Sweden Innovation Days 2022 är igång

Sveriges största globala digitala innovationsevent äger rum den här veckan. Konferensen samlar aktörer från hela världen för att dela bästa praxis och erfarenheter med syftet att skapa samarbeten med fokus på de globala målen. Under fyra interaktiva dagar riktas full uppmärksamhet mot att hitta nya samarbeten för lösningar på våra globala utmaningar.

Sweden Innovation Days sammanfaller denna gång med världsutställningens temavecka för Globala målen i Dubai då de globala hållbarhetsmålen kommer att vara extra aktuella. Dagens tema är ”Preventiv hälsa och välmående” – för att delta kolla in hemsidan.

Fler nyheter

Artificiell intelligens granskar ritningar

”Som en stavningskontroll i ett textdokument”. Så beskriver Axel Skyttner bolagets AI-funktion som tolkar ritningar och med hjälp av det kan automatisera den ofta tidsödande ritningsgranskningsprocess som idag utförs av mänsklig hand.

Läs mer »

Vår hållbarhetsrapport

På Movexums årsstämma godkändes vår årsredovisning och under samma möte godkändes också vår första hållbarhetsrapport vilket nu ger oss möjligheten att publicera den. Vår ambition

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.