Utveckling av inkubatorprocessen för utrikesfödda

Genomfördes under hösten 2016 i form av en förstudie med syfte att klargöra intresset och potentialen för en anpassad inkubatorprocess som riktar sig till målgruppen utrikesfödda entreprenörer i hela Gävleborg. Projektledare Mitalee Kotak som har egen erfarenhet av att ha flyttat till Sverige och startat företag. Idag arbetar Mitalee som Näringslivsutvecklare på Hudiksvalls kommuns Näringslivsbolag och kan praktisera en del av erfarenheter från projektet.

 

Första steget i förstudien var att göra en behovsanalys och fånga upp affärsidéer genom att söka upp människor på asylboenden, invandrarföreningar och olika integrationsprojekt. Resultatet blev att sammantaget cirka 250 entreprenörer med utländsk bakgrund fick kontakt med Movexum och andra företagsfrämjande aktörer som Nyföretagarcentrum, ALMI:s IFS-Rådgivning samt kommunernas näringslivsorganisationer. Målet var sedan att hitta minst 50 potentiella företagare och totalt kunde 43 personer med affärsidéer få hjälp att komma vidare på olika sätt via projektet. Mitalee såg också med sitt arbete ett akut behov hos de utrikesfödda entreprenörerna att få hjälp med att hitta till rätt aktör i det företagsstödjande systemet.

 

Risken är annars stor att många goda idéer inte fångas upp utan går förlorade. Behovet har naturligtvis ökat i takt med den stora flyktingtillströmningen under senare år. Därför är det mycket viktigt att få till en ökad samverkan mellan de olika aktörerna i systemet. En påtaglig förändring kan ändå noteras under de senaste åren med ökade aktiviteter som följd. Dåvarande projektledare Mitalee Kovak är nu med och tar lärdomarna vidare via ett projekt i Hälsingekommunerna.

Bild till artikeln