ERFA Vinnova

Genom deltagandet i erfarenhetsutbyten med inkubatorer tillhörande branschorganisationen SISP var syftet för Movexum att utveckla och säkerställa kompetenser och strukturkapital med mål att bli en av Sveriges excellenta inkubatorverksamheter.

 

Tack vare erfarenhetsutbytet som skett under tiotalet peer reviews, många erfanätverksträffar för vår VD, kommunikatör, ekonom, hållbarhetsansvarig utvecklades ett stort strukturkapital. Erfa är en viktig del i Movexums kompetensutvecklingsplaner för teamet och strategiska nationella samarbeten. Målet med nationell excellens uppfylldes i juni 2020.

Bild till artikeln