Movexums första internationella projekt NorthBound Scaleups är igång!

entreprenörskapinkubatorinnovationinternationaliseringscaleupsstartups
Bild till artikeln
15 mars 2023

Idag går startskottet för Movexums första internationella projekt då Northbound Scaleups öppnar för ansökan. Northbound Scaleups är ett samarbetsprojekt mellan Turku SciencePark i Finland som är så kallad lead partner och projektsammanhållande, Tehnopol Estland samt Movexum i Sverige. Region Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Västmanland, Östergötland, Gotland och Örebro omfattas av projektet.

I Sverige, Finland och Estland finns det utmaningar gällande nystartade bolag som snabbt behöver skala för att behålla sina försprång. Bolagen har inte anpassat sina
produkt/tjänster och affärsmodeller för exportmarknadens behov. De saknar kunskapen att sätta upp processer för skalning till utländska marknader samt resurser för att finansiera tillväxten. NBSCALE’ mål är att tackla den här utmaningen genom att tillhandahålla verktyg och skräddarsydda mentorskap för startups i alla branscher med tonvikt på områdena inom vilka de medverkande partnerna är experter.
Syftet är att förbättra startups förutsättningar för skalning och framgångsrikt internationellt marknadsinträde.

Vi är stolta över att kunna erbjuda ytterligare möjligheter för företag att skala upp, säger Jini Nälsén, ansvarig för projektet i Sverige.

De tre parterna ansvarar för olika del moment i projektet som syftar till att göra så att fler innovativa företag/startups tar steget och skalar upp verksamheten på en internationell marknad. Målsättningen är att totalt 45 företag – 15 från respektive land ska genomföra programmet i tre olika omgångar med blandade grupper.

Läs mer om NorthBound Scaleups här.