Inkubator

– vässa och lansera din idé

Vår inkubator passar dig som:

Har deltagit i Boost Chamber

Om du har deltagit i Boost Chamber så är Movexums Inkubator nästa steg i din utveckling mot ett riktigt företag.

Har fått din idé verifierad

Du kan söka till Movexums Inkubator även när du har genomgått ett annat startup-program än Boost Chamber.

Har fastnat halvvägs

Ibland sitter man fast trots färdiga affärsplaner och alla nödvändiga förberedelser. Då finns Inkubatorn.

Hur fungerar inkubatorn?

Det första som händer när du blivit antagen till vår inkubator är att du tilldelas en coach. Tillsammans tar ni fram ett nuläge och ett önskat mål för utvecklingen av din idé. Sedan påbörjas arbetet i vår inkubator genom att stegvis utveckla din idé och dig som entreprenör. Vi ställer krav på våra bolags engagemang och framåtriktade arbete. Vilka kraven är, och vad du som bolag i vår inkubator har rätt att förvänta dig av oss, finns att läsa i ett avtal som vi gemensamt tecknar. Målet med inkubatorprogrammet är att du ska har genomgått alla delar av mognadsmatrisen, har en POC (Proof Of Concept) och en första affär. Du diplomeras därefter och  upptas som Alumni.

Under tiden i inkubatorprogrammet använder vi av oss vår mognadsmatris som grundar sig i startup-metodik och beprövade startupmetoder som Lean Start-Up. Inkubatorprogrammet består av två faser om en total inkubationstid
om 18 månader (för deep tech-bolag upp till 36 månader). Varje
fas innefattar arbete inom huvudområdena Kund, Affärsmodell, Teknikutveckling, Finansiering, IP/Marknadsexklusivitet, Konkurrensanalys, Team, Styrelse/Ägare och Hållbarhet.

Tillsammans med din affärscoach görs en behovsbaserad och individuell handlingsplan, anpassad efter ditt team/dig som entreprenör, idé, mognadsgrad, vilka kompetenser/erfarenheter som finns med mera.

Vi tillämpar ett coachande förhållningssätt vilket innebär att det är du som idébärare som ansvarar för att driva idén framåt och vidare. Du kommer att utvecklas som entreprenör och med hjälp av våra processer och din coach som du har till förfogande upp till 4 hr/vecka är det du som äger alla beslut och resultat av ditt entreprenörskap.

Var tredje månad genomför alla inkubatorbolag en obligatorisk business review vartefter Movexums coacher beslutar om bolaget gör den progress som förväntas och kan fortsätta ytterligare tre månader i inkubatorprogrammet. För fasbyte i vår mognadsmatris krävs särskilda beslut men sker löpande när bolagen mognar.

Vår inkubator ger dig tillgång till

Affärscoaching

Vi arbetar målinriktat med dig och ditt bolags mognad för att skapa en hållbar tillväxt på en internationell marknad. Affärscoachingen är individuell och skräddarsydd efter dina förutsättningar. Din coach är ditt bollplank under våra tillväxtprogram och koordinerar även tillgången till de specialister vi har i vårt nätverk. Som Movexumbolag har du tillgång till din coach upp till fyra timmar varje vecka.

Nätverk

Att få snabbare tillgång till din marknad i Sverige eller utomlands är en sakerna du får som Movexumbolag, och förhoppningsvis din första kund. Du och ditt företag matchas med det upparbetade nätverk av samarbetspartners och företag vi har inom en rad sektorer. Du kommer tidigt att använda potentiella kunder för att utveckla din idé och ditt erbjudande för att hitta det bästa sättet att tillgodose deras behov och skapa värde.

Finansiering

En tillväxtresa kan ibland endast bli möjlig med hjälp av externt kapital. Vi ger till tillgång till olika vägar att finansiera utveckling, test och affärsutveckling mot en lönsam verksamhet med betalande kunder. Du ges möjlighet och stöd att attrahera såväl såddkapital, bidrag, lån och ägarkapital. Men framförallt att tidigt komma i kontakt med de som gör din affär hållbar – kunderna.

Infrastruktur

Vi har tillgång till stöd och resurser som tycker det är roligt och är proffs på att göra det som kan upplevas som tråkigt men som är oerhört viktigt: att principer för ägande, avtal, ekonomisk redovisning och styrning är effektiva och följer den lagstiftning som finns. Men också att du som entreprenör har ett skydd för dig och din idé som skapar trygghet och marknadsförsprång.

Marknadsföring

Vi hjälper dig boosta ditt varumärke genom att ge det synlighet i våra kanaler. Tillsammans med våra expertpartners får du också lära dig mer om att utveckla ett unikt varumärke och hur ett effektivt marknadsföringsarbete kan vara kan ge rätt stöd till din försäljning.

Community

Våra erfarenheter visar att möten entreprenörer emellan ofta leder till nya kunder och inte sällan till nya samarbeten och gemensamma affärer. Genom oss får du också tillgång till ett nationellt och internationellt nätverk av inkubatorer och branschorganisationer. Movexum är också vägen in i Gävleborgs startup-community som ger dig ett nätverk av nya och erfarna entreprenörer, innovationsstödsaktörer, investerare - alla med ett intresse av startups.

Ansökan och pris

Som inkubatorbolag faktureras du  1000 kronor i månaden under de 18- eller 36 månader som programmet pågår. För att antas behöver du och din affärsidé matchas mot våra antagningskriterier. Vi tittar bland på innovationshöjden (idéns unikitet), hur skalbar affärsidén är, hur driven du som entreprenör är, hur av avser att jobba med hållbarhet och huruvida idén har internationell potential.

Feedback från tidigare deltagare