Sök
Stäng denna sökruta.

Kanada en het marknad för startups

Ett av områdena inom vårt Sprint X-projekt är internationalisering. Målet är att skapa tydligare metoder och processer, samt verktyg, för att ännu bättre kunna förbereda startups gällande lanseringar och försäljningar på den internationella marknaden. 

Hampus Granström är projektledare för internationalisering. Vårt löpande initiativ Scandinavian Startup Week faller under projektets ramar och under det första halvåret av 2021 har mycket fokus lagts på att sammanföra startups i vår inkubator med den kanadensiska marknaden. I höst är det dags för den fjärde upplagan av resan där ett intensivt program väntar för svenska startups som siktar på affärer i Kanada och Nordamerika. Inför den digitala affärsresan i september får de deltagande bolagen från inkubatorerna Movexum, Bizmaker, Företagsfabriken i Kronoberg och Kalmar Science Park hjälp med att slipa på sina engelska pitchar, utveckla sin marknadsföring och utvidga sitt kontaktnät via exempelvis LinkedIn. Internationellt kontaktnät, kunskap om utländska marknader och praktiska förberedelser är avgörande för startups som vill satsa internationellt med sin affärsidé. 

– Vi har genomfört fyra digitala events under relativt kort tid, där de deltagande bolagen bland annat fått träffa representanter från våra partners i Kanada, däribland Business Sweden. Vi har bland annat diskuterat juridiska ramverk och vilka infallsvinklar man bör ha beroende på om man exempelvis har en digital tjänst eller en fysisk produkt. Ska man lansera en digital tjänst i Kanada bör man ju ha koll på om den digitala marknaden är mogen för tjänsten. Man säga att Kanada generellt ligger lite efter Sverige i digitaliseringen och sådan kunskap kan ju vara väldigt affärskritisk. Bolagen har också via en advokatfirma i Kanada, som är en av många samarbetspartner inom SSUW, fått stifta bekantskap med den lagstiftning och fått bra tips på vad man som bolag behöver tänka på när man ska lansera sitt bolag i Kanada. Vidare har bolagen haft workshops i social selling och hur man till exempel via plattformar som LinkedIn framgångsrikt kan knyta kontakter, berättar Hampus. Ignite har också bjudit våra deltagande startups på kunskap och delat med sig av sina erfarenheter kring matchmaking med stora etablerade företag. 

Hur har det varit att jobba med ett rese-event när vi inte kan resa? 

– Det har bitvis varit utmanande, många av våra inplanerade aktiviteter har vi fått skjuta på – men det är min förhoppning att vi hinner med några av dem under hösten.  

SSUW har ju hamnat hos dig eftersom det är en sådan självklar koppling till internationalisering – vad kan du berätta om projektet i övrigt? 

– Om jag skulle sammanfatta projektet så är en av delarna att jobba med metodutveckling och att bygga en systematik för startups som handlar om internationalisering. I höst kommer vi att ha utbildningar med Movexums affärscoacher inom Business Swedens Go Global-program. Det är ett modulbaserat verktyg för olika faser i internationaliseringsprocessen som bygger på den sk Dunning-modellen (även kallad OLI-modellen). Det är en forskningsbaserad metod som byggts av Business Sweden tillsammans med forskare från Handelsuniversitetet i Göteborg bland annat. Metoden innebär att man tittar på vilka faktorer som är gemensamma för bolag med lyckade internationaliseringsresor. Man pratar om Organisations, Lokaliserings- och Internaliseringsfaktorer. Organisationsfaktorer kan vara ägande resurser som patent eller varumärken, Lokaliseringsfaktorerna är marknadsresurser – till exempel om det finns vissa omständigheter på den lokala marknaden som kan vara gynnsamma i arbetet med att bygga en affär. Internalisering kan beskrivas som den fördel man kan ha av att driva en fullt kontrollerad verksamhet, något försprång man har gentemot de inhemska bolagen som gör att man är konkurrenskraftig. Forskningen visar att alla tre faktorer behövs – men det kan ligga tyngd i de olika. Den här modellen kommer jag att coacha affärscoacherna i. Det är en tilltalande modell i med tanke på att den är beprövad och har bra förankring i forskning. 

