The Joint Way

Projektets syfte är att stärka förmågan hos Sveriges innovationsfrämjare att identifiera, attrahera och stötta sociala innovationer och innovatörer.

Genom en gemensam process med innovationsfrämjare från olika delar av Sverige har projektet stor potential att bidra till strukturell förändring i innovationsstödsystemet. På sikt bidrar detta till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar framtid och till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål.

 

Projektet leds av Ideon Innovation i Skåne tillsammans med konsultbolaget Kontigo. I projektet deltar chefer och innovationsrådgivare från VentureLab i Skåne, Peak Region i Jämtland och Movexum i Gävleborg. Dessutom medverkar den ideella organisationen Winnet Skåne. I projektet genomförs kunskapshöjande insatser om social innovation, i kombination med utveckling, test och implementering av praktiska verktyg för att praktiskt stötta sociala innovatörer/entreprenörer.

 

Verktygsutvecklingen tar avstamp i konceptet
Framtidsformande Innovationsstöd, som bidrar med en vetenskapligt och praktiskt kvalitetssäkrad översikt av de mest centrala aspekterna i främjandet av sociala innovationer och socialt hållbara affärsidéer. Projektet omfattar även spridning av kunskaper och verktyg till innovationsfrämjare i Sverige och internationellt, där de
nationella innovationsfrämjarna Swedish Incubators and Science Parks (SISP) och Swedish Network for Technology Transfer Support (SNITTS) bidrar.

Bild till artikeln