Lär känna våra partners – möt Norlin & partners

OkategoriseradSamarbetspartner
Bild till artikeln
20 november 2018

Hur bygger man framgångsrika team, när bör man samarbeta med sina konkurrenter och hur genomför man organisatoriska förändringar utan att tappa drivkraft? På Norlin & Partners finns en gedigen kunskap och erfarenhet av organisationsutveckling och ledarskap. Med fokus på människorna som skapar organisationen ger man företagsledare och team möjligheten att frigöra sin fulla potential så att företag når ett förbättrade resultat. Till våra startups erbjuder de sin kompetens genom bland annat orienteringssamtal och reducerade priser på ledar- och grupputveckling. Tommy Sandin, affärsutvecklingschef och Irene Ceder, marknadschef, berättar här om varför Norlin & Partners stödjer vår verksamhet.

 
Varför är det viktigt för Norlin & Partners att genom partnerskapen med Movexum stödja framväxten av innovativa bolag i Gävleborg?
– Norlin & Partners har en grundsyn att möjligheten att växa och utvecklas som företag och företagare bygger på samverkan. Genom att samverka med innovationsbolag inom Movexum ser vi möjlighet till framtida samarbetspartners där vi kan bidra med kunskap och erfarenhet till entreprenörer sokm befinner sig i startskedet. Genom att ”ge och ta” ges möjlighet till nya affärer där alla intressenter är vinnare.
Vad kommer ni att hjälpa våra startups med?
– Startup-bolagen får möjlighet att ta del av vår kompetens genom ett gratis orienteringssamtal som både kan handla om att driva sin egen affär och/eller personlig utveckling. Vi har också erbjudit reducerade priser på all vår kärnverksamhet, med fokus på ledar- och grupputveckling.
Finns det några must have-faktorer att ha i åtanke om man vill bygga ett framgångsrikt team?
– Ett framgångsrikt team behöver ett initialt tydligt syfte och gemensamt uppdrag. Utöver detta behöver ett team bygga en förmåga att utveckla affären på en grund av öppenhet och tillit. När dessa grundfaktorer stegvis utvecklas tillsammans växer teamets förmåga att samverka kring företagets utveckling.
Kommer organisationsförändringar förekomma oftare tror ni i en värld som är snabbföränderlig?
– I en snabbutvecklande omvärld kommer behovet av samverkan att öka oavsett organisationsform då en ensam aktör inte har möjlighet att utveckla alla delar själv. Den enskilda aktören har sällan mandatet, kompetensen eller resurser att klara detta på egen hand. Det gör att framtidens organisationer inte kan möta framtiden med enbart organisationsförändringar,  utan måste bli mer följsam och iterativ i sitt förhållningssätt ihop med olika samarbetspartners.
Vilken är den viktigaste egenskapen man bör ha som ledare i en startup om startupen är beroende av att samarbeta och nätverka med andra för att nå sina mål?
– Vi tänker att som ledare i ett nytt företag är det viktigt att utveckla självinsikt för att öka sin uppmärksamhet på hur man påverkar och påverkas av andra. Denna grund är viktig för att bygga förtroendefulla relationer med tillhörande samverkan. Alla affärer utvecklas alltid på en grund av tillit mellan olika intressenter, både när det gäller kund – leverantörsrelationen och med övriga viktiga intressenter som exempelvis investerare, samarbetspartners osv.
Mer om Norlin och Partners läser du på deras webb.