Inkubator

– vässa och lansera din idé

Vår inkubator passar dig som:

Har deltagit i Boost Chamber

Om du har deltagit i Boost Chamber så är Movexums inkubator nästa steg i din utveckling mot ett riktigt företag.

Har fått din idé verifierad

Du kan söka till Movexums inkubatorprogram även när du har genomgått ett annat startup-program än Boost Chamber.

Har fastnat halvvägs

Ibland sitter man fast trots färdiga affärsplaner och alla nödvändiga förberedelser. Då finns inkubatorn.

Hur fungerar inkubatorn?

Till inkubatorprogrammet antas bolag som har innovativa* idéer som är skalbara, har ett tydligt hållbarhetsfokus och en internationell marknad. För att antas ställer vi också krav på dig som entreprenör – det är viktigt att du under tiden i programmet kan jobba dedikerat med din ide. Målsättningen med inkubatorprogrammet är att du vid genomfört program har en bolag som har kunder, har börjat att bygga ett team samt gjort sina första försäljningar. Kort sagt – under tiden i inkubatorn blir din affärsidé förhoppningsvis till verklighet. 

När du antagits till inkubatorprogrammet  tilldelas du en coach. Tillsammans tar ni fram ett nuläge och ett önskat mål för utvecklingen av din idé. Sedan påbörjas arbetet i vår inkubator genom att stegvis utveckla din idé och dig som entreprenör. 

*Med innovativa idéer avser vi idéer som är unika, har någon form av försprång eller löser ett gammal problem på ett nytt sätt. 

Hållbarhet är likt finansiering eller verifiering ett kunskapstema som följer våra entreprenörer längs hela deras resa som de genomför tillsammans med oss. Genom verktyg som Sustainability Business Canvas, föreläsningar och workshops får bolagen i inkubatorn kunskap om de tre dimensionerna inom hållbarhet och hur de ska jobba med sin egen påverkan.

Under tiden i inkubatorprogrammet använder vi av oss något som vi benämner som IRL (Innovation Readiness Level). Under tiden i inkubatorn kommer du arbeta dig framåt i IRL:en. IRL:en är ett verktyg som grundar sig i startup-metodik och beprövade startupmetoder. Se den som en checklista som hjälper dig att säkerställa att du gör rätt saker i rätt tid. Inkubatorprogrammet pågår i 18 eller 36 månader beroende på vilken typ av bolag du driver.  

Tillsammans med din affärscoach görs en behovsbaserad och individuell handlingsplan, anpassad efter ditt team/dig som entreprenör, idé, mognadsgrad, vilka kompetenser/erfarenheter som finns med mera.

Vi tillämpar ett coachande förhållningssätt vilket innebär att det är du som idébärare som ansvarar för att driva idén framåt och vidare. Du kommer att utvecklas som entreprenör och med hjälp av våra processer och din coach som du har till förfogande upp till 4 hr/vecka är det du som äger alla beslut och resultat av ditt entreprenörskap.

Var tredje månad genomför alla inkubatorbolag en obligatorisk business review vartefter Movexums coacher beslutar om bolaget gör den progress som förväntas och om bolaget får grönt ljus att fortsätta ytterligare tre månader i inkubatorprogrammet. 

Genom det statliga inkubatorprogrammet som Vinnova driver kan en inkubator klassas som excellent. Detta innebär att inkubatorn av Vinnova tilldelas en summa pengar att betala ut till de bolag i inkubatorn som uppföljer Vinnovas krav på vad de själva beskriver som målgruppsbolag. Uppfyller ditt bolag dessa krav finns det god chans till att du av oss kan tilldelas pengar för att genomföra aktiviteter som bidrar till ditt bolags utveckling. Det kan vara marknadsundersökningar, legal hjälp, prototypfinansiering med mera. 

Vår inkubator ger dig tillgång till

Affärscoaching

Vi arbetar målinriktat med dig och ditt bolags mognad för att skapa en hållbar tillväxt på en internationell marknad. Affärscoachingen är individuell och skräddarsydd efter dina förutsättningar. Din coach är ditt bollplank under våra tillväxtprogram och koordinerar även tillgången till de specialister vi har i vårt nätverk. Som Movexumbolag har du tillgång till din coach upp till fyra timmar varje vecka.

Nätverk

Att få snabbare tillgång till din marknad i Sverige eller utomlands är en sakerna du får som Movexumbolag, och förhoppningsvis din första kund. Du och ditt företag matchas med det upparbetade nätverk av samarbetspartners och företag vi har inom en rad sektorer. Du kommer tidigt att använda potentiella kunder för att utveckla din idé och ditt erbjudande för att hitta det bästa sättet att tillgodose deras behov och skapa värde.

Finansiering

En tillväxtresa kan ibland endast bli möjlig med hjälp av externt kapital. Vi ger till tillgång till olika vägar att finansiera utveckling, test och affärsutveckling mot en lönsam verksamhet med betalande kunder. Du ges möjlighet och stöd att attrahera såväl såddkapital, bidrag, lån och ägarkapital. Men framförallt att tidigt komma i kontakt med de som gör din affär hållbar – kunderna.

Infrastruktur

Vi har tillgång till stöd och resurser som tycker det är roligt och är proffs på att göra det som kan upplevas som tråkigt men som är oerhört viktigt: att principer för ägande, avtal, ekonomisk redovisning och styrning är effektiva och följer den lagstiftning som finns. Men också att du som entreprenör har ett skydd för dig och din idé som skapar trygghet och marknadsförsprång.

Marknadsföring

Vi hjälper dig boosta ditt varumärke genom att ge det synlighet i våra kanaler. Tillsammans med våra expertpartners får du också lära dig mer om att utveckla ett unikt varumärke och hur ett effektivt marknadsföringsarbete kan vara kan ge rätt stöd till din försäljning.

Community

Våra erfarenheter visar att möten entreprenörer emellan ofta leder till nya kunder och inte sällan till nya samarbeten och gemensamma affärer. Genom oss får du också tillgång till ett nationellt och internationellt nätverk av inkubatorer och branschorganisationer. Movexum är också vägen in i Gävleborgs startup-community som ger dig ett nätverk av nya och erfarna entreprenörer, innovationsstödsaktörer, investerare - alla med ett intresse av startups.

Kostar det nåt?

Ja. Som inkubatorbolag faktureras du 1 000 kronor i månaden under de 18 eller 36 månader som programmet pågår. Det uppskattade värdet av det stöd du under din tid i inkubatorn kommer att få är drygt 10 000 per månad. 

Feedback från tidigare deltagare

Nyfiken på vad fler har att säga om oss?

Tycker du att steget känns för stort för att skicka in en ansökan? Behöver du lite extra pepp? Kan du inte identifiera dig med någon av entreprenörerna ovan? Fler berättelser från människor som vi samarbetet och stöttat finns såklart att läsa.