Movexum blir koordinator i internationella scaleup-programmet Northbound Scaleups

Under onsdagen den 21 december meddelade beslutskommittén för Interreg/Central Baltic, att projektet Northbound Scaleups är ett av de projekt som beslutats få finansiering för genomförande. Projekten har handlagts och sållats ur i två omgångar där Northbound Scaleups valts ut som ett av 31 slutkandidater som nu får start för genomförande av 120 sökande projekt från Europa: ”These projects will start improving lives in our region by solving common problems and working on joint opportunities – together and across borders”. Tidigare har ett mindre projekt beviljats stöd så totalt kommer 32 projekt genomföras och bidra till Central Baltic-programmets 7 programmål. Av programmets pott på 118 miljoner euros kommer 43 miljoner euros fördelas till dessa beviljade projekt.  

Northbound Scaleups är ett samarbetsprojekt mellan Turku SciencePark i Finland som är så kallad lead partner och projektsammanhållande, Tehnopol Estland samt Movexum. De tre parterna ansvarar för olika del moment i projektet som syftar till att göra så att fler innovativa företag/startups tar steget och skalar upp verksamheten på en internationell marknad.

Statistik från Estland visar att endast 2-3 procent av startups tar steget till att skala upp sin verksamhet. Det är en utvecklingsresa som både behöver kunskap, resurser och vara strategiskt förankrad i företagen. Målsättningen är att totalt 45 företag – 15 från respektive land ska genomföra programmet i tre olika omgångar med blandade grupper.

Projektet startar den 1 mars 2023 och för Movexums del är rekrytering av en projektledare i slutfasen.

– Det här är en milstolpe för mogna startups i Gävleborg och den svenska Baltic-sea regionen, som nu får tillgång till ett internationellt scaleup-program, berättar Movexums VD Ulrika Malmqvist. Movexum följer den strategiska plan som styrelsen satt upp genom att ta steget ut i internationella samarbeten, via Northbound Scaleups. Det här stärker ytterligare det professionella utbud som Gävleborg kan erbjuda de utpekade målgrupperna inom näringslivet och som kan bidra till fortsatt utveckling, ökad internationalisering och hållbar tillväxt.”

Fler nyheter

Stipendier till framväxande GIS-företag i Gävle

Stipendierna tilldelas bolag som gjort framstående insatser inom GIS-området och beslutet om vinnarna fattades av Mellansvenska Handelskammaren utifrån ett antal nominerade bolag. Alla tre är startups som genomgår eller har genomgått program hos Movexum.

Läs mer »

Startups och investerare möts under Movexums Demo Day

För andra året i rad arrangerar vi Demo Day där våra bolag för möta ett antal exklusivt inbjudna investerare. Några av de deltagande bolagen kommer att pitcha för kapital medan andra, som ännu inte kommit så långt i sina resor, kommer kunna knyta viktiga kontakter.

Läs mer »

”Nederländerna är först ut, sen skalar vi upp med målet att sälja våra hållbara lampor i hela norra Europa”

Du som följer oss och läser våra nyheter har sannolikt koll på att vi förra veckan avslutade den första omgången av vårt internationella projekt Northbound Scaleups. Våra alumner Studio Tabo blev uttagna att delta och tack vare sitt deltagande i projektet har de redan nu börjat skala upp sin verksamhet och valt ut de land som är först ut i deras internationella satsning.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.