliceras de variabla kostnaderna med antalet sålda enheter för att få den totala variabla kostnaden.

Den totala bidragsmarginalen kan sedan beräknas för hela perioden1.

 

Tillvägagångssätt 2: Enhet definierad på annat sätt

Det finns andra sätt att definiera enheten beroende på företagets verksamhet, till exempel antal användare, transaktioner eller andra relevanta faktorer.

Unit economics ger insikter som hjälper företag att fatta bättre beslut och optimera sin verksamhet för långsiktig framgång12.

Northbound Scaleups omgång två har inletts och om två veckor står Business Turku värd för nästa omgång. Vill du veta mer om programmet hittar du info här på vår webb. Du kan också kontakta vår projektledare Jini Nälsén.