Nu är det jul igen!

abibod-railOkategoriseradproxytech
21 december 2018

Visst är det otroligt hur snabbt ett år kan gå! Tur att vi har ritualer som advent, julstjärnor, glöggmingel och annat som påminner oss om att julen faktiskt är på ingång. Med den följer välbehövlig vila, tid med de människor vi har omkring oss och reflektion.

 

I min egen reflektion gläds jag åt att få jobba med ett dedikerat kompetent team som alltid ser till kundens behov, vill skapa möjligheter och stödja utvecklingen utifrån kundens perspektiv – det är en sann glädje att jobba med dessa människor. Att bemöta alla människor med respekt oavsett bakgrund och förutsättningar är också ett av Movexum-teamets uttalade värderingar, som vi jobbar med varje dag i alla möten vi har med människor. När människor gör framsteg i sin entreprenörsroll och med sin idé – då gläds vi med dem! Vi ser till både människan och affären.

Året på Movexum har inneburit oerhört många spännande möten med människor där vi har registrerat strax under 100 idéer från människor från hela länet. 23 av dessa idéer med totalt 39 medverkande personer har genomgått utvecklingsprogrammet Boost Chamber. Där har de fått testa om deras idéer håller, om och var deras kunder finns, hur kundens respons är samt hur ser de på sig själva i entreprenörsrollen. Med andra ord har Gävleborg 23 bubblande innovativa företag och 39 personer som valt att inom ramen för Boost Chamber utveckla sin entreprenöriella förmåga genom metoden LEAN startup.

Vi har under året jobbat med sammanlagt 18 inkubatorbolag och tagit in 12 nya bolag i inkubatorprogrammet. Dessa har en bred verksamhet inom allt från teknik, Internet of Things, livsmedel samt appar. De allra flesta är kopplade till hållbarhet på olika vis. Vårt arbete har även varit fokuserat på att än mer effektivt koppla affärscoachernas stödjande roll till entreprenörerna med spetskompetenser inom till exempel IP-frågor, affärsjuridik, internationell marknad och teambygge. Varje resa är individuell och kräver olika typer av kompetens.

Inkubatorbolagen har under året åstadkommit fina resultat – några exempel följer:
D-rail – vinnare av Accenture Innovation Awards, kategorin Mobile. Pilotprojekt med Trafikverket och Luleå Tekniska Universitet.
Arrtodo – färdig betaversion, lansering av internetbokhandeln abibo.se.
Blixtin – vinnare av det regionala SKAPA-priset i kategorin Ung Entreprenör och länets representant tillsammans med Kontrollbolaget på den nationella SKAPA-prisfinalen i Stockholm.
Klywa –  En av 19 utvalda startups som genom satsningen Scandinavian Startup Week fick åka till Montreal i Kanada för att utveckla sitt internationella nätverk.
Lovisa of Sweden – nationellt uppmärksammad för sin utomhuskontorsstol ”The Bug” och med ordrar på stolen inom loppet av två veckor efter det att bolaget registrerats.
Proxytech – Inbjuden till Africa Green Growth Forum i Rwanda där entreprenörer från världen över samlats för att dela sina erfarenheter från green growth och hållbar utveckling.

I det nationella perspektivet jobbar Movexum med tre andra inkubatorer (Bizmaker, Kalmar och Företagsfabriken) med internationalisering av startups genom Scandinavian Startup Week. Initiativet innebär att 19 startups i höstas fick möjlighet att åka till Montreal, Kanada för inspiration, kundkontakter inom skog/AI och lärdom om internationell marknad. Från Movexum deltog inkubatorbolaget Klywa. Samarbetet kommer att utökas under 2019 med ytterligare en resa till Kanada och en till Europa. Deltar gör utvalda startups som är redo för en första kontakt med internationell marknad.

Tillsammans med Ideon Innovation, Bizmaker och Peak Innovation deltar Movexum i projektet The Yes Way, med syftet att öka andelen kvinnor som driver företag i Sveriges inkubatorer. Projektet ska identifiera metoder och arbetssätt som stöder detta och som blir till verktyg som alla SISP-inkubatorer får tillgång till så att vi får fler kvinnor i det innovationsstödjande systemet. Movexum är även delaktig i ett annat initiativ som nyligen beviljades medel av Vinnova. The Joint Way ska fokusera  på att ta fram olika stöd, verktyg och kunskapshöjande insatser för att stötta sociala innovationer, något som blir viktigare och viktigare.

I samarbete med Asynjor Invest har Movexum medverkat till att 12 kvinnor med intresse för att börja investera i bolag har gått en investerarutbildning och diplomerats. Målet är dels att öka andelen kvinnor som investerar i bolag samt att underlätta investeringar i bolag som ägs och drivs av kvinnor. Utifrån detta initiativ har ett bolag, Asynjor Gävleborg, bildats där de diplomerade deltagarna erbjuds ägarandel i ett bolag med syfte att investera i startups i Gävleborg.

I samarbete med noderna Propell, Innovationskontoret på Högskolan i Gävle, Gävle kommun samt Sandbacka Science Park har samarbetsmetoder initierats för att utifrån kundperspektiv på bästa sätt ta emot och supporta personer med idéer i tidigt skede. Målet är att Movexum finns på noderna/jobbar med nodrelaterade frågor en dag i veckan. Arbetet stöds och i det av Region Gävleborg initierade projektet Innovationsklivet där grundutbildning för alla personer i länet som jobbar med tidiga idéer genomförs.

För att öka andelen unga entreprenörer i och kring Movexum har en advisory board – Y!ES – initierats med sex unga entreprenöriella personer som på uppdrag av Movexum ska bidra med utvecklingstankar om vilka behov och intressen de unga entreprenörerna har. Positiva effekter har skapats redan efter några månaders samarbete och arbetet fortskrider under 2019.

Med de orden vill jag säga stort tack till er alla som bidragit till vår verksamhet detta år! Med önskningar om en god jul och ett gott nytt år.

Ulrika Malmqvist, VD Movexum