Sök
Stäng denna sökruta.

Sprint X 2.0 är i gång – ”Vi kom långt redan i förra Sprint X projektet, men det finns mer att göra så vi är glada att få driva ett nytt projekt i ytterligare tre år”

Syftet med det nya projektet, Sprint X 2.0, är att vidareutveckla och fördjupa det arbete som påbörjades i Sprint X. Målet är att nå ut till och stötta fler entreprenörer och innovatörer i länet, samt att öka kompetensen inom internationalisering, kapitalanskaffning, hållbarhet och effektiva team hos Movexums startupbolag. Projektet inleddes i augusti i år och pågår fram till 2026.

Inför det första Sprint X projektet 2018 identifierade Movexum ett antal områden som är viktiga för startups att behärska, bland annat internationalisering, kapitalanskaffning och hållbarhet. Inom ramen för projektet utvecklade de därefter metoder, tog fram verktyg och byggde nätverk inom dessa områden. Metoderna och verktygen utvecklades i samarbete med bolagen i Movexums program. I takt med att nya arbetssätt togs fram, infördes de direkt i verksamheten och används nu löpande.

Johan Mellström, Madelene Sund, Daniel Oxbacke, Albin Söderström, Lena Hisved och Hampus Granström är projektledare för de fem olika områdena i Sprint X 2.0.

I mitten av oktober utvärderades resultaten i projektet och man kunde konstatera att de olika delprojekten hunnit åstadkomma mycket och uppnå fina resultat, men att det fortfarande finns saker kvar att göra. Bland annat ska Movexum arbeta för att nå ut bredare för att öka både inflödet av idéägare och mångfalden i de startups som söker sig till inkubatorn.

Ulrika Malmqvist, VD på Movexum.

– I det nya projektet 2.0 tar vi ytterligare ett steg, fördjupar oss i de delområden vi påbörjat i Sprint X samt kompletterar med ännu ett som handlar om att skapa effektiva team. Det är en faktor som vi vet är väldigt avgörande för startups, så det känns helt rätt att prioritera det, säger Ulrika Malmqvist, VD på Movexum.

Precis som tidigare Sprint X projekt finansieras 2.0-projektet med EU-medel via Tillväxtverket samt stöd från Region Gävleborg. Sammantaget är tretton personer från Movexum involverade; projektledare, affärscoacher och stödfunktioner i form av ekonomi och kommunikation. Som motprestation till finansieringen från EU och Region Gävleborg, sponsrar Movexum den arbetstid deras affärscoacher och stödfunktioner lägger ner i projektet.

År 2020 var Movexum en av 29 inkubatorer i Sverige som blev beviljade Vinnovas inkubatorexcellens. Att utses som excellent är en kvalitetsstämpel på verksamheten samt en bekräftelse på att Movexum och bolagen i Movexums program uppfyller Vinnovas krav i nationell konkurrens. Att vara en excellens innebär bland annat att Movexum kan erbjuda startups i Gävleborg finansiering via Vinnova.

– En bidragande orsak till att vi blev beviljade 2020, var att vi drev Sprint X-projektet. De såg att vi hade ett strukturerat arbetssätt för att stärka upp områden som var viktiga för våra målgrupper och där vi behövde vässa vårt erbjudande. I höst är det dags för en ny ansökan till Vinnova. Vår ambition är att behålla vår excellens och ta ett steg uppåt i programmet för att kunna öka finansieringen till länets startups ytterligare. Att vi nu driver projektet Sprint X 2.0 tror vi kan vara en viktig faktor för att lyckas, avslutar Ulrika Malmqvist.


Sprint X 2.0 projektet inleddes i augusti 2023 och pågår fram till år 2026.

Delprojekt i Sprint X 2.0
Följande delprojekt ingår i det nya Sprint X 2.0 projektet. Här berättar projektledarna vad de kommer att fokusera på inom sina respektive områden.


Hållbarhet – projektledare Daniel Oxbacke
I Sprint X 2.0 ska vi fortsätta att utveckla vårt hållbarhetsarbete till nya nivåer. För det gäller att vi fortsatt håller oss uppdaterade inom området så att vi även i framöver kan leverera ett kvalitativt hållbarhetserbjudande till bolagen. Genom att se över vår verktygslåda samt uppdatera och utöka den hoppas vi kunna bidra inom fler hållbarhetsområden och kunna göra fler bolagsanpassade insatser.

