LimeArc anställer VD

Den 1 juni tillträder Anders Mood rollen som VD för LimeArc Process AB som utvecklar en effektiv och miljövänlig teknik för att omvandla elektrisk energi till varm gas. Tekniken innebär att man använder elgenererad plasma istället för fossila bränslen för att bränna kalk när man tillverkar kemisk sulfatmassa – en teknik som minskar miljöpåverkan avsevärt och kan reducera Sveriges CO2-utsläpp med 6 %.

Anders Mood tillträdern den 1 juni som VD för LimeArc.

Anders har en stark bakgrund från ledande befattningar inom skogsindustrin. Han har lång erfarenhet från projektledning inom produktion och underhåll. Han har även haft roller som platschef på sågverk samt marknadsansvar för flera områden i världen. Han har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Grundaren och nuvarande VD:n Roland Lundqvist kommer att stödja Anders i övergången och därefter tillträder Anders Mood som teknisk direktör och innovationschef. LimeArc lägger dessutom till resurser både internt och konsulter för att ytterligare snabba upp processerna och gå ut på marknaden globalt.

Fler nyheter

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.