Sök
Stäng denna sökruta.

Investerarutbildning för kvinnor arrangeras i Gävle

Små bolag och startups är beroende av finansieringsmöjligheter för att kunna utvecklas till sin fulla potential. En särskild stor utmaning står kvinnliga entreprenörer inför. I Sverige gick under 2017 mindre en 1% av sammanlagt 11,4 miljarder investerade kronor till bolag med enbart kvinnliga grundare. Movexum eftersträvar i likhet med Asynjor Invest ett jämställt samhälle med en samhällsstruktur som är långsiktigt hållbar. Genom att utbilda kvinnor att investera tror man sig tillsammans kunna bidra till att snabba på utvecklingen.
Under 2018 jobbar Movexum aktivt med att öka inflödet av idéer till sin inkubator och en av målgrupperna man vill attrahera är kvinnor. Tillsammans med samarbetsaktörer bedriver man ett flertal insatser med målet att öka andelen kvinnor som vill förverkliga sina idéer. En av dessa är den investerarutbildning i samarbete med Asynjor Invest som i juni arrangeras och som Movexum är initiativtagare till.
Ulrika Malmqvist, VD på Movexum.
– Vi ser ett behov av ökad tillgång till kapital för bolag i tidiga skeden i Gävleborg. Dessutom verkar vi även för att aktivera fler människor – i synnerhet kvinnor – i att öka sin kompetens och aktivitetsnivå när det gäller investeringar i bolag. Asynjor Invest genomför investeringsutbildningar och startar riskkapitalbolag på fler håll i landet och vi vill verka för att denna utveckling sker även i Gävleborg. Glädjande nog har intresset varit stort så utbildningen genomförs den 19-20 juni i våra lokaler i Gävle.
Margareta Neld, medgrundare Asynjor Invest
– Vi har nu genomfört fem utbildningar sedan starten 2016 vilket resulterat i 50 kvinnor som är diplomerade. Hittills har två riskkapitalbolag startats via Asynjor och vårt mål är att bilda minst fyra men det får gärna bli fler och helst spridas på flera orter i Sverige.
Utbildningen riktar sig till de som identifierar sig som kvinna och som vill lära sig mer om hur riskkapitalbolag fungerar och som själv är intresserad av att investera. Ämnen som berörs är bland andra affärsetik, finansieringsalternativ och riskbedömningar. Lärare är Kristina Fahl som är utsedd som nominated advisor av London Stock Exchange och har en bakgrund som VD, bankdirektör, rådgivare, fondkommissionär, styrelsearbetare och investerare i flera olika branscher.
De personer som genomfört utbildningen inbjuds till delägarskap i något av de riskkapitalbolag som Asynjor startar med syftet att investera i intressanta svenska företag.

Fler nyheter

Designduo satsar på hemmakontor

Nu välkomnar vi till inkubatorn ännu ett bolag vars idé inledningsvis var ett examensarbete. Designduon Evelina Turesson och Andreas Berggren ska tillsammans med Movexum affärsutveckla sitt koncept för hemmakontor; Sand & Björk.

Läs mer »

Är du vår nya affärscoach?

Vi erbjuder ett roligt och utmanande jobb på en arbetsplats där vi jobbar framåtlutat men också reflekterade. Självklart driver och brinner vi för frågor som mångfald, jämställdhet och hållbarhet.

Läs mer »

Sprint X 2.0 är i gång – ”Vi kom långt redan i förra Sprint X projektet, men det finns mer att göra så vi är glada att få driva ett nytt projekt i ytterligare tre år”

Syftet med det nya projektet, Sprint X 2.0, är att vidareutveckla och fördjupa det arbete som påbörjades i Sprint X. Målet är att nå ut till och stötta fler entreprenörer och innovatörer i länet, samt att öka kompetensen inom internationalisering, kapitalanskaffning, hållbarhet och effektiva team hos Movexums startupbolag.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.