VR-teknik ska utveckla den anestesiologiska sjukvården

NyheterNytt bolag i inkubatorn
Bild till artikeln
21 maj 2019

Kati Knudsen har i 20 år arbetat inom anestesi- och intensivvården, där man regelbundet hanterar situationer där patienters luftvägar är eller kan bli äventyrade. Med sitt nybildade bolag och sin idé om att med hjälp av VR-teknik möjliggöra för all personal inom hälso- och sjukvården att träna på tekniska procedurer i en säker vårdmiljö, antogs Knudsen Consulting AB nyligen till inkubatorn.

Kati Knudsen genomgick vårt utvecklingsprogram Boost Chamber hösten 2018 och har nu antagits till inkubatorprogrammet. foto: Albi Bogren

Kati, din bakgrund och det nu jobbar med idag är kopplat till din idé, berätta lite om vad du jobbar med och forskar inom?

– Inom anestesisjukvården hanterar vi regelbundet situationer där patientens luftväg är eller kan bli äventyrad. Under mina 20 år inom anestesi- och intensivvården har jag sövt många patienter med både lätta och svåra luftvägar. För att kunna säkra fria luftvägar måste man behärska olika tekniker för att assistera och ta över patientens egen andning. Att upprätthålla fria luftvägar kräver praktisk erfarenhet, en färdighet som förbättras genom träning för att få en fingertoppskänsla. Kommunikation och team-träning spelar också en viktig roll vid omhändertagandet av patienter med svåra luftvägar. Tidigare forskning visar att riktlinjer, simuleringsövningar med ”dockor” och ett tydligt ledarskap är viktiga verktyg för att förbättra teamarbetet i akuta situationer. Dock upplevs simuleringsdockorna något stela att öva på och speglar inte alltid verkligheten.

Vilka problem löser din idé?

– Virtual reality (VR) är ett alternativ till traditionell simulering. VR-tekniken skulle möjliggöra för all personal inom hälso- och sjukvården att kunna träna på tekniska procedurer och göra misstag, utan att riskera patienters liv, i en säker vårdmiljö. Dessutom ger VR en möjlighet att öva in sina egna tekniska färdigheter, som hur man hanterar olika intubationshjälpmedel och icke tekniska färdigheter, exempelvis personliga attityder och sociala egenskaper i en simulerad autentisk virtuell miljö. Genom användning av VR-tekniken kan man skapa en mer realistisk vårdmiljö. Träna och höja personalens kompetensnivå, minska stress och öka tryggheten i akuta situationer. 

Hur kommer det sig att du sökt till vårt inkubatorprogram?

– Den anestesiologiska sjukvården utvecklas i allt snabbare takt och nya utmaningar med den. Jag har sökt till inkubatorprogrammet för att jag vill vara med och bidra till den anestesiologiska utvecklingen. För att kunna hantera nödvändig medicinteknisk utrustning behövs kunskaper, tekniska färdigheter och träning. Utveckling av VR- tekniken inom hälso- och sjukvården kan göra omhändertagandet av patienter mer patientsäkert.

Vad har du för mål och vision med din idé och ditt bolag?

– I dagsläget finns det inte någon teknik utvecklad för träning, specifikt för den svåra luftvägen, vilket kan vara användbart i kliniskt svåra situationer. Med vetskap om att befintliga dockor upplevs stela att använda är det betydelsefullt att utveckla ny teknik som är mer anpassad till en realistisk vårdmiljö. Särskilt viktig är denna utveckling för att kunna optimera utbildningsinsatser och för att säkerställa att all personal, även de mindre erfarna, får den kompetens som krävs för en god patientsäkerhet. Min ide kan bidra till ökad kunskap, träningsmöjligheter i en mer realistisk vårdmiljö, för all personal verksamma inom anestesi-, intensivvårds-, ambulanssjukvård och personer under utbildning. 

Vilka tror du blir din största utmaning som du behöver tackla för att ta ditt bolag dit du vill?

– Vet inte det ännu!

Hur ser konkurrensen ut?

– I dagsläget har flera olika bolag utvecklat VR inom hälso- och sjukvården, exempelvis inom ortopedisk kirurgi, men enligt min kännedom finns inget sådant utvecklat för just hantering av luftvägar inom anestesisjukvård.

Vad händer och är på gång just nu med din idé?

– Min coach Richard och jag har haft en första kontakt med ett företag i Malmö som programmerar och utvecklar VR-teknik. En ansökan till ALMI kommer att skrivas för att få bidrag till att utveckla en första prototyp av VR-utrustning.

Om entreprenören

Kati Knudsen arbetar idag som Universitetslektor på Högskolan i Gävle. Kursansvarig för Anestesi- och Iva-utbildningen.  Har arbetat bl.a som anestesisjuksköterska, Region Gävleborg samt disputerat inom anestesisjukvård 2016. Avhandlingens titel: Airway management in anaesthesia care; professional and patient perspective.