Sök
Stäng denna sökruta.

Jakten på fler bra idéer i Gävleborg

Gävleborg är beroende av att få fler i arbete där en lösning är att få fler företag att starta. Då behöver vi få fler människor att se sig som entreprenör och våga testa sina idéer. Alla idéer är viktiga, oavsett kön, ålder, religion, födelseland hos personen som kläckt idén. Hur ska vi då göra för att nå fler människor med bra idéer?
Den frågan är det inte bara Movexum som ställer sig utan även inkubatorer nationellt. Det blir en bra grund för samarbeten. I Lund inledde hösten 2017 inkubatorn Ideon Innovation projektet The Yes Way. Följden blev att andelen kvinnor som sökt till inkubatorn gått från att vara 10% till att 70%. Projektet har nu erhållit 1.1 miljoner i projektstöd från Vinnova. En medsökande projektpartner är Movexum. Under 2018 kommer Movexum att tillsammans med övriga i projektet och de samarbetsaktörer Movexum har i Gävleborg, bedriva ett flertal insatser. Målsättningen att öka inflödet av idéer från kvinnor för att på sikt bidra till att öka antalet entreprenörer och antalet företag i länet med målet att även andelen kvinnor ökar.
Projektet The Yes Way kommer under två år att fokusera på att ta fram förbättrade metoder, arbetssätt och stödfunktioner för entreprenörer. Movexum och projektets övriga samarbetspartners spelar här en viktig roll genom att bland annat samla in data, genomföra kundintervjuer och medverka i utvecklingen av nya arbetssätt utifrån de lärdomar man gör. Movexum kommer därmed under 2018 stå värd för ett antal workshops och för att sprida de lärdomar man hittills dragit.
 

Movexums VD Ulrika Malmqvist:
”På Movexum ser vi mångfald som något positivt. Vi vill dra nytta av kunskap och stötta de bästa idéerna oavsett vem som är idébärare. Under 2017 är 2 av  de 10 grundare till bolagen Movexum jobbat med kvinnor. Under 2018 arbetar vi intensivt för ett ökat inflöde av idéer  – där vi gärna ser att idéerna kommer från ännu fler branschområden än idag. Vi vill för att detta ska lyckas, nå fler människor med olika åldrar, bakgrunder och ursprung. Under 2018 jobbar vi intensivt för att öka andelen kvinnor med målet att nå en andel om minst 40%.”

Fler nyheter

Designduo satsar på hemmakontor

Nu välkomnar vi till inkubatorn ännu ett bolag vars idé inledningsvis var ett examensarbete. Designduon Evelina Turesson och Andreas Berggren ska tillsammans med Movexum affärsutveckla sitt koncept för hemmakontor; Sand & Björk.

Läs mer »

Är du vår nya affärscoach?

Vi erbjuder ett roligt och utmanande jobb på en arbetsplats där vi jobbar framåtlutat men också reflekterade. Självklart driver och brinner vi för frågor som mångfald, jämställdhet och hållbarhet.

Läs mer »

Sprint X 2.0 är i gång – ”Vi kom långt redan i förra Sprint X projektet, men det finns mer att göra så vi är glada att få driva ett nytt projekt i ytterligare tre år”

Syftet med det nya projektet, Sprint X 2.0, är att vidareutveckla och fördjupa det arbete som påbörjades i Sprint X. Målet är att nå ut till och stötta fler entreprenörer och innovatörer i länet, samt att öka kompetensen inom internationalisering, kapitalanskaffning, hållbarhet och effektiva team hos Movexums startupbolag.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.