Priskonsulterna in i inkubatorn

IBONyheterpriskonsulterna
Bild till artikeln
21 augusti 2018

priskonsulternaÅke Wallbäcks och Stefan Ekström, två av Priskonsulternas tre grundare.

Att hjälpa företag att nå sin fulla potential inom prissättning och att avdramatisera bilden av att strategiskt prisarbete skulle vara krångligt. Priskonsulternas idé har under våren finslipats i vår Boost Chamber och bolaget kommer nu att arbeta vidare med idéen i vår inkubator.

Priskonsulterna är grundat och ägs av Stefan Ekström, Tomas Persson och Åke Wallbäcks. Stefan och Åke genomgick vårens Boost Chamber och i inkubatorn kommer nu Åke att jobba vidare med att utveckla bolaget.
Varför har ni valt att ta hjälp av oss för att utveckla er idé?
– Movexum har i våra ögon gått från klarhet till klarhet från att vi började lära känna medarbetarna där och deras konsultativa arbetssätt. Det finns en genuin vilja och ett driv att stötta startups, det finns även en bra mix av kompetens inom Movexum och klimatet är inspirerande att verka inom.
Vad ser ni fram emot under de kommande 18 månaderna som vår inkubatorprocess pågår?
– Att få kvalificerad coaching, nya perspektiv på samt att utveckla vårt digitala erbjudande inom pris- och lönsamhetsstyrning.
Berätta lite om er affärsidé och hur den uppkom?
– Under många år har vi (grundarna) funderat på att hjälpa fler företag att utveckla sin potential inom området. Jämfört med kostnadsbesparingar så har prisarbete en överlägset större potential. När tillfället att vässa vår affärsidé i förinkubatorprogrammet Boost Chamber gav var vi inte sena att haka på det.
Vilket värde tycker ni Boost Chamber tillförde ert jobb mer er idé?
– Vi fick mycket bra hjälp att vässa vår affärsidé, vi lärde känna andra entreprenörer med liknande utmaningar
Vad var svårast under Boost Chamber-processen?
Att lära sig vara ännu mer tydlig i sitt budskap om det erbjudande, värde och nyttan med affärsidén
Är det några särskilda ämnen/problem ni vill fokusera på under tiden i inkubatorn?
Vi vill avdramatisera bilden av att strategiskt prisarbete är något krångligt. Vi vill göra detta område betydligt lättare att jobba med, bland annat genom en digitaliserad rådgivning och prishanering med enkla medel
Vilken är er största utmaning?
– Att få kunder att se nyttan
Hur ser ni på bolaget om fem år?
– Bolaget är välmående och har en stadig kundbas med olika verksamhetsområden.

Åke Wallbäcks är 46 år och har en bakgrund som civilekonom med inriktning på prissättning/finansiering. Har även arbetat som revisor, affärscoach samt pris- och lönsamhetschef.
priskonsulterna.se