Sök
Stäng denna sökruta.

Toppbetyg för examensarbete gällande jämställdhet

Erica Damstens och Lee Hasselgrens examensarbete med inriktning entreprenörskap och jämställdhet har nu publicerats. Arbetet fick toppbetyg och resultatet visade att det finns flertalet utmaningar i att arbeta med jämställdhet i entreprenörskap.

Erica och Lee studerar affärsutveckling på Handelshögskolan i Umeå. Med två utgångspunkter i sitt examensarbete valde de att undersöka jämställdhetsperspektivet utifrån en inkubatorns förutsättningar samt de företag som genomgått ett inkubatorprogram och se hur utvecklingen för dessa har sett ut och undersöka hur de ser på jämställdhetsperspektivet inom företagande. Under 2020 genomförde de intervjuer med såväl vårt Movexum-team och bolag som arbetet med sina affärsidéer i något av våra program. Det färdiga resultatet, ”What to Expect as a Female Entrepreneur in a Maledominated Field – A Case Study on Gender Equa” har nu publicerats och vi tog ett uppföljande samtal med Erica och Lee om arbetet.

Vad var det som fick er att välja det här spåret för ert examensarbete?

– Vi är båda kvinnor med väldigt starka åsikter och viljor. Efter att ofta fått höra om eller själva uppleva orättvisorna som kvinna ville vi gräva djupare i det här ämnet och se hur det faktiskt ser ut idag. Mest för att förändring kräver kunskap och om vi ville se någon ändring, kände vi att vi måste undersöka vilka utmaningar som finns och roten till problemet. Det föll även väldigt naturligt att undersöka jämställdhetsfrågan i en entreprenöriell miljö då vi själva inspireras av att arbeta inom detta område som studenter inom affärsutveckling.

Hade ni några fördomar om just miljön i inkubatorer innan arbetet?

– Jag tror vi själva skulle säga att den största fördomen var att det främst skulle vara en manlig miljö, både gällande anställda och bolag som söker sig till inkubatorer. Även att det skulle vara främst medelålders män med en föråldrad syn på kvinnor då detta har varit normen och fortfarande visat sig vara sant i många fall. Mycket på grund utav att de är de upplevelserna vi själva haft eller hört från andra kvinnor. Movexum visade dock att det finns undantag, men resultatet av uppsatsen visade att det är just det, snarare undantag än en regel.

Var det något som under arbetets gång förvånade er – fakta eller åsikter som dök upp?

– Vi blev väldigt förvånade över hur lite finansiering som faktiskt går till kvinnor som driver företag. Vi antog att det skulle finnas skillnader för det har varit det genomgående temat inom alla områden vi undersökt i uppsatsen, men det var en skrämmande låg procent.

Har arbetet resulterat i en mer hoppfull vision om ett jämställt klimat i inkubatorer?

– Vi har definitivt blivit mer hoppfulla om att klimatet kommer att ändras mot det bättre efter att ha samarbetat med Movexum och fått lära oss mer om projekt såsom The Yes Way och att flertalet inkubatorer jobbar mot ett mer jämställt klimat. Det har också varit så uppfriskande att lyssna på och faktiskt kunna se att Movexum aktivt jobbar med dessa frågor, både från de manliga medarbetarna som traditionellt i den här branschen är en del av problemet, men också utav de kvinnliga medarbetarna som står upp och jobbar för det här och hjälper andra kvinnor under de tuffa förhållanden som finns. Vi ser oss själva i framtiden att få jobba i en sådan främjande miljö, både för kvinnor och entreprenörskap för de ska inte behöva vara skilda ämnen som inte hör ihop, precis som Movexum förespråkar.

Var det något som var mer svårt eller utmanande under ert arbete?

– Vi var redan från början väldigt noga med att förmedla detta ämne med en stark objektiv syn då det är viktigt vid research att bilden blir så sann som möjligt utan att präglas av författarnas åsikter. Genomgående under hela arbetets gång blev man ibland frustrerad över vad tidigare forskning kommit fram till och vilka åsikter som finns om just jämställdhet. Här blev det extra viktigt att inte använda ett språk som uppfattas som subjektivt och vinklat åt ett visst håll. Vi tänkte hela tiden på att det faktiskt är forskning som säger detta och inte vi, för att påminnas om att det är fakta som skrivs. Det märktes från utomstående som inte hade lika mycket kunskap inom området att de ansåg att ”såhär illa kan det väl inte vara, är ni säker på att ni inte blandar in personliga åsikter”, vilket var ibland frustrerande att höra men självklart också en bra påminnelse att hela tiden skriva objektivt och bara analysera fakta utan att blanda in något personligt. Man förstår också att det kan uppfattas så ibland så därför belyste vi ofta genom arbetet att detta är information från tidigare forskning och den har varit riktad åt vad som kan uppfattas som ett mer negativt håll, men det är för att det är problem som belyses. Vi visste också därför att det var viktigt att få med de positiva aspekterna av hur det ser ut idag men när det andra väger över är det lätt att peka finger och säga att det är en subjektiv syn. Vi var också väldigt tydliga med att detta arbete inte skrivs syfte om att trycka ner det andra könet bara för att vi försöker belysa jämställdhet och hur kvinnors situation ser ut. Det finns det liksom ingen mening med för det skapar ingen förändring utan istället bara motstånd. Istället fokuserade vi på att så konkret och objektivt som möjligt beskriva ämnet och de slutsatser vi kom fram till för att förhoppningsvis bidra till en ändring i framtiden.

