Masteruppsats om kvinnligt entreprenörskap

Uncategorized
Bild till artikeln
11 september 2020

Två masterstuderande inom Ekonomi/affärsutveckling från Handelshögskolan i Umeå, Lee Haselgren och Erica Damsten, har under våren genomfört sitt examensarbete i samarbete med Movexum. Frågeställningen de utforskat är jämställdhet i en svensk inkubator: “What to Expect as a Female Entrepreneur in a Maledominated Field. A Case Study on Gender Equality in a Swedish incubator”.

 

”Tack vare frågorna som Erica och Lee ställde, har vi reflekterat över våra metoder, arbetssätt och bemötande ur ett likabehandlings-/jämställdhetsperspektiv vilket varit nyttigt! Jämställdhetsarbete måste hela tiden finnas på agendan och vi behöver löpande utmana oss själva. Arbetet har gett oss ett stort värde såväl i dialogen när intervjuerna genomfördes som den samlade rapporten där vi får våra reflektioner belysta utifrån.” Ulrika Malmqvist, VD Movexum

 

” Vi har tidigare arbetat tillsammans med en grundare i en startup och sett hennes utmaningar som kvinna och entreprenör vilket öppnade vårt intresse för jämställdhetsfrågorna. Movexum bistod med så mycket bra och värdefull information så vi kunde göra ett väldigt bra arbete. Vi är väldigt nöjda och blev glada efter uppsatsen granskades och vi fick högsta betyg!” Lee Hasselgren, en av författarna till examensarbetet.


Läs mer