Sök
Stäng denna sökruta.

Partnertipset: Så skyddar du din idé

Partnertipset är en för året ny inläggsserie där vi med våra partners hjälp får experttips inom områden som majoriteten av våra startups kommer i kontakt med. Först ut är Bjerkéns Patentbyrå som genom deras patentkonsult Andreas Olsson presenterar fem handfasta och värdefulla tips om hur man gör för att skydda sin idé. Genom att ansöka om skydd för din idé kan du få ensamrätt till att kommersiellt nyttja den. Tekniska idéer kan skyddas genom patent. Form och design kan mönsterskyddas. Ligger din idé i ett namn eller en symbol som du vill använda på en produkt för en slagkraftig marknadsföring kan du ansöka om varumärkesskydd.

Har du en bra idé? Tänk på det här!

Kontrollera att Din idé är ny Genom att utföra en nyhetsgranskning kan du kontrollera att Din idé verkligen är ny och unik och att ingen annan redan har lagligt skydd för den. Detta är viktigt både för Din möjlighet att skydda idén och för att minimera risken att göra intrång i andras rättigheter. Ju mer arbete Du lagt ned på att utveckla Din idé desto jobbigare blir det att upptäcka att någon annan redan har skydd för denna. Kontrollera därför om Din idé är ny tidigt i utvecklingsfasen.

Håll Din idé hemlig En grundförutsättning för patent- och mönsterskydd är att idén inte kommit till andras kännedom innan ansökan gjorts*1. Uppfinningen/designen räknas som känd även om det är Du själv som på något sätt offentliggjort den. Håll därför tyst om Din idé, i den mån det går. Om Du måste visa idén för en utomstående tillverkare eller intressent, se till att först upprätta ett sekretessavtal

Gör upp en plan för dina framtida skydd Att skydda sin idé i många länder kan vara kostsamt. Samtidigt är möjligheterna att längre fram i tiden söka skydd i andra länder än de Du inledningsvis valt begränsade*2. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede lägga upp en strategi för sökande av skydd för Din idé samt få ett grepp om därmed förknippade kostnader och när i tiden de väntas komma.

Prioritera en välgjord ansökan För att få ett fullgott skydd måste ansökan vara genomarbetad och fullständig. När det gäller patent och design/mönster är det svårt eller omöjligt att göra kompletteringar i efterhand. Se därför till att Din ansökan blir utformad av någon med specialkompetens.

Ensamrätt mer än skydd mot konkurrenter Din ensamrätt kan användas till mer än att hindra konkurrenter och därmed ge Dig ett försprång på marknaden. Det kan även bli lättare att få till samarbeten med seriösa affärspartners, vilka vet att skyddad teknik är mer värdefull och eftertraktad. Du kan även sälja rättigheterna till Din idé, om Du inte själv vill arbeta med denna. Dessutom kan Dina skydd utgöra ett ypperligt verktyg i Din marknadsföring av idén, för vem vill inte köpa patenterad teknik?

Sök hjälp Känns detta område svårbegripligt och tidskrävande i ett skede då Du vill hålla fullt fokus på att utveckla och föra ut Din idé på marknaden? Kontakta ett erfaret ombud för att få hjälp och vägledning.

*1: Undantag finns för EU-mönsterskydd, som kan ansökas om upp till 12 månader efter eget offentliggörande av designen.

*2: Vanligtvis måste ansökningar i ytterligare länder lämnas in inom 12 månader (patent) / 6 månader (design/mönster) från inlämningsdagen för Din första ansökan.

Om Bjerkens Patentbyrå

Bjerkens Patentbyrå KB sedan etableringen 1951 rådgivit och hjälpt företag och enskilda i frågor rörande immaterialrätt. Framför allt hjälper de kunder med att uppnå ett så omfattande skydd som möjligt för de idéer eller produkter som de önskar skydda samt med att hävda kundernas rättigheter gentemot andra.Bjerkéns tjänster omfattar hela det immaterialrättsliga området med tyngdpunkten på patent, varumärken och design.

Läs mer om Bjerkéns på deras hemsida.

bjerkens

Fler nyheter

Designduo satsar på hemmakontor

Nu välkomnar vi till inkubatorn ännu ett bolag vars idé inledningsvis var ett examensarbete. Designduon Evelina Turesson och Andreas Berggren ska tillsammans med Movexum affärsutveckla sitt koncept för hemmakontor; Sand & Björk.

Läs mer »

Är du vår nya affärscoach?

Vi erbjuder ett roligt och utmanande jobb på en arbetsplats där vi jobbar framåtlutat men också reflekterade. Självklart driver och brinner vi för frågor som mångfald, jämställdhet och hållbarhet.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.