Innovationsklivet

Innovationsklivet ska göra det enkelt och tydligt för idébärare hur de kan använda innovationsfrämjande tjänster för att komma vidare med sitt entreprenörskap, oavsett var i länet de befinner sig eller vilka de är.

 

Med gemensamma krafter och kompetenser ska ett sammanhållet, tydligt och tillgängligt regionalt stödsystem etableras för att fånga upp idéer som kan bli nya innovationer. Den långsiktiga målsättningen är att det i sin tur ska leda till fler innovationer, stärkt konkurrenskraft och ökad sysselsättning i Gävleborg.

Innovationsklivet är ett samverkansprojekt mellan offentligt finansierade aktörer som har ansvar för innovationsutveckling i Gävleborg; kommunala näringslivskontor, innovationsnoder, innovationshubbar, kluster och högskolan i Gävle.

Bild till artikeln