Investerarutbildning för kvinnor arrangeras i Gävle

Små bolag och startups är beroende av finansieringsmöjligheter för att kunna utvecklas till sin fulla potential. En särskild stor utmaning står kvinnliga entreprenörer inför. I Sverige gick under 2017 mindre en 1% av sammanlagt 11,4 miljarder investerade kronor till bolag med enbart kvinnliga grundare. Movexum eftersträvar i likhet med Asynjor Invest ett jämställt samhälle med en samhällsstruktur som är långsiktigt hållbar. Genom att utbilda kvinnor att investera tror man sig tillsammans kunna bidra till att snabba på utvecklingen.
Under 2018 jobbar Movexum aktivt med att öka inflödet av idéer till sin inkubator och en av målgrupperna man vill attrahera är kvinnor. Tillsammans med samarbetsaktörer bedriver man ett flertal insatser med målet att öka andelen kvinnor som vill förverkliga sina idéer. En av dessa är den investerarutbildning i samarbete med Asynjor Invest som i juni arrangeras och som Movexum är initiativtagare till.
Ulrika Malmqvist, VD på Movexum.
– Vi ser ett behov av ökad tillgång till kapital för bolag i tidiga skeden i Gävleborg. Dessutom verkar vi även för att aktivera fler människor – i synnerhet kvinnor – i att öka sin kompetens och aktivitetsnivå när det gäller investeringar i bolag. Asynjor Invest genomför investeringsutbildningar och startar riskkapitalbolag på fler håll i landet och vi vill verka för att denna utveckling sker även i Gävleborg. Glädjande nog har intresset varit stort så utbildningen genomförs den 19-20 juni i våra lokaler i Gävle.
Margareta Neld, medgrundare Asynjor Invest
– Vi har nu genomfört fem utbildningar sedan starten 2016 vilket resulterat i 50 kvinnor som är diplomerade. Hittills har två riskkapitalbolag startats via Asynjor och vårt mål är att bilda minst fyra men det får gärna bli fler och helst spridas på flera orter i Sverige.
Utbildningen riktar sig till de som identifierar sig som kvinna och som vill lära sig mer om hur riskkapitalbolag fungerar och som själv är intresserad av att investera. Ämnen som berörs är bland andra affärsetik, finansieringsalternativ och riskbedömningar. Lärare är Kristina Fahl som är utsedd som nominated advisor av London Stock Exchange och har en bakgrund som VD, bankdirektör, rådgivare, fondkommissionär, styrelsearbetare och investerare i flera olika branscher.
De personer som genomfört utbildningen inbjuds till delägarskap i något av de riskkapitalbolag som Asynjor startar med syftet att investera i intressanta svenska företag.

Fler nyheter

Stipendier till framväxande GIS-företag i Gävle

Stipendierna tilldelas bolag som gjort framstående insatser inom GIS-området och beslutet om vinnarna fattades av Mellansvenska Handelskammaren utifrån ett antal nominerade bolag. Alla tre är startups som genomgår eller har genomgått program hos Movexum.

Läs mer »

Startups och investerare möts under Movexums Demo Day

För andra året i rad arrangerar vi Demo Day där våra bolag för möta ett antal exklusivt inbjudna investerare. Några av de deltagande bolagen kommer att pitcha för kapital medan andra, som ännu inte kommit så långt i sina resor, kommer kunna knyta viktiga kontakter.

Läs mer »

”Nederländerna är först ut, sen skalar vi upp med målet att sälja våra hållbara lampor i hela norra Europa”

Du som följer oss och läser våra nyheter har sannolikt koll på att vi förra veckan avslutade den första omgången av vårt internationella projekt Northbound Scaleups. Våra alumner Studio Tabo blev uttagna att delta och tack vare sitt deltagande i projektet har de redan nu börjat skala upp sin verksamhet och valt ut de land som är först ut i deras internationella satsning.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.