Välkommen Per-Åke!

entreprenörskapinkubatorinnovationinternationaliseringtillväxt
Bild till artikeln
4 februari 2015

Movexum kommer i år att genomföra ett projekt som vi kallar för Soft Landing. Vilket innebär att internationella företag ska kunna etablera sig i Sverige genom att vi på Movexum erbjuder de en kontorsplats under max 6 månader.

Vi ser ett stort problem i dagens samhälle där otroliga resurser gås miste om på grund av att personer med utländsk bakgrund har svårt att få arbetsvisum, tillfälligt personnummer och andra formalia som krävs för att få stanna i Sverige under en längre tidsperiod. Vi vill göra det enkelt för de företag som ansöker till Soft Landing att etablera sig i Gävleborg för att på så sätt öka tillväxten i vår region. Detta vill vi uppnå genom att utveckla en process/handlingsplan för hur man ska gå tillväga och vilken dokumentation som måste finnas på plats för att effektivisera det annars långa och krångliga förfarande.

Vad har du för förväntningar på detta uppdrag?

”Jag hoppas till att kunna bidra att utveckla organisationen och att göra den bättre. Min förhoppning är att det ska vara enkelt att ta emot personer från andra länder”

Vad har du gjort tidigare?

”De senaste 4 åren har jag varit oppositionsråd i Gävle och innan det arbetade jag som beslutsfattare på Migrationsverket. Som beslutsfattare i Migrationsverket sitter man och granskar handläggare, deras beslut och stämmer av informationen i ärendet. Jag höll även föreläsningar och var ansiktet utåt för Migrationsverket i Gävle”

Hur hamnade du i Gävle?

”Jag har flyttat runt en hel del men hamnade i Gävle på grund av jobb. Gävle påminner väldigt mycket om mina hemtrakter runt Norrköping och därför känner jag mig som hemma i Gävle”

Hur upplever du problemet idag?

”Företag med utländsk bakgrund har problem med vilka tillstånd man behöver och man har inte kunskapen för att lösa det på ett smidigt sätt. Utomstående förstår inte myndighetssvenska och vad som faktiskt efterfrågas, även om myndigheterna är serviceinriktade så måste man veta vad de säger till en samt vad de efterfrågar. Man upplever det oftast som mycket trögt men det behöver det inte vara om man väl vet hur man ska gå tillväga. Jag hoppas att vi kommer fram till en process som gör det enklare för företag att etablera sig här och att detta i sin tur sprider ett gott rykte om Gävle men även Sverige. Detta rykte kommer förhoppningsvis leda till att fler företag väljer att etablera sig här!”

Fakta

Namn: Per-Åke Fredriksson

Familj: Sambo samt 2 döttrar en som är 8år och en som är 10år

Utbildning: Examen inom: Statsvetenskap och Historia. Sedan även en ingenjörsexamen från gymnasiet.

Bor: Gävle

Fritid: Träning, ser gärna en film, läser en hel del historia och familjen.

För mer information kontakta:

Ulf Borbos, VD Movexum

0705-37 31 07

Ulf.borbos@movexum.se