Populär investerarutbildning återkommer

Okategoriserad
Bild till artikeln
21 januari 2019
investerarutbildning för kvinnor
Ta makten över ditt eget kapital – en investerarutbildning som riktar till kvinnor.

Hösten 2018 genomfördes den första investerarutbildningen för kvinnor i regi av Asynjor Invest här i Gävleborg och i samarbete med oss på Movexum. Under två dagar genomförde 11 kvinnor utbildningen som berör affärsetik, finansieringsalternativ och riskbedömningar. Utbildningen var den sjätte i ordningen som riktar sig till de som identifierar sig som kvinna och som vill lära sig mer om hur riskkapitalbolag fungerar och som själva är intresserade av att investera.

Efter genomförd utbildning och diplomering erbjöds deltagarna delägarskap i ett bolag där man tillsammans investerar i bolag i tidiga faser. Vid diplomeringen i Gävle fick deltagarna i skarpt läge bedöma intresset att investera i de pitchande bolagen BlixtIn, Deversify och Health Textiles. Det nybildade aktiebolaget Asynjor Gävleborg är ett resultat av utbildningen och diplomeringen 2018 och nyligen hölls bolagets första styrelsemöte på Movexum. I mars är det dags för en andra omgång av investerarutbildningen att av dra igång hos oss på Movexum. För oss Movexum är utbildningen ett viktigt steg i att öka tillgången till kapital för bolag i tidiga skeden i Gävleborg. Är du intresserad av att delta? Kika nedan eller läs mer på Asyjnor Invests hemsida.

Asynjor driver diplomeringsutbildningar för att stödja att fler människor investerar i svenska startup-bolag och att fler kvinnor tar steget att investera. Movexum driver frågan om att förbättra förutsättningarna för tillväxtföretag i Gävleborg – i synnerhet bolag i tidiga skeden. Här är tillgång till kapital en otroligt viktig förutsättning.

Mer läsning: Investerarutbildning för kvinnor arrangeras i Gävle.