Enava

Digitala tjänster och processer

Bolagsnamn: Enava
Grundare: Ulrika Munther
Ägare: Ulrika Munther
Affärsidé: Innovativa lösningar för enskilda avlopp. Det ska vara rent enkelt!
Marknadspotential: Sverige först, sedan Skandinavien, sedan Världen.