Northbound Scaleups

I Sverige, Finland och Estland finns det utmaningar gällande nystartade bolag som snabbt behöver skala för att behålla sina försprång. Bolagen har inte anpassat sina
produkt/tjänster och affärsmodeller för exportmarknadens behov. De saknar kunskapen att sätta upp processer för skalning till utländska marknader samt resurser för att finansiera tillväxten. NBSCALE’ mål är att tackla den här utmaningen genom att tillhandahålla verktyg och skräddarsydda mentorskap för startups i alla branscher med tonvikt på områdena inom vilka de medverkande partnerna är experter.

Syftet är att förbättra startups förutsättningar för skalning och framgångsrikt internationellt marknadsinträde.

Projektets fokus ligger på utveckling av effektiva och framgångsrika metoder för internationaliseringsberedskap och att
identifiera och utnyttja framgångsfaktorerna för framgångsrika scaleups. Projektet ökar också medvetenheten om förutsättningar och möjliga hinder i målet för internationella marknader.

 

De viktigaste resultaten i NBSCALE-projektet är
• 45 uppskalade företag
• förbättrad och överförbar metodik för internationaliseringsberedskapsprocess utvecklad i gränsöverskridande samarbete.

Projektmetoden bygger på ett trestegs NBSCALE-program, alla steg integrerade med varandra.

A)Tillväxtprogram för de startups som har uppskalningspotential och

B) NBSCALE ScaleLab inklusive

Marknadsupptäcktsuppdrag för att rikta in sig på marknader. Mentorskap och f2f-stöd kommer att integreras i alla program och investeringsberedskapsprocessen kommer att stödja internationaliseringsberedskapen.

 

Läs mer om Northbound Scaleups här.

 

Projektet finansieras av Interreg Central Baltic Programme.

Bild till artikeln