Kan ni kort beskriva vad ni kom fram till genom ert arbete?

– Resultatet visade att det fanns flertalet utmaningar i att arbeta med jämställdhet i entreprenörskap. De mest påfrestande utmaningarna för kvinnliga entreprenörer relaterade till sammanhang gällande att få ekonomiskt stöd från investerare, de ojämlika möjligheterna från aktörer såsom rådgivare, banker, advokater etc. ger och effekten av könsstereotyper. I analysen identifierades att kvinnors ojämlika möjligheter bestod av bland annat att kvinnor fick andra frågor än män, att de skulle behöva försvara sina idéer i större utsträckning och konsekvent ses på ett traditionellt sätt när det gäller familjeliv. Men många av de identifierade utmaningarna för kvinnliga företagare kan användas till förmån för inkubatorn. Det betyder att inkubatorn kan vända dessa utmaningar till möjligheter att hjälpa kvinnliga företagare i deras inkubatorprogram. Till exempel kan inkubatorn hjälpa till att minska barriärerna för företagare som vill ge sig in i branscher som vanligtvis domineras av det motsatta könet, vilket i sin tur skulle skapa en större mångfald mellan branscher. Inkubatorn hade ett positivt inflytande på bolagen i deras program och deras uppfattningar tyder på att lika villkor tillhandahålls mellan könen.

Hur löd omdömena om det färdiga arbetet som lämnades in?

– Vi blev väldigt glada att höra att uppsatsen fick högsta betyg och den möttes med mycket positiv respons. Alla har sagt att den är väldigt relevant och belyser ett viktigt ämne i dagens samhälle. Alla som läst den har också varit inspirerad av att lära sig mer om ämnet, men samtidigt blivit besvärad över hur icke jämställt det fortfarande är mellan män och kvinnor i affärsvärlden och entreprenörskap. Ett genomgående tema medan vi gjorde vår research var att den här information är så bra och kommer bidra till en sådan bra analys, samtidigt som informationen rent ut sagt var hemsk, tragisk och frustrerande, speciellt för oss två kvinnor att läsa och höra om hur vi blir behandlade och vilka motgångar vi konstant måste möta. Oavsett så är vi väldigt nöjda att vi kunnat belysa det här ämnet mer och vår passion för ämnet har bara vuxit!

Vad händer härnäst för er två?

– Vi är båda på vår sista termin nu i vår masterutbildning och ser väldigt mycket fram emot att ta examen som affärsutvecklare efter fem år! Vi avslutar terminen med en masteruppsats och vi får se vilket spår den tar!

Här kan du ladda ner och läsa det färdiga resultatet:

Fler nyheter

Designduo satsar på hemmakontor

Nu välkomnar vi till inkubatorn ännu ett bolag vars idé inledningsvis var ett examensarbete. Designduon Evelina Turesson och Andreas Berggren ska tillsammans med Movexum affärsutveckla sitt koncept för hemmakontor; Sand & Björk.

Läs mer »

Är du vår nya affärscoach?

Vi erbjuder ett roligt och utmanande jobb på en arbetsplats där vi jobbar framåtlutat men också reflekterade. Självklart driver och brinner vi för frågor som mångfald, jämställdhet och hållbarhet.

Läs mer »

Sprint X 2.0 är i gång – ”Vi kom långt redan i förra Sprint X projektet, men det finns mer att göra så vi är glada att få driva ett nytt projekt i ytterligare tre år”

Syftet med det nya projektet, Sprint X 2.0, är att vidareutveckla och fördjupa det arbete som påbörjades i Sprint X. Målet är att nå ut till och stötta fler entreprenörer och innovatörer i länet, samt att öka kompetensen inom internationalisering, kapitalanskaffning, hållbarhet och effektiva team hos Movexums startupbolag.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.