The Yes Way

Projektet ska utveckla program och nya metoder för att öka andelen kvinnor som driver företag och bolagsägare på Ideon Innovation, i Sveriges inkubatorer och i andra delar av innovationssystemet.

 

Programmet består av 2 delar;

1) Internt jämställdhetsarbete på inkubatorerna och i innovationsmiljöerna

2) Nya stödfunktioner och verktyg för att stärka och utveckla kvinnor i deras entreprenörskap. Detta kommer leda till ökad kunskap och att fler kvinnor får möjlighet att utveckla sina bolag i inkubatorerna. Projektet ska driva frågorna om jämställdhet och kvinnor som entreprenörer
genom nätverkande, ökad kompetens och kommunikation.

 

Detta bidrar till ett ökat engagemang på inkubatorerna, till ett ökat intresse bland entreprenörerna och till att attrahera finansiering till bolag grundade av kvinnor i Sverige. Projektet är väl förankrat i verkligheten. Det finns ett uttalat behov av ökad kunskap och metoder för jämställdhetsarbete internt på inkubatorerna, både lokalt och nationellt.

 

Statistik visar att det saknas kvinnor som entreprenörer och bolagsägare på svenska inkubatorer och i förlängningen inom det Svenska näringslivet. Intresset för projektet är stort hos målgruppen (kvinnor som driver företag) och hos intressenter på lokal, regional, nationell och EU-nivå samt hos samarbetspartners. Projektet är initierat och drivs av Ideon Innovation med samverkanspartners som bland andra Innovation Malmö, Movexum, Lund Innovation och Bizmaker.

Bild till artikeln