Nytt innovationspartnerskap mellan Högskolan och Movexum

Högskolan har tecknat ett nytt samarbetsavtal med Movexum med syftet att bygga ett innovationspartnerskap. Samarbetet kommer förhoppningsvis att bidra till ett ökat flöde av innovativa idéer från studenter, lärare och forskare.

Högskolan har under flera år haft ett samarbetsavtal med den regionala företagsinkubatorn Movexum som erbjuder stöd till personer och nystartade företag som vill utveckla sina innovativa idéer. Nu har samarbetet fördjupats genom ett nytt samarbetsavtal med ambitionen att bygga ett fungerande innovationspartnerskap.

Ökat flöde av idéer
Samarbetet ska bidra till ett ökat flöde av idéer från studenter, lärare och forskare. Idéer som med hjälp av Movexum och Högskolans innovationskontor kan utvecklas till hållbara företag. Ett gemensamt arbete inom ramen för samarbetet är förbättrade processer för idéutveckling, kommersialisering och nyttiggörande samt ökad kännedomen om tillgängligt innovationsstöd. Varje år tas det fram en mer detaljerad handlingsplan över gemensamma aktiviteter.

Exempel på olika samarbeten
Ett exempel på samarbeten som redan pågår är att Movexum årligen deltar i ett kursmoment på Industridesignprogrammet och håller i workshops kring entreprenörskap och kommersialisering av innovationer. Studenter, lärare och forskare erbjuds också kostnadsfri rådgivning från affärscoacher och möjlighet att diskutera utveckling och tillämpning av forskningsbaserade idéer. Samarbetet rymmer även utveckling av ett så kallat förädlingsforum där entreprenörer, innovativa företag, forskare, lärare och studenter möts för ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte. Forumet kan bidra till vidareutveckling av befintliga företag, men också inspirera till gemensam forsknings- och utvecklingsprojekt.

– Vi ser att ett fördjupat samarbete med Movexum stärker Högskolans ambition att göra skillnad genom att stödja utvecklingen av idéer och kunskaper som leder till innovation och nyttiggörande, säger prorektor Lars Bengtsson.

Hög ambition i samarbetsavtalet
Movexums VD Ulrika Malmqvist förstärker vikten av det nya innovationspartnerskapet.
– Det nu tecknade innovationspartnerskapet är en viktig milstolpe och signal för den höga ambitionen i det fortsatta samarbetet. Vi ser en stor potential kring att utveckla arbetssätt och erbjudanden som ökar värdeskapandet för studerande och forskare på Högskolan med innovationer. Ett annat insatsområde är nya arbetsformer för att möta innovativa startups behov av kompetens med den forskning som finns på Högskolan i Gävle.


Är du som student eller forskare intresserad av att samarbeta med Movexum?
Om du har idéer på samarbeten med Movexum inom ett utbildningsprogram eller om du själv har en idé eller ett forskningsresultat som du vill ska komma till praktisk användning i samhället så hör av dig till innovationssamordnare Anna Bäcklund, på e-post: [email protected]. Eller läs mer på intranätet om vilket stöd för idéutveckling som finns.

Det nuvarande avtalet sträcker sig mellan 2022 till 2024 och innebär att Högskolan delfinansierar personella resurser hos Movexum med 500 000 kr per år som kopplas till Högskolans innovationsarbete.

Fler nyheter

InstaSport tar plats i inkubatorn

InstaSport är en digital plattform med fyra nyckelfunktioner för golfträning; boka “vanliga” träningar, digital träning, samordna gruppträning samt ett statistik- och träningssystem för den egna träningen.

Läs mer »

Så bygger du en grym pitch!

En startup som vill ha hjälp med att vidareutveckla sin idé kommer att behöva pitcha den, flera gånger och under olika omständigheter. Vi går igenom några grunder som kan hjälpa dig att leverera en bra pitch.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.