ScanArc Plasma Technologies AB blir partner med LimeArc Process AB

Om Limearc Process ABs plasmateknik för att bränna kalk skulle ersätta den nuvarande teknik som används av våra svenska pappersmassebruk skulle Sveriges koldioxidutsläpp kunna minska med 6%. Nu får vårt inkubatorbolag en partner i ScanArc Plasma Technologies AB som den 29 april undertecknade ett partneravtal. Avtalet innebär bland annat att ScanArc köper hälften av aktierna i LimeArc Process AB och bolagen ska nu tillsammans fortsätta att utveckla teknologi som bidrar till ett klimatneutralt samhälle.

Roland Lundqvist, styrelseordförande och grundare av LimeArc, säger:

– Med ScanArc säkrar vi ledande kunskap inom plasmateknik. Vi fortsätter vårt arbete tillsammans med forskningsinstitutet RISE ETC i Piteå. Därefter planeras uppskalningsförsök hos ScanArc i Hofors.

Här är en äldre bild på LimeArc Process ABS styrelseordförande och grundare Rolan Lundqvist under ett av hans uppdrag på Iggesunds Bruk.

LimeArc Process AB är sedan 2019 ett inkubatorbolag hos oss på Movexum. Bolaget inledde sitt affärsutvecklande genom deltagande i utvecklingsprogrammet Boost Chamber där mycket fokus låg på att verifiera det nya sättet att bränna kalk. Bolaget antogs sedan till inkubatorprogrammet och har med stöttning av Movexum affärsutvecklat idén vidare och tagit de första stegen mot kommersialisering. ScanArc Plasma Technologies AB är beläget i Hofors där bolaget utvecklar plasmasystem – en effektiv och miljövänlig teknik för att omvandla elektrisk energi till varm gas. Tekniken kan implementeras i industriprocesser som har ett behov av varm gas producerad utan fossila bränslen. En viktig del av bolagets verksamhet är den pilotanläggning man har där man kan testa processer i en semikommersiell skala.

Patrik Hilding, Teknisk Direktör Plasma System på ScanArc:

– ScanArc är glada över att vara en del i detta samarbete där alla parter bidrar till ett viktigt ändamål. Genom att föra samman kompetenser kan vi tillsammans etablera tekniken inom en bransch där den kan skapa stor klimatnytta genom elektrifiering.

Ulrika Malmqvist, VD Movexum, säger såhär om LimeArcs partneravtal med ScanArc;

– Från Movexums sida gratulerar vi parterna till ett fördjupat samarbete. Samarbetet tillför LimeArc Process AB såväl kompletterande teknisk kompetens som marknadsnätverk och är en viktig milstolpe i den fortsatta marknadsintroduktionen av LimeArcs teknologi. Med dessa förstärkningar i bolaget, ser vi med spänning fram emot nästa milstolpe för en teknologi med stort hållbarhetsfokus.

För mer information, kontakta

Roland Lundqvist, grundare LimeArc Process AB 070-631 85 29, [email protected]

Patrik Hilding, Teknisk direktör ScanArc Plasma Technologies AB, 070-147 65 26, [email protected]

Fakta LimeArc Process AB:
Konceptet LimeArc® innebär ett skifte där teknik som utvecklats i stålindustrin anpassas till skogsindustrins kemikalieåtervinning. LimeArc kan reducera Sveriges CO2-utsläpp med 6% genom negativa utsläpp med BECCS*, insamling av CO2 med biologiskt ursprung som erhålls i koncentrerad form från LimeArc-processen, och eliminering av bränslebehovet till massafabrikernas kalkugnar.

BECCS* – Negativa utsläpp genom insamling och lagring av CO2 med biologiskt ursprung,
Bio Energy Carbon Caption and Sequestration.

Fler nyheter

Stipendier till framväxande GIS-företag i Gävle

Stipendierna tilldelas bolag som gjort framstående insatser inom GIS-området och beslutet om vinnarna fattades av Mellansvenska Handelskammaren utifrån ett antal nominerade bolag. Alla tre är startups som genomgår eller har genomgått program hos Movexum.

Läs mer »

Startups och investerare möts under Movexums Demo Day

För andra året i rad arrangerar vi Demo Day där våra bolag för möta ett antal exklusivt inbjudna investerare. Några av de deltagande bolagen kommer att pitcha för kapital medan andra, som ännu inte kommit så långt i sina resor, kommer kunna knyta viktiga kontakter.

Läs mer »

”Nederländerna är först ut, sen skalar vi upp med målet att sälja våra hållbara lampor i hela norra Europa”

Du som följer oss och läser våra nyheter har sannolikt koll på att vi förra veckan avslutade den första omgången av vårt internationella projekt Northbound Scaleups. Våra alumner Studio Tabo blev uttagna att delta och tack vare sitt deltagande i projektet har de redan nu börjat skala upp sin verksamhet och valt ut de land som är först ut i deras internationella satsning.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.