MYoroFace erhåller internationaliseringsstipendie från Ahlgrenska fonden

Idag meddelade styrelsen för Robert och Anita Ahlgrens Donationsfond att de beviljat Hudiksvallsföretaget MYoroface ett internationaliseringsstipendie. Donationsfonden ska främja insatser som stödjer internationell handel eller utvecklingen av den internationella handeln. Fondens avkastning ska användas till utdelning. Vilka som får stöd från donationsfonden beslutas av dess styrelse.
MYoroface är något så ovanligt som ett forskningsbaserat innovationsföretag med internationella tillväxtambitioner som vill fortsätta ha sin bas i Hudiksvall i Gävleborg. De har utvecklat produkten IQoro®, som med bevisad effekt behandlar ät- och sväljsvårigheter. MYoroface har varit ett bolag i den regionala företagsinkubatorn Movexum och är sedan ett antal år tillbaka ett alumniföretag som nu bygger sin långsiktiga tillväxtresa med utökad internationell marknad. Då kommer internationaliseringsstipendiet från Ahlgrenska fonden väl till pass.
 Ylvali Gerling, VD MYoroface – vad betyder detta för MYoroface?
–          Vi har undersökt möjligheten till marknadsintroduktion i Europa och ser UK som en intressant marknad där vi redan haft viss kontakt. Vi behöver där visa att IQoro® fungerar i det brittiska sjukvårdssystemet för att komma in inom NHS (National Health Service) och få får guidance status, vilket betyder att IQoro® ska användas framför andra metoder. Vi har precis genomfört vår första implementering i UK och jobbar på att göra flera under de kommande månaderna. Stipendiet gör det möjligt för oss att genomföra en service evaluation-studie i UK, det vill säga besöka sjukhus som behöver bearbetas inför, samt stödjas före och under introduktion av produkten. För att klara detta måste bearbetning och stöttning ske på plats – vilket både kräver kunskapsinhämtning, kompetens, förberedelser och ett korrekt genomförande på plats på marknad – nära kund.
 
Ulrika Malmqvist, VD Movexum – varför nominerade ni MYoroface?
–          MYoroface är ett innovationsbaserat familjeföretag med en hög ambition och kompetens som nu lanserar sin innovation på internationell marknad. De är ett av Movexums alumnibolag med en generös inställning att dela med sig av kunskap och erfarenheter som de inhämtat. Så genom sin internationella tillväxtresa inspirerar och bidrar de både till regional tillväxt och till ett generöst och positivt företagsklimat i Gävleborg – ett län som behöver fler företag med de ambitioner och den innovationshöjd som MYoroface besitter.

Fler nyheter

Klirr i kassan för Förento

Det inkubator-antagna bolaget Förento fick nyligen ett tillskott i kassan på totalt 400 000. Pengarna ska användas till utveckling av den kunskapsplattform som bolaget utvecklar. För

Läs mer »

Skulle du våga pitcha din affärsidé för en ”drake”?

Årets jury i Draknästet skulle få vilken världsvan entreprenör som helst att tappa fotfästet inför en pitch, men det gjorde inte de unga och lovande entreprenörerna Stephanie Spindler och Tobias Söderbom Olsson. Dessa två entreprenörer kommer ni att kunna lyssna och ställa frågor till på vår startup-frukost som kommer att sändas live den 21/9 kl 9.00-10.00.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev