Wellgo bemöter överviktsproblematik på nya sätt

entreprenörskapföretagsinkubatorgävleborginkubatorinnovationobesitasöverviktozempicwellgo
Bild till artikeln
23 november 2023

I en av länets ledande dagstidningar har man under några veckors tid i en artikelserie kunnat läsa om fetma och övervikt. Gävleborg ligger i fetmatoppen och i serien har sjukdomen belysts utifrån flera perspektiv; överviktiga personer som valt magoperation, som Gastric Bypass för ett sätt att minska sin vikt, dietistråd och så det alternativ som under det senaste året seglat upp som ett alltmer populärt och framgångsrikt alternativ – livsstilsförändringar i kombination med nya moderna läkemedel. Startupbolaget Wellgo från Gävle har sedan 2022 erbjudit överviktiga detta nya sätt att behandla övervikt och har nyligen antagits till inkubatorprogrammet för att vidareutveckla och växa bolaget.

Johan Emius tillsammans med sin fru Cecilia Emius. Båda är grundare och ägare av Wellgo.

Johan Emius har jobbat som läkare sedan 2017. Planen på att bli läkare föddes tidigt och redan 1996 påbörjade han läkarutbildningen. När han året därpå antogs till flygvapnet med mål att så småningom bli militär flygläkare tog Johan ett studieuppehåll från läkarutbildningen och gick all in på pilotutbildningen. Under tiden som Johan utbildade sig till pilot försvann den tjänst där Johan hoppas kunna kombinera medicin med flygning och Johan blev kvar som pilot. Dock med avsikt att förr eller senare göra klart sin läkarutbildning. Efter 15 år som stridspilot inom flygvapnet fick Johan en ekonomisk bonus från flygvapnet och valde att använda pengarna för ett bekosta den fortsatta läkarutbildningen på Karolinska Institutet i Stockholm.

– Pensionsålder för en stridspilot är 55 år och många slutar att flyga innan det. Det var helt enkelt ett bra läge för mig att lämna flygvapnet och plocka upp läkarutbildningen igen, berättar Johan.

Idag är Johan, förutom aktiv drivkraft och ägare av Wellgo, även deltidsläkare inom primärvården och det är genom sina möten med patienter som lider av övervikt som Wellgo är sprunget.

– Bakgrunden till Wellgo kan man säga är en frustration över en patientgrupp som jag då och då träffar på vars problematik inte tas på allvar. Jag tycker att man rent samhällsmässigt hanterar fetma och övervikt fel. Tyvärr är det fortfarande så att många anser att övervikt handlar om dålig moral och lathet – men det stämmer absolut inte. Övervikt drabbar alla, finns i alla grupper av befolkningen och har flera följdsjukdomar som påföljd; diabetes, högt blodtryck, kronisk värk. Och man får heller inte glömma de psykologiska aspekterna som vad det innebär att vara en överviktig person, i synnerhet en överviktig kvinna, i dagens samhälle. Det finns ett oerhört stigma kring övervikt och till skillnad mot för till exempel alkoholism som också är en sjukdomsklassad åkomma ser man på övervikt som något annat, nåt självförvållat.

I frustrationen över hur traditionella viktminskningsåtgärder som dieter, bantningar eller gastric bypass-operationer sällan funkar över tid föddes tanken på ett evidensbaserat behandlingsalternativ där patienter får kombinera livsstilsförändringar med en kompletterande medicinsk behandling med läkemedel innehållande substansen Semaglutid.

– Vi ser att de nya aptitreglerande läkemedlen är en nyckel till att lyckas bekämpa övervikt. Och utöver att patienterna uppnår en mer hälsosam vikt så kan vi med den här typen av behandling jobba proaktivt, det vill säga vi kan undvika följdsjukdomarna som inte bara är dåliga för den enskilda patientens hälsa utan också är mycket kostsamma sjukdomar för samhället i stort.

Wellgo, vars klientlista snabbt vuxit sedan starten, har startats av Johan och Johans fru Cecilia. Där Johan har det medicinska ansvaret ligger ansvaret för tjänsterna som erbjuds i bolagets app samt teamansvar för ett tiotal coacher hos Cecilia. Som utbildad hälsopedagog och som någon som ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt att jobba med kost och träning är de närmast ett perfekt radarpar. Utöver grundarna själva finns just nu ett tiotal coacher och ett antal externa läkare knutna till bolaget. Och det är i coacherna som själva värdet i bolaget sitter menar Johan.

– Cecilia är rekryteringsansvarig chef för våra Wellgo-coacher. Det är oerhört viktigt att vi tar in rätt personer – coacherna är mycket viktigare för våra patienter än vad vi läkare är.

Wellgos affärsidé är alltså att kombinera livsstilsförändringar och coaching tillsammans med en medicinsk behandling av läkemedel innehållande Semaglutid. Kanske har du hört talas om Wegovy eller Ozempic som det skrivits en hel del om i media det senaste året.

