Limearc söker VD

AktuelltlimearcUncategorized
Bild till artikeln
3 december 2021

Vill du vara med och leda utvecklingen av en koldioxidneutral metod som kan minska våra svenska pappersmassebruks koldioxidutsläpp med 6%? Vårt inkubatorbolag Limearc söker VD.

LimeArc Process AB utvecklar en effektiv och miljövänlig teknik för att omvandla elektrisk energi till varm gas och är sedan 2019 ett inkubatorbolag hos Movexum. Tekniken innebär att man använder elgenererad plasma istället för fossila bränslen för att bränna kalk när man tillverkar kemisk sulfatmassa – en teknik som minskar miljöpåverkan avsevärt och kan reducera Sveriges CO2-utsläpp med 6 %.

I tjugotalet pappersmassafabriker som finns runtom i Sverige idag och som tillverkar kemisk sulfatmassa – som används för att göra papper – så används bränd kalk som en hjälpkemikalie för att återvinna kokkemikalierna. Även den så kallade mesakalken återvinns genom ombränning i bränsleeldade roterugnar, liknande cementugnar, som kan vara uppemot 100 meter långa och kostar en halv miljard att bygga. Tidigare eldades de i regel med olja. Av miljö- och skattemässiga skäl eldas de numera ofta med olika sorters biobränslen, men tekniskt finns inga fördelar med bränsleskiftet, tvärtom.

Med LimeArcs teknologi kan processen effektiviseras och göras klimatneutral samtidigt som bränsle frigörs till annan användning – detta genom att man istället bränner mesan med elektriskt genererat gasplasma i en liten kompakt reaktor. Fördelarna är många; el är effektivt i högtemperaturprocesser och när man använder el som producerats klimatneutralt blir miljöpåverkan avsevärt mindre.

– Vi tar plasma-teknologin från metallurgiska industrin för att göra ett teknikskifte i skogsindustrins kemikalieåtervinning, berättar Roland Lundqvist, bolagets grundare. Vi beräknar att svensk skogsindustri med LimeArc kan frigöra bränsle motsvarande 6% av hela transportsektorns behov. Dessutom kan vi återvinna mera värme från processen och vid högre temperaturer, vilket spar ytterligare bränsle i massafabrikernas ångpannor. Vårt sätt att behandla mesakalken tar en sekund istället för flera timmar, i en reaktor som är en hundradel i volym och istället för utspädd rökgas får vi ut koncentrerad koldioxid med en sjättedels volym. Koldioxiden kommer från kalken och har biologiskt ursprung eftersom den har tagits upp från massaveden medan den kokats till pappersmassa. Koldioxiden kan användas på ett cirkulärt sätt i pappersbruken, till exempel vid pH-justeringar i processerna. Eller varför inte som råvara i ett bioraffinaderi där den kan få nytt liv som klimatneutralt elektrobränsle som räcker till mer än 10% av transportsektorns nuvarande behov.

Vill du vara med och leda utvecklingen och bidra till ett teknikskifte i skogsindustrin? Läs mer och sök tjänsten här.