Inkubator

– vidareutveckla och verifiera din idé

Vår inkubator passar dig som:

Har fastnat halvvägs

Ibland kan nya perspektiv göra att en snabbare kommer framåt. Då finns inkubatorn.

Har fått din idé verifierad

Ett flertal kunder har bekräftat att det finns ett behov för din tjänst eller produkt.

Är redo för finansiering

Delar av din affärsmodell har testats och du har fått en djupare insikt om marknaden.

Våra tjänsters grundpelare

Tillgång till erfarenhet i världsklass

Våra affärscoacher har många års samlad erfarenhet från ledande positioner i en bredd av branscher. De har gjort startupresor och arbetat med affärsutveckling i både små och stora bolag. Våra tjänster levereras utifrån just dina behov via beprövad startup-metodik. Tillsammans med exklusiv tillgång till din dedikerade affärscoach som också kan aktivera flera i vårt team ser vi till att du kommer snabbare framåt. Vi kan även via våra partners erbjuda dig expertkunskaper inom till exempel IP, juridik, prissättning, styrelsearbete, kommunikation, varumärkesstrategi med mera.

Kapital och nätverk

Majoriteten av startups har behov av kapital för att kunna växa. Hos oss får du tillgång till vårt egna investeringsbolag, affärsutvecklingsscheckar och ett brett nätverk av upparbetade kontakter med finansiärer för att stötta dig på din finansieringsresa. Genom Movexum får du snabbare access till din marknad nationellt och internationellt vilket förhoppningsvis leder dig till din första kund. Du och ditt företag matchas med det upparbetade nätverk av samarbetspartners och företag vi har inom en rad olika branscher och sektorer. Du får tidigt använda potentiella kunder för att utveckla din idé och ditt erbjudande - allt för att hitta det bästa sättet att tillgodose din marknads behov och för att skapa värde.

Bli del av något större

Våra erfarenheter visar att möten entreprenörer emellan ofta leder till nya kunder och inte sällan till nya samarbeten, teambyggen och gemensamma affärer. Genom oss får du tillgång till ett nationellt och internationellt nätverk av inkubatorer och branschorganisationer. Movexum är också vägen in i Gävleborgs startup-community som ger dig ett nätverk av nya och erfarna entreprenörer, innovationsstödsaktörer och investerare - alla med ett intresse och erfarenheter från startups.

Vårt inkubatorerbjudande

Områden som utvecklar ditt bolags förmåga och kompetens. Våra tjänster är anpassade för företag i tidigare skeden till innovationsdrivna företag som kommit igång och tagit några steg.

Affärscoaching

Vi arbetar målinriktat med dig och ditt bolags mognad för att skapa en hållbar tillväxt på en internationell marknad. Affärscoachingen är individuell och skräddarsydd efter dina förutsättningar. Din coach är ditt bollplank under våra tillväxtprogram och koordinerar även tillgången till de specialister vi har i vårt nätverk. Som Movexumbolag har du tillgång till din coach upp till fyra timmar varje vecka.

Nätverk

Att få snabbare tillgång till din marknad i Sverige eller utomlands är en sakerna du får som Movexumbolag, och förhoppningsvis din första kund. Du och ditt företag matchas med det upparbetade nätverk av samarbetspartners och företag vi har inom en rad sektorer. Du kommer tidigt att använda potentiella kunder för att utveckla din idé och ditt erbjudande för att hitta det bästa sättet att tillgodose deras behov och skapa värde.

Finansiering

En tillväxtresa kan ibland endast bli möjlig med hjälp av externt kapital. Bolag i inkubatorn och acceleratorn har möjlighet att söka affärsutvecklingscheckar inom områden som IP, juridik, prissättning med mera. Vi ger också exempel på olika vägar att finansiera utveckling, test och affärsutveckling. Du ges möjlighet och stöd att attrahera såväl såddkapital, bidrag, lån och ägarkapital.

Hållbarhet

Inom hållbarhet ingår det inte bara att göra klimatsmarta val. Hållbarhet är likt finansiering eller verifiering ett kunskapstema som följer våra entreprenörer längs hela deras resa som de genomför tillsammans med oss. För att bli antagen som bolag till vårt inkubatorprogram

behöver du ha identifierat ett eller flera av Agenda 2030:s globala mål som du med din idé eller lösning bidrar till. 

Marknadsföring och sälj

Vi hjälper dig boosta ditt varumärke genom att ge det synlighet i våra kanaler. Tillsammans med våra expertpartners får du också lära dig mer om att utveckla ett unikt varumärke och hur ett effektivt marknadsföringsarbete kan vara kan ge rätt stöd till din försäljning.

Community

Våra erfarenheter visar att möten entreprenörer emellan ofta leder till nya kunder och inte sällan till nya samarbeten och gemensamma affärer. Genom oss får du också tillgång till ett nationellt och internationellt nätverk av inkubatorer och branschorganisationer. Med oss har du tillgång till ett nätverk av nya och erfarna entreprenörer, innovationsstödsaktörer, och investerare.

Infrastruktur

Vi har resurser som tycker det är roligt och är proffs på att göra det som kan upplevas som tråkigt men som är oerhört viktigt: att principer för ägande, avtal, ekonomisk redovisning och styrning är effektiva och följer den lagstiftning som finns. Men också att du som entreprenör har ett skydd för dig och din idé som skapar trygghet och marknadsförsprång.

Internationalisering

Alla marknader är olika. Vi har expertteam inhouse som vet vilka utmaningar som finns och hur du lättast undviker fallgropar. Vi introducerar dig till relevanta aktörer inom de marknader du valt.


Team

Om du antagits till något av våra program kommer du inte bara få insikt om vilken roll du själv som entreprenör är bäst lämpad att ha för att framgångsrikt lyckas med din idé – du kommer också få stöttning i att komma till insikt om vilka kompetenser du behöver knyta till dig för att kunna bygga ett team som på bästa möjliga sätt förvaltar och förädlar din idé. I vårt nätverk finns en mängd spännande profiler som vi gärna matchar dig och din idé med!

Kostar det nåt?

Ja. Som inkubatorbolag faktureras du 1 000 kronor i månaden under de 18 eller 36 månader som programmet pågår. Det uppskattade värdet av det stöd du under din tid i inkubatorn kommer att få är drygt 10 000 per månad. 

Feedback från tidigare deltagare

Nyfiken på vad fler har att säga om oss?

Tycker du att steget känns för stort för att skicka in en ansökan? Behöver du lite extra pepp? Kan du inte identifiera dig med någon av entreprenörerna ovan? Fler berättelser från människor som vi samarbetet och stöttat finns såklart att läsa.