Sök
Stäng denna sökruta.

Utökat regionalt uppdrag för Movexum

Strax innan årsskiftet stod det klart att Movexums verksamhet får ett utökat regionalt uppdrag då Söderhamns kommun åter kliver in som en aktiv part i det regionala samarbetet. Nu har samarbetet startat upp och en plan för det fortsatta arbetet håller på att tas fram. Initialt innebär det främst arbete via digitala kanaler på grund av de rådande omständigheterna.

Söderhamns kommun var vid uppstarten av Movexum 2008 en av de pådrivande initiativtagarna och har efter två års utvärdering nu valt att kliva in i ett aktivt samarbete igen. I och med samarbetsavtalet, under en fyraårsperiod, påbörjas nu arbetet med att i Söderhamn utveckla stödet till innovativa idéer som befinner sig i tidigare skeden och som behöver verifieras innan de kan fortsätta att affärsutvecklas. Samarbetet blir ytterligare en länk i det innovationsstödjande systemet med uppgift att underlätta möjligheter till att förverkliga och förädla innovativa idéer och skapa tillväxt i hela Gävleborgs län.

Så här säger Movexums VD Ulrika Malmqvist om att Söderhamn går in som aktiv nod till den regionala inkubatorn:

– Movexums uppdrag, sedan starten 2008, är att jobba med att stödja framväxten av innovativa idéer och stötta människor i hela Gävleborg. I det uppbyggnadsarbetet och i samband med omorganisationen av Movexum 2016 har Söderhamn varit en tongivande samarbetspart. Vi gläds därför extra mycket åt att åter få utveckla samarbete och funktioner med Söderhamn. Målet är att de blir en av våra fem regionala noder för att överbrygga länets geografiska avstånd och underlätta stödet till idéer o människor.

Beslutat om att åter finansiera den regionala inkubatorn togs på fullmäktigemötet i december 2019. John-Erik Jansson, kommunalråd Söderhamns kommun, kommenterar beslutet:

– Söderhamns kommun har angett Växtkraft som ett av tre fokusområden för den närmaste fyra åren. Vi behöver stödja våra innovatörer och ingjuta mod hos våra entreprenörer och företag för att skapa fler arbetstillfällen i kommunen genom utveckling och tillväxt. Då passar Movexum in i vårt arbete på ett väldigt bra sätt. Genom att knyta Movexum närmare till oss får vi naturlig koppling till de andra delarna inom vårt arbete med näringslivsfrågorna, vilket kan skapa mervärden och ge kommunen ytterligare växtkraft.

– Vi har en rad befintliga företag med tillväxtpotential och goda idéer som kan dra nytta av den kompetens Movexum har tillgång till. För företag finns stora möjligheter till stöd med rådgivning, coaching och inte minst finansiering, områden som Movexum har mycket bra koll på.

Patrik Jakobsson, kommunchef Söderhamns kommun.

Patrik Jakobsson, kommunchef Söderhamns kommun;

– Framåtanda och tillväxt är av stor vikt för Söderhamns kommun. Tillväxt kan avse många olika aspekter som exempelvis fler invånare, fler företag, fler vuxna människor i egen försörjning eller kompetensförsörjning. För Tillväxt, behövs samarbetande strukturer som möjliggör för befintliga- och nya företag och organisationer att utvecklas. Innovation och entreprenörskap är avgörande delar i den anda som vi eftersträvar. Tillsammans med Movexum, ser vi möjligheter att bättre omhänderta det, att en bra idé kan förädlas och förhoppningsvis leda till att nya företag skapas eller att befintliga företag växer. Det leder vidare till behov av att anställa duktiga människor och då åstadkommer vi tillsammans Tillväxt. Det är bra för människor, för Söderhamn och vår Region.

I februari hölls det inledande möte med Faxe Park-teamet i och med samarbetet vad gäller innovativa idéer. På bilden Ivar Renngård, affärscoach Movexum, Jan Brandberg, verksamhetsansvarig Faxe Park, Ulrika Malmqvist, VD Movexum, Carina Åkerberg, strateg regional utveckling och tillväxt Region Gävleborg, Bitti Alvin Lehmann, projektledare Söderhamns kommun, Ingrid Nyström, näringslivsutvecklare Söderhamns kommun och Hans-Göran Karlsson, näringslivschef Söderhamns kommun.

Fler nyheter

Designduo satsar på hemmakontor

Nu välkomnar vi till inkubatorn ännu ett bolag vars idé inledningsvis var ett examensarbete. Designduon Evelina Turesson och Andreas Berggren ska tillsammans med Movexum affärsutveckla sitt koncept för hemmakontor; Sand & Björk.

Läs mer »

Är du vår nya affärscoach?

Vi erbjuder ett roligt och utmanande jobb på en arbetsplats där vi jobbar framåtlutat men också reflekterade. Självklart driver och brinner vi för frågor som mångfald, jämställdhet och hållbarhet.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.