En annan väldigt viktig del i det nya projektet är att samarbeta mer inom de olika Sprint X 2.0-områdena. Genom att ha en del gemensam budget hoppas vi kunna väva in hållbarhet i hela verksamheten mer naturligt och komma ifrån risken att hållbarhet enbart blir ett sidospår. Vi hoppas att detta arbete långsiktigt kan leda till större framgångar och att bolagen blir ännu mer hållbara.

Kapitalanskaffning – projektledare Albin Söderström
Det generella fokuset inom vårt delprojekt är att utveckla nya metoder och arbetssätt för att underlätta finansieringsresan för våra inkubatorbolag. På kort sikt handlar det om att säkerställa behovsbilden och se över befintliga processer för att under projektets gång vässa vårt finansieringserbjudande. På längre sikt handlar det också om gränsöverskridande aktiviteter i projektet där flera områden tangerar varandra, till exempel hållbarhet och finansiering. Mitt eget mål är att vi i slutet av projektet har en struktur för att säkerställa att vi kan möta samtliga bolags finansieringsbehov.

Internationalisering – projektledare Hampus Granström
I Sprint X 2.0 har vi valt att lägga stor vikt vid att fördjupa och bredda de internationella relationer vi etablerat de senaste åren. Målet är att skapa starkare band mellan Movexums startups och liknande initiativ i främst Europa. Vi kommer fortsätta att upparbeta strategiska partnerskap och samarbeten med andra inkubatorer, innovationsmiljöer och investerare. För att ytterligare stärka arbetet kommer vi att genomföra workshops, nätverksträffar och studieresor som kommer att ge entreprenörerna möjlighet att direkt engagera sig i marknader som är intressanta för dem. Sammantaget ser jag fram emot att kunna erbjuda Movexums startups ett ännu vassare internationaliseringserbjudande i framtiden.

Bygga effektiva team – projektledare Lena Hisved
Då detta är ett nytt projektområde handlar mycket om att hitta verktyg och metoder för att hjälpa bolagen i Movexums program att bygga effektiva team. Fokus kommer initialt att riktas mot grundaren av bolaget. Dennes kompetenser, styrkor, drivkrafter och värderingar behöver tas till vara på bästa sätt och för att kunna göra det krävs självkännedom. Det är en av de första steget – att lära känna sig själv lite bättre för att tydligt kunna se vilken den egna rollen i företaget bör vara. För att skapa tillväxt, stabilitet och för att nå företagets mål kommer grundaren därefter att behöva bygga sitt team där stort fokus bör läggas på de roller som på bästa sätt kompletterar grundarens roll för att nå de mål som satts. När teamet väl finns på plats handlar det bland annat om att skapa psykologisk trygghet, en tydlig struktur och en strategi för att skapa maximal effektivitet i teamet för att nå målen.

Öka inflödet och mångfalden – projektledare Madelene Sund och Johan Mellström

Inflödesgruppen kommer att fortsätta att utveckla nya metoder och arbetssätt för att öka inflödet till Movexum och framför allt göra riktade insatser för att nå en målgrupp av drivna entreprenörer som har kommit en bit på vägen och vill få hjälp att vidareutveckla sin startup i inkubatorn eller acceleratorn. För att kunna stärka varumärket tror vi mycket på att komma ut i hela regionen för att synas fysiskt samtidigt som vi vidareutvecklar våra arbetssätt för att synas online. 

Fler nyheter

Designduo satsar på hemmakontor

Nu välkomnar vi till inkubatorn ännu ett bolag vars idé inledningsvis var ett examensarbete. Designduon Evelina Turesson och Andreas Berggren ska tillsammans med Movexum affärsutveckla sitt koncept för hemmakontor; Sand & Björk.

Läs mer »

Är du vår nya affärscoach?

Vi erbjuder ett roligt och utmanande jobb på en arbetsplats där vi jobbar framåtlutat men också reflekterade. Självklart driver och brinner vi för frågor som mångfald, jämställdhet och hållbarhet.

Läs mer »

Sprint X 2.0 är i gång – ”Vi kom långt redan i förra Sprint X projektet, men det finns mer att göra så vi är glada att få driva ett nytt projekt i ytterligare tre år”

Syftet med det nya projektet, Sprint X 2.0, är att vidareutveckla och fördjupa det arbete som påbörjades i Sprint X. Målet är att nå ut till och stötta fler entreprenörer och innovatörer i länet, samt att öka kompetensen inom internationalisering, kapitalanskaffning, hållbarhet och effektiva team hos Movexums startupbolag.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.