VR som mötesverktyg för avancerad produktutveckling

CADCADcogentreprenörskapföretagsinkubatorgävleborginnovationproduktutvecklingstartupVR
Bild till artikeln
29 september 2021

En kugge i utvecklingsmaskineriet. Så beskriver 37:årige Johan Holtby sitt bolag CADcog, vars namn är en sammansättning av Computer And Design och cog. Johan har sedan 18 års ålder drivit olika företag och har under åren också hunnit med tre olika mastersutbildningar, bland annat inom molekylär bioteknik och bioinformatik. Parallellt med att jobba som utvecklarkonsult på biomedicinska bolaget Cytiva ska han med stöttning av Movexum och under 36 månader affärsutveckla sin idé om VR som verktyg för produktutveckling.

Johan Holtby är VD och grundare för CADcog, det senaste bolaget att antas till vårt inkubatorprogram.

Har du sett filmerna Iron Man-filmerna med seriehjälten och uppfinnaren Tony Stark i huvudrollen? I den andra filmen finns en scen där seriehjälten med hjälp av VR upptäcker ett nytt element. Lite så är det tanken att CADcogs verktyg för produktutveckling kommer att fungera. Snacka om att framtiden redan är här!

Efter studier och därefter direkt till ett elektronikföretag som anställd med ansvar för produktionstestutveckling av kretskort landade Johan i att det var som egen företagare han skulle kunna arbeta på det sätt han föredrog. Som egen fick han uppdrag som konsult åt biomedicinska bolaget Biotage som tillhandahåller lösningar inom kromatografi, organisk syntes och provberedning. Johans studieerfarenheter tillsammans med de tidigare arbetsuppdragen och de nya lärdomarna uppdraget som utvecklingskonsult innebar – gav honom en insikt: nuvarande verktyg och metoder för att effektivisera och förbättra produktutveckling, där de deltagande teammedlemmarna inte bara har olika ansvarsområden och specialkunskaper, utan också utmaningar som att vara geografiskt spridda, är bristfälliga. Affärsidén om ett mötesverktyg i VR föddes.

– Det finns stora utmaningar med hur man samarbetar tvärfunktionellt när man jobbar spridda över hela världen. Det är olika skrån; produktionen av produkten sker på USAs östkust, kemi- och programmering på USAs västkust och mekanik/testning sker här i Sverige. Min avsikt är att med ett VR-verktyg underlätta samarbetet mellan alla som jobbar och produktutvecklar avancerad teknisk utrustning i crossfunktionella team.

Produktutveckling i tvärfunktionella team sker i bästa fall fysiskt, i sämsta fall via digitala mötestjänster som Teams. När mekanikkonstruktörer, programmerare, kemister, biologer, elektronikkonstruktörer, projektledare etc digitalt ska prototypa, bygga och produktutveckla är det utmanande då produkten i bästa fall finns ritad på mekanikkonstruktörerns dator. Alla förändringar som görs kommer påverka förutsättningarna för alla involverade. Utvecklingstakten blir långsam och risken för att nya utmaningar uppstår i takt med att utveckling och problemlösning sker är stora. Det är här som CADcogs digitala mötesverktyg kommer in.

– Med vårt verktyg är slutmålet att teamet direkt ska kunna koppla upp sig till CAD-databaser så att de som jobbar med till exempel maskinen som ska byggas kan sätta upp 3D-modeller. Dessa 3D-modeller kan sedan plockas in i VR-verktyget, tillsammans med alla dokument som beskriver en produkts livscykel. VR-verktyget sammanfogar alla system och verktyg och produktutvecklingen kan ske i realtid. Rent praktiskt så kan teamet med hjälp av VR-verktyget och den tablet som används, plocka upp anteckningar, plocka isär konstruktionen, gå tillbaka och titta på tidigare revisioner samtidigt som man jämför med den nuvarande. På så sätt kan den som är biolog direkt säga ”att det här lösningen” kommer inte att fungera, de kommer att samla på sig alldeles för mycket skräp” och mekanikkonstruktören vet då vad som måste åtgärdas, och varför. Vårt verktyg kommer att följa produkten – från dess skapande, via sälj och marknadsföring, till support och end of life.

VR-verktyget är avsett att användas för produktutvecklande av väldigt avancerad teknik. Maskiner som renar blod från protein är ett exempel på teknik där man ser stora möjligheter att kunna lösa problem och förbättra effektivitet och slutprodukt.

– Vi siktar på medtech-industrin som första kund, men ser också möjligheter inom större produkter som papperspressar, eller fabriksbyggen.

Vad hoppas du få ut av samarbetet med oss på Movexum?

– Hittills har det bjudit mig på insikter om saker jag borde inse att jag borde göra. Pushning till att göra det jag borde men inte gör.

Johan hittade till oss på Movexum genom Martin Askne, verksamhetansvarig på Propell i Hudiksvall. Propell är en aktör inom det innovationsfrämjande systemet i Gävleborg med uppdrag att jobba med innovativa idéer som befinner sig i tidigare faser. Som många andra entreprenörer som antagits till vårt inkubatorprogram har Johan fått fin stöttning och support av Propell. Idén till det som idag är CADcog utforskades först som en produkt hos Propell som skulle samutvecklas tillsammans med det företag Johan då var anställd på.

Hur finansierar du idag arbetet med CADcog?

– Med jobbet som frilansande konsult på Cytiva. Utöver mig själv så har jag idag två heltidsutvecklare samt två deltidsutvecklare. Men arbetet är kapitalintensivt, finansiering för det fortsatta arbetet blir en puckel att ta sig över. Vi behöver hitta kapital för att få en stabilitet i bolaget, där ser vi gärna investerare med sk ”skin in the game”, som har gjort den här resan tidigare. Någon ängelinvesterare med rätt kompetens gärna.

Vad händer just nu i bolaget?

– Vi närmar oss en första demo som vi hoppas ha klar i början av november. Då kommer vi ha ett kit med två VR-headseats som vi kan skicka runt till potentiella kunder. Utmaningen blir sedan att skala upp och integrera verktygen med kundens system. Vi kommer jobba iterativt med feedback tillsammans med kunden. Affärsmodellen ser vi också över. Den största utmaningen jag ser just nu är att kunna sätta en prislapp på det vi utvecklar. Här tror jag långsiktiga, oberoende studier av VR och hur VR kan användas kan vara till hjälp.

Hur ser bolaget ut om fem år?

– Då har jag troligen gjort en exit. Branschen är extremt turbulent just nu, det är läskigt men samtidigt spännande. Det går fort och riskerna att en konkurrent som är 10-100 gånger större släpper en disruptiv produkt som gör vår irrelevant är stora när nya tekniker hela tiden utvecklas.

Vad gör du efter exit?

– Nåt nytt. Tidigare så utvecklade jag bolag för att tjäna pengar, nu inser jag mer och mer att om huvudfokus är ett mål så är glädjen momentan men om man fokuserar på resan och processen så njuter man hela vägen.

Johan Holtby

37 år

Vd och grundare av CADcog

Bakgrund: Mastersexamen i molekylärbiologi, elektronik samt bioinformatik. Har drivit flertalet bolag sedan 18 år ålder, bland annat webshop för kläder på nätet och ett studentkonsultföretag.

Kontakt: johan.holtby@valelectric.se