Sök
Stäng denna sökruta.

Ny roll på Movexum – Johan Mellström blir inflödesansvarig

Några kanske tycker att namnet låter bekant. Andra kanske redan träffat honom. Så kan det mycket väl vara. Johan har nämligen varit projektanställd för att driva tävlingen ”Jagharenidé” sedan 2022. Syftet med tävlingen är att uppmuntra personer runt om i länet att testa sina idéer. Trösklarna är lågt satta med målet att generera 100 nya idéer för att bidra till en mer levande landsbygd, nya entreprenörer och fler företag i Gävleborg. Nu fortsätter Johans arbete att attrahera drivna entreprenörer med innovativa idéer, fast denna gång som en del av det fasta teamet på Movexum. 

Movexum är en av flera aktörer i Sveriges innovationssystem. Som företagsinkubator erbjuder vi kunskap, kapital och kontakter till innovativa startups som vill framåt. Grovt förenklat kan man beskriva det som att vi förädlar idéer tillsammans med entreprenörer och erbjuder dem en snabbare och säkrare väg från innovativ idé till global marknad. Johan Mellströms nya roll innebär att han ska ansvara för inflödet av idéer och idéägare till Movexum. Målet är att både öka antalet idéer och dessutom bredda inflödet för en uppnå en ökad mångfald.

Johan Mellström får en ny roll hos Movexum som inflödesansvarig.

– Det viktigaste, men också svåraste, är att nå ut till de idéer och idéägare som är redo att ta nästa steg, så att vi kan leverera bästa möjliga kundnytta. Vi gör både entreprenörerna och oss själva en björntjänst om vi antar idéer och bolag till våra program, som inte är redo eller inte uppfyller de kriterier vi ställt upp, säger Johan Mellström.


För att vara aktuell för något av Movexums tre program krävs en idé som är hållbar, innovativ och skalbar. Det ställs också ganska höga krav på entreprenören. Det innebär att Movexum inte är för alla.

– Det kan vara lite svårt att veta vem man ska vända sig till. Det finns flera aktörer som vänder sig till idéägare och entreprenörer. Det som skiljer oss åt är att vi är lämpliga att samarbeta med under olika faser i företagets livscykel. Om någon som inte riktigt är mogen för våra program kommer till oss, lotsar vi dem givetvis vidare till en mer lämplig partner som exempelvis Propell, Sandbacka Science Park eller Nyföretagarcentrum, berättar Johan Mellström.

För Johan är kundnyttan central i det han gör. Han ser därför samverkan och samarbete med innovationssystemets andra aktörer som självklar i sin nya roll. Målet är att hitta det optimala sättet att jobba med kunden i fokus.

– Alla jobbar vi mot samma mål, vi vill att fler innovativa idéer ska se dagens ljus och att drivna entreprenörer ska starta hållbara och framgångsrika företag. Då gäller det att vi utgår från kunden och skapar en så företagsfrämjande och smidig process runt hen som möjligt. Vi har redan idag väldigt goda samarbeten, men jag tror att vi kan utveckla dessa ännu mer, säger Johan.

Förutom att samarbeta med övriga aktörer i innovationssystemet tänker Johan bygga nätverk med det lokala näringslivet och hitta ambassadörer hos aktörer som träffar företagare dagligen, exempelvis banker, jurister och försäkringsbolag. Målet är att alla ska känna till vad Movexum gör och därmed vara behjälpliga att lotsa rätt personer till dem.

– Vi kan inte sitta inne på kontoret och vänta på att innovativa idéägare ska söka upp oss. Det gäller att vi finns på platser och deltar i sammanhang där de finns. Vi måste också bli bättre på att beskriva vad vi gör och vilken nytta vi kan tillföra för dem. Jag ser fram mot att sätta i gång, säger Johan.

Johan Mellström börjar som inflödesansvarig på Movexum idag den 1 november.

Fler nyheter

Designduo satsar på hemmakontor

Nu välkomnar vi till inkubatorn ännu ett bolag vars idé inledningsvis var ett examensarbete. Designduon Evelina Turesson och Andreas Berggren ska tillsammans med Movexum affärsutveckla sitt koncept för hemmakontor; Sand & Björk.

Läs mer »

Är du vår nya affärscoach?

Vi erbjuder ett roligt och utmanande jobb på en arbetsplats där vi jobbar framåtlutat men också reflekterade. Självklart driver och brinner vi för frågor som mångfald, jämställdhet och hållbarhet.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.