Innovationsprojektet

Under perioden 2012-2014 drev Movexum det så kallade Innovationsprojektet i samverkan med Fiber Optic Valley, Future Position X, FindIT och Högskolan i Gävle. Syftet med projektet var att sammanföra storföretagens behov av process-och produktförbättringar med spetskompetens från tillväxtföretag, som därmed skulle få en ny och större arena för tillväxt. Ett lyckat exempel från projektet är när företagen Sandvik och Ovakos behov av effektivare transporter och lagring inom respektive industriområden kunde lösas genom att sammanföra storföretagen med SME-företaget Invotech. Invotechs innovativa produkt i form av en IT-applikation blev lösningen på storföretagens behov denna gång.

 

Detta exempel visar på hur samverkan mellan inkubator, akademi och teknikkluster kan bidra till att sammanföra storföretagens utmaningar med småföretagens lösningar och därigenom skapa affärsnytta och tillväxt. Projektet påvisar också behovet av processer och metodologi för att det ska bli en riktig verkstad. Resultatet blev förutom faktiska affärer en metod som utvecklades i projektet och som fick benämningen ”affärskrädderi ”. Det är kortfattat den process som krävs för att skapa förutsättningar för möten som annars inte hade uppstått. I metoden ligger mycket av nyckeln när det gäller att bygga framgångar och bevisar också tydligt den nytta som innovationssystemet kan bidra med.

Bild till artikeln