Möt deltagarna: Henrik Blomkvist

AktuelltBoost Chamber
Bild till artikeln
10 november 2021

Småskalig generering av el, med fokus vattenkraft, är idén som Henrik utforskar och vässar i utvecklingsprogrammet Boost Chamber.

Hej Henrik, vem är du?

– Jag är en 29-årig Gävlebo med en bakgrund inom design , geografi och experimenterande på egen hand. Jag har som plan att utforska möjligheten och efterfrågan att implementera småskalig generering av el, med fokus på småskalig vattenkraft.

Vilka är dina förhoppningar med deltagandet?

– Jag hoppas kunna påvisa att det finns en efterfrågan för detta och att komma fram till en produkt som stämmer överens med vad den potentiella kunden vill ha.

Vad har programmet bjudit på för insikter hittills?

– Det har varit bra att ha fått en tydlig bild om vad det är som behöver göras och vad det innebär med en verifiering av en idé ur en affärssynvinkel. Det är även kul att se vad som engagerar människor i form av de andra idébärarna!

Eventuella mål med deltagandet?

– Jag hoppas kunna knyta kontakter, ökad affärsmässig kunskap samt finna ett motiverande engagemang kring min och de andras idéer.