Sprint X – hållbar innovation och tillväxt i X län

Projektets övergripande mål är att långsiktigt utveckla och stärka den regionala inkubatorn så att denna bidrar till ökat inflöde av idéer/breddning samt fler företag för ökad tillväxt och innovationskraft. Det handlar om att attrahera fler företag samt öka bredden av företag/entreprenörer till region Gävleborg genom att arbeta med innovation i ett bredare perspektiv och med ökat fokus på företag med en internationell tillväxtpotential.

 

Arbetet kommer att göras i bred samverkan med alla länets kommuner (och särskilt med de finansierande noderna: Sandbacka Science Park, Gävle Innovation Hub, Innovationskontoret Högskolan i Gävle samt Propell Innovation), ägaren Region Gävleborg samt samverkansaktörer inom innovationsstödsystemet.

 

Projektet innehåller följande fem fokusområden:

Hållbarhet
Internationalisering
Riskkapital och nätverk/mötesplatser för detta
Acceleratorfunktion kopplad till smarta specialiseringsområden
Breddade målgrupper – ökad mångfald

 

Bild till artikeln