Våra bolag

Startups i inkubatorn just nu

Startups som blivit antagna till Movexums blir inkubatorbolag, eller IBO:er som vi internt förkortar dem. Som IBO är man tätt knuten till Movexum och sin tilldelade coach. Arbetet som görs under inkubaturtiden är det som lägger grunden för bolagets framtida verksamhet och success.

Ta Bo Design Studio AB

Ta Bo Design Studio AB

Inrednings- och produktdesign
Ta Bo Design Studio AB
Egen utveckling och tillverkning av inredningsprodukter samt konsultverksamhet mot restaurangnäringen.

 

Bolagsnamn: TA BO DESIGN STUDIO AB

Grundare: Anton Torlén och Oscar Bendrik

Ägare: Anton Torlén och Oscar Bendrik

Bransch: Inredningsdesign och produktdesign

Affärsidé: Egen utveckling och tillverkning av inredningsprodukter samt konsultverksamhet mot restaurangnäringen.

Marknadspotential: Ett första steg är ett slå oss in på marknaden i Sverige men vi ser helt klart en potential för våra produkter att hitta till en internationell marknad.

Senaste nytt/aktuellt: Just nu har vi fullt upp med att flytta in i vårt nya kontor och ateljé i Midsommarkransen i Stockholm.

 

Mer läsning: Egensinniga inredningsprodukter med stor vikt vid miljömässig och social hållbarhet

 

Proxytech

Proxytech

Environment
Proxytech
Utvecklar och säljer kretsloppsbaserade systemlösningar för rening av vatten, avlopp samt ämnesutvinning.

 

Bolagsnamn: Proxytech AB

Grundare: Hampus Granström

Ägare: Hampus Granström

Bransch/industri: Miljöteknik

Marknadspotential: Global

Aktuellt: Påbörjar ett pilotprojekt i slutet av 2018.

Summerski

Summerski

Sports
Summerski
Plastskidspår som möjliggör längdskidåkning året runt.

 

Bolagsnamn: Summerski/Speedface AB

Grundare: Lars Englund

Ägare: Lars Englund

Affärsidé: Summerski är ett specialutvecklat plastskidspår som möjliggör längdskidåkning under barmarkssäsongen. Det är ett säkrare alternativ än rullskidor till exempel.

Marknadspotential: Global.

Senaste nytt/aktuellt: Har sålt ett 100 meter långt demospår till Vasaloppet.

Kontakt: info@bollegarden.se

Mer läsning: Längdskidor utan snö? Nu kommer innovationen som gör det möjligt att åka längdskidor året runt

Lovisa of Sweden

Lovisa of Sweden

Design
Lovisa of Sweden
Utomhuskontorsstolen ”The Bug” som skyddar användaren och dennes dator från ovälkommet väder och framför allt den reflekterande solens strålar som stör sikten på datorskärmen. Den ger människan möjlighet att arbeta utomhus om dagarna.

 

Bolagsnamn: Lovisa of Sweden

Grundare: Lovisa Pettersson

Ägare: Lovisa Pettersson

Affärsidé: En stol som är konstruerad för att stå utomhus och som kan rotera 360 grader. Tack vare det överhängande taket och de snedställda ribborna i ryggen stoppar den solens strålar som annars kan störa datorskärmen och användaren. Likaså stoppar den ljudvågor och skapar en behaglig miljö att jobba i.

Marknadspotential: Inledningsvis nationell, på sikt global.

Senaste nytt/aktuellt: Beviljades nyligen 25 000 i innovationsbidrag.

www.lovisaofsweden.se

Mer läsning: Ta med dig arbetet ut – Utekontoret senaste bolaget till inkubatorn

 

Itablera

Itablera

IOT
Itablera
Digital tjänst som hjälper företag att välja, etablera och samordna digitala verktyg.

 

Bolagsnamn: Itablera AB

Grundare: Per Linde

Ägare: Per Linde

Affärsidé: Tjänsten Mr. Besserwisser som företag kan använda för att framtidssäkert bygga upp ett digitalt kontor dr alla tjänster kan samverka med varandra och samtidigt möjligöra expandering i takt med företaget.

Marknadspotential: Global. Oavsett var så har de flesta företag behov av digitala hjälpmedel.

Senaste nytt/aktuellt: Letar just nu early adopters för att tillsammans utforma plattformen.

itablera.se

 

 

Klywa

Klywa

IoT
Klywa
Tjänst som säkerställer att samtliga användare av BI-verktyg har tillgång till rätt applikationer.

 

Bolagsnamn: Klywa AB

Grundare: Håkan von Matérn, Magnus Gripenroth samt två ännu ej namngivna

Ägare: Håkan von Matérn, Magnus Gripenroth samt två ännu ej namngivna

Affärsidé: Säkerställa att samtliga användare av BI-verktyg har tillgång till rätt applikationer.

Marknadspotential: Global, alla företag och organisationer som har BI-verktyg eller som rättighetsmässigt önskar styra andra system. Marknaden som Klywa identifierat uppskattas till ca 10MDR kr årligen varav minst 25% av dessa bör ha tillräckligt med pains för att vilja göra något åt det.

Senaste nytt/aktuellt: Klywa kommer att marknadsföras i Kanada sista veckan i september. Under hösten kommer inledande tester att göras med ny funktionalitet kring automation.

klywa.com

Här hittar du en intervju med Håkan angående inträdet i vårt inkubatorprogram.

 

Selfploid

Selfploid

Bemanning
Selfploid
En transparant bemanningslösning som erbjuder företag som såväl privatpersoner möjligheten att anlita arbetskraft baserat på tidigare erfarenheter och omdömen istället för intervjuer.

 

Bolagsnamn: Selfploid AB

Grundare: Kim Berge och Rasmus Forsell

Ägare: Kim Berge och Rasmus Forsell

Affärsidé:En transparant bemanningslösning