Ny webb, ny logo och uppdaterad grafisk profil

Nyheter
21 maj 2018

Vilka är vi, vad står vi för, hur vill vi uppfattas, vilket är vårt erbjudande och hur ser vår vision ut? Det är inte alltid lätta frågor att besvara för en organisation men frågor som vi på Movexum borrat djupt i det senaste halvåret då vi jobbar med utvecklingen av vår verksamhet. Det vore fel av oss att påstå att vi är klara eftersom vi ständigt behöver stämma av och försäkra oss om att det vi gör går i linje med vår verksamhetsplan och det uppdrag som ålagts oss av våra ägare. Dock så börjar många delar falla på plats och vi pratar ibland om oss själva som ”nya” Movexum. Kärnan i vår verksamhet, att hjälpa innovativa startups i Gävleborgs län att affärsutveckla och kommersialisera sina idéer, är inte ny men vissa arbetssätt och metoder är nya. Vi är dessutom ett relativt nytt team som tillsammans fått möjligheten att forma det nya.
Något som framkommit när vi granskat och utvärderat vår verksamhet är att vi bland annat uppfattats som lite exkluderande och otillgängliga – främst i vårt sätt att kommunicera. Inom det innovationsstödjande systemet förekommer många branschtermer och förkortningar som för den som inte är så insatt kan verka skrämmande. Därför har ett omtag kring vår kommunikation varit en viktig del av vår verksamhetsutveckling och som ett led i det har vi lanserat en ny webb samt uppdaterat vår logotyp och vår grafiska profil.
Så här säger Anna Utterberg, vår kommunikationsansvarige:

Webben har jag velat sätta tänderna i sedan första gången jag besökte Movexums sajt så det känns otroligt kul att vi nu fått upp vår nya, om än inte riktigt färdiga, webb. Jag hoppas att vi lyckats med vårt mål att vara inspirerande och tydliga! Vi beskriver vår verksamhet och hur vi jobbar på ett enklare sätt som är mer inkluderande – ännu mer så när den engelska versionen är uppe, och de startups vi jobbar med har fått mer utrymme. Här hittar man nu också entreprenörers berättelser om hur de uppfattar att det är att samarbete med oss, något som förhoppningsvis inspirerar människor som bär på en idé och som behöver hjälp.
Målet med vår kommunikation i stort är att vi ska förenkla det sätt vi pratar på, inte använda en massa ord som människor som inte befinner sig i det innovationsstödjande systemet förstår. Det har också resulterat i att vi förenklat vår logotyp och tagit bort de element som krävde en förklaring att förstå. Vad gäller den grafiska profilen har vi bland annat bytt typsnitt och fräschat till våra färger. Målsättningen med just logotypen och det grafiska har varit att göra mindre förändringar så att vi fortfarande känns igen och förvaltar vår arv.