Startups

Företagen som växer

Inspireras av bolagen vi jobbat med sedan starten och företagen som just nu affärsutvecklar sina idéer hos oss genom inkubatorprogrammet.

Startups i vårt nätverk

Att utforska en innovativ idé är att ge sig ut på okänd mark. Här hittar ni startups som valt att jobba vidare med sina idéer utanför inkubatorprogrammet, fullföljt inkubatorprogrammet men inte uppnått proof of concept, avvecklat eller gått vidare med andra idéer än med vilka de antogs till inkubatorn.