– Att det funnits läkemedel som påverkar vikten är inget nytt för oss läkare. Däremot insikten om att kunna kombinera den effekten med hållbar proaktiv livsstilscoaching och människors attityd till mat och vad man äter är relativt ny. Vi ser den här typen av behandlingar poppa upp i olika delar av världen där USA, där en stor del av befolkningen lider av övervikt, har varit rätt offensiva. Nya, mer effektiva läkemedel som tex Mounjaro, finns redan i USA så det är en snabb utveckling.

Wegovy samt Ozempic och liknande mediciner som innehåller Semaglutid påverkar aptitregleringen hos människor – vilken oftast är boven när det kommer till övervikt. Medicinerna får bland annat tarmsystemet att sakta ner, vilket förlänger och ökar mättnadskänslan med resultatet att man äter mindre och lättare hamnar på, och kan hantera ett kaloriunderskott.

– Jag har många patienter som efter att ha behandlats med Semaglutid sagt att ”- Aha, är det såhär vanliga människor har det i hjärnan hela dagarna?”. Människor som har problem med aptitregleringen är ofta alltid hungriga eller sugna efter mat, och spenderar ofta sin tid med att konstant tänka på mat. Deras hjärna har ingen aning om att de är överviktiga.

Utöver läkemedlet får Wellgos klienter tillgång till olika verktyg att använda för att gå ner och behålla sin vikt. De flesta individuella tips och råd utgår från individen och dess livsstilssituation.

– Har du hund, gillar du att laga mat, har du fem barn att skjutsa till olika aktiviteter eller är du ensamstående, har du ont i dina knän – allt sånt vägs in i vilka råd och verktyg som tillämpas. Vi jobbar också mycket med medvetet ätande vilket kan handla om att äta långsamt, maten i en viss ordning och att man inte dricker så mycket till maten. Livsstilsförändringar är dock alltid grunden till en viktnedgång. Du måste göra någonting annorlunda än förut, och läkemedel är en nyckel för att skapa förutsättningar att göra dessa livsstilsförändringar.

Behandlingsalternativet hos Wellgo är privat sjukvård och kommer så att förbli så länge som den här typen av medicinsk behandling av övervikt inte klassas som läkemedelsförmån av Läkemedelsverket. Johan tror dock att det i framtiden kan komma att ändras då det finns tecken på att regelverket kring läkemedelsbehandling för obesitas (den medicinska termen av övervikt) kan komma att revideras.

– I grunden vill vi på Wellgo att så många som möjligt ska kunna ta del av de möjligheter som finns till överviktsbehandling. Vi ser hos våra patienter hur livsomvälvande det kan vara att få ta del av behandlingen. Det är en stor drivkraft hos oss – att få uppleva hur otroligt positivt det är för våra klienter att uppleva hur allt i livet inte längre kretsar kring mat och vikt.

Det har funnits en del kritik kring att läkemedlen förskrivs till människor som egentligen inte lider av det som klassas som övervikt utan som snarare bara vill gå ner lite i vikt – hur ser ni på det?

– På Wellgo jobbar vi med sjukdom och hälsa, inte skönhet eller utseende. Det är otroligt viktigt att skilja på. Det handlar inte om att gå ner 5kg inför sommarsäsongen, det handlar om sjukdomstillståndet obesitas med associerade följdsjukdomar. Vi tillämpar en behandlingsgräns på BMI-värden som är 30 eller högre, eller BMI över 27 med ytterligare ett viktrelaterat tillstånd som höga blodfetter, högt blodsocker och högt blodtryck. Det är våra förutsättningar för behandling. Men det är inte självklart med läkemedelsbehandling för alla klienter utan det är alltid en individuell bedömning från oss läkare. Som läkare utgår vi alltid från att den med störst behov av medicinsk vård ska prioriteras.

Vad hoppas ni få hjälp med av Movexum?

– På det stora hela är det att få hjälp med att identifiera VAD vi behöver hjälp med – och få hjälp med det. Vi har kommit till en punkt nu när vi kan vår kärnverksamhet mycket bra, men behöver utvecklas vad gäller expansion, bygga ett team med flera avdelningar som marknad och ekonomi. Att ta rätt kliv i rätt tid helt enkelt.

Hur tänker ni kring det här med att behålla det försprång ni har genom att redan vara på gång? Det finns ju indikationer på att den här typen av behandlingar bara kommer att öka både vad gäller tillgång och efterfrågan.

– Ja, det är lite klurigt. Vi behöver bibehålla en hög kvalitet och göra rätt saker. Det är trots allt en medicinsk behandling i kombination med andra insatser. Det blir lite beroende på grundstruktur, vi kommer behöva kunna lägga samma tid för framtida klienter som vi lägger idag – vi kan inte bara växla upp utan kvalitetssäkring. Vi måste lyckas med en kontrollerad expansion samtidigt som vi behöver förhålla oss till det tidsfönster som just nu finns. Jag tror inte att vår konkurrensfördel kommer att vara pris utan kompetens, kvalitet, kontinuitet, tillgänglighet och förtroende.

Här kan du läsa mer om Wellgo