NITIUS teknik skapar nya möjligheter för stål

NITIUNyheterNytt bolag i inkubatorn
Bild till artikeln
26 juni 2019

Deras patenterade makrostruktur gör stålkonstruktioner starkare och lättare. Nu ska trion bakom NITIU vidareutveckla makrostrukturen genom en applikation som ska lagra energi i form av vätgas. De siktar på att ha en första prototyp i drift inom 18 månader.

Det var Nitius patenterade makrostruktur ILS som bland annat bidrog till att den gitarr som Sandvik producerade till Yngwie Malmsteen tidigare i år inte gick att krossa. foto: Sandvik

NITIU är ett välrenommerat nätverk bestående av expertkompetenser inom flera områden och med framgångsrika produkter/lösningar – vad ser ni för ”ups” med att vända er till oss på Movexum?
– Movexum ger oss det vi inte har grundmurad kunskap och erfarenhet inom. Movexum ger oss ett strukturerat angreppssätt att arbeta med dels att utveckla affären, dels att förbereda företaget för de olika faser som företagets utveckling kommer att genomgå. Movexum besitter idag en unik uppsättning kompetens som är svår att finna inom liknande organisationer.

Den idé ni ska jobba med i inkubatorn handlar om vätgaslagring – hur mycket kan ni berätta utan att säga för mycket?
– Vår första applikation som vi vill ta till marknaden är lagring av energi. Energin kan lagras i form av vätgas. Vi kan berätta att vi har tre av fyra pusselbitar på plats, pusselbitarna är

  • den patenterade strukturen
  • den första matematiska modellen
  • en unik stålkvalitet
  • ett embryo till en unik sammanfogningsmetod.

Vilka är era kunder?
– I en förlängning kommer vi att erbjuda energilagringslösningen till industrier som har ett behov av att lagra energi i form av gas, då även över längre tid. Vätgaslagring förekommer inom ett stort antal applikationer som fordon (tung, person och fartyg), men även för att exempelvis lagra energi för att utjämna energiuttaget inom vårt distributionsnät.

Berätta om era mål, och vikten av att jobba hållbart.
– Vi vill skapa konkurrenskraft för svensk basindustri och samtidigt hjälpa dem att uppnå de globala miljömålen. En förutsättning är att industrin skall kunna lagra grön energi samt omvandla det till el när behovet föreligger.

Vad har ni för förväntningar på de 18 månader som ni kommer att befinna er i inkubation?
– Att vi efter 18 månader har lyckats få en första prototyp i drift och att vi har en sund och tydlig finansiell försörjning.

Några särskilda utmaningar ni ser redan nu som ni kommer att behöva tackla?
– Oj, hur svarar man på den frågan. Låt mig säga så här – vår Advisory Board har gett oss i uppgift att utveckla och patentera en struktur som aldrig har tillverkats av ett material som inte fanns som dessutom behöver sammanfogas med en metod som inte fanns då en ordinarie metod som svetsning förstör mycket av stålmaterialets egenskaper. Ovan med begränsning av att vi ska använda 100% återvunnet material, tillverka strukturen med 100% grön el samt att produkten skall vara en del av en cirkulär ekonomi. Förutom våra begränsningar så är det vårt uppdrag att uppfylla minst 50% av FN’s globala mål, annars ska vi inte jobba med applikationen. Om jag förväntar mig några särskilda utmaningar …

Att verifiera sin idé mot den tilltänkta målgruppen och marknaden är ett av de viktigaste momenten för att lyckas, hur har ni jobbat med till exempel värdeerbjudanden och Business Model Canvas?

– Vi jobbar nära vår coach Richard genom att succesivt beta av de arbetspaket som Movexums metodik omfattar. Vi genomför varje vecka ett pulsmöte där gångna veckan och den kommande veckan ventileras. Movexum fyller idag rollen som den erfarna ledningsgrupp som vi väl behöver för att kunna ta rätt steg vid rätt tillfälle. Något som vi tror är direkt avgörande för att kunna ha en möjlighet att överleva ett första uppstartsskede.

 

Om entreprenörerna:

Nina Holmblad, Michail Stockfelt och Patrik Eriksson är alla ingenjörer med erfarenhet från produktutveckling inom den svenska basindustrin.


Om bolaget

NITIU affärsidé är att utveckla en av världens starkaste makrostrukturer. Strukturen ger våra kunder en konkurrensfördel då bärande delar i deras produkter använder mindre material eller bär mer last.  

Bolagets namn: NITIU

Grundare och ägare: Nina Holmblad, Michail Stockfelt och Patrik Eriksson Affärsidé i korthet:

Nitius affärsidé är att utveckla en av världens starkaste makrostrukturer. Strukturen ger våra kunder en konkurrensfördel då bärande delar i deras produkter använder mindre material eller bär mer last. Genom att tillverka strukturen av 100% återvunnet material och tillverkning med 100% grön energi bidrar vi också till att uppnå våra globala miljömål.

Marknadspotential: Global, stor, skalbar.

Senaste nytt/aktuellt: Bygger prototyp för att lagra energi i strukturen

Hemsida: nitiu.se