Har det varit utmanande att hitta nya sätt att angripa internationalisering? 

– Det finns många gemensamma nämnare med affärsutveckling, något jag bär med mig från mina egna erfarenheter av att driva ett startupbolag. Startups med innovativa affärsidéer har andra förutsättningar och behov som man måste ta i beaktande, vi förstod till exempel ganska tidigt att metoder för att internationalisera stora och medel-stora företag inte passar bolagen i vår portfölj. Sedan finns det ju en annan ”kund” för mig i projektet, och det är affärscoacherna som stöttar våra startups i sitt arbete. Projektet måste mynna ut i verktyg och metoder som de vill använda sig av i sitt arbete med bolagen. 

Stefan Onkenhout är VD och grundare för Workify.

Ett av bolagen som deltar årets upplaga av SSUW är Workify, ett bolag i vårt inkubatorprogram med målsättningen att digitalisera åkeribranschen med sin digitala tjänst. Stefan Onkenhout, VD och grundare, beskriver sitt intresse av Kanada som marknad: 

– Vi är nyfikna på Kanada av flera skäl; dels är marknaden cirka fyra gången större än den svenska, och rimligen har de ungefär samma utmaningar som  man har i Sverige och de flesta andra länder vad gäller kommunikation inom en organisation som är geografiskt spridd och i ständig rörelse. Vårt system är byggt för att hantera flera olika språk från start så det handlar mest om att göra ett genomtänkt val för vår första internationella marknad. Språkbarriären är låg för större delen av Kanada eftersom det är lätt att hitta resurser som behärskar engelska i Sverige. Tidsskillnaden är förvisso också en aspekt, speciellt för västra Kanada, men det går att hantera. 

Vad hoppas ni få ut av ert deltagande? 

– Vårt främsta mål med programmet är att fastställa om vi har product/market fit i Kanada. Vi tänker att vi genom programmet ska etablera nödvändiga kontakter för att kunna undersöka det. Kommer vi dessutom så långt att vi hittar pilot-/referenskunder och en potentiell affärspartner i Kanada så har vi ett fantastiskt utfall. 

Är det någon särskild del av satsningen hittills som ni upplevt ha varit extra värdeskapande? 

– Alla delar har varit relevanta, kanske i olika omfattning beroende på vilken produkt och affärsmodell man har samt hur moget bolaget är. De två mest värdefulla blocken för oss har varit introduktionen till Kanada och dess befolkning och do:s and don’t:s samt hur man kan få ut mer av LinkedIn tex för prospektering och social selling. 

Här kan du läsa mer om Scandinavian Startup Week

Fler nyheter

Designduo satsar på hemmakontor

Nu välkomnar vi till inkubatorn ännu ett bolag vars idé inledningsvis var ett examensarbete. Designduon Evelina Turesson och Andreas Berggren ska tillsammans med Movexum affärsutveckla sitt koncept för hemmakontor; Sand & Björk.

Läs mer »

Är du vår nya affärscoach?

Vi erbjuder ett roligt och utmanande jobb på en arbetsplats där vi jobbar framåtlutat men också reflekterade. Självklart driver och brinner vi för frågor som mångfald, jämställdhet och hållbarhet.

Läs mer »

Sprint X 2.0 är i gång – ”Vi kom långt redan i förra Sprint X projektet, men det finns mer att göra så vi är glada att få driva ett nytt projekt i ytterligare tre år”

Syftet med det nya projektet, Sprint X 2.0, är att vidareutveckla och fördjupa det arbete som påbörjades i Sprint X. Målet är att nå ut till och stötta fler entreprenörer och innovatörer i länet, samt att öka kompetensen inom internationalisering, kapitalanskaffning, hållbarhet och effektiva team hos Movexums startupbolag.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.