Startups

Företagen som växer

Inspireras av bolagen vi jobbat med sedan starten och företagen som just nu affärsutvecklar sina idéer hos oss genom inkubatorprogrammet.

Bolag och entreprenörer vi jobbat med

Att utforska en innovativ idé är att ge sig ut på okänd mark. Här hittar ni startups som upptagits som alumni (bolag som fullföljt inkubatorprogrammet och som vid tiden för avslut har en existerade produkt eller tjänst med vilken man gjort sina första affärer), bolag som valt att jobba vidare med sina idéer utanför inkubatorprogrammet och entreprenörer som gått vidare med andra idéer än med vilka de antogs till inkubatorn.