Möt deltagarna: Henrik Blomkvist

Småskalig generering av el, med fokus vattenkraft, är idén som Henrik utforskar och vässar i utvecklingsprogrammet Boost Chamber.

Hej Henrik, vem är du?

– Jag är en 29-årig Gävlebo med en bakgrund inom design , geografi och experimenterande på egen hand. Jag har som plan att utforska möjligheten och efterfrågan att implementera småskalig generering av el, med fokus på småskalig vattenkraft.

Vilka är dina förhoppningar med deltagandet?

– Jag hoppas kunna påvisa att det finns en efterfrågan för detta och att komma fram till en produkt som stämmer överens med vad den potentiella kunden vill ha.

Vad har programmet bjudit på för insikter hittills?

– Det har varit bra att ha fått en tydlig bild om vad det är som behöver göras och vad det innebär med en verifiering av en idé ur en affärssynvinkel. Det är även kul att se vad som engagerar människor i form av de andra idébärarna!

Eventuella mål med deltagandet?

– Jag hoppas kunna knyta kontakter, ökad affärsmässig kunskap samt finna ett motiverande engagemang kring min och de andras idéer.

Fler nyheter

Artificiell intelligens granskar ritningar

”Som en stavningskontroll i ett textdokument”. Så beskriver Axel Skyttner bolagets AI-funktion som tolkar ritningar och med hjälp av det kan automatisera den ofta tidsödande ritningsgranskningsprocess som idag utförs av mänsklig hand.

Läs mer »

Vår hållbarhetsrapport

På Movexums årsstämma godkändes vår årsredovisning och under samma möte godkändes också vår första hållbarhetsrapport vilket nu ger oss möjligheten att publicera den. Vår ambition

Läs mer »

Forento får in mer kapital

Alumnibolaget Forento fortsätter att attrahera såväl intresse som kapital. Nyligen genomfördes en planerad såddrunda som resulterade i ytterligare två miljoner kronor till bolaget. För Forento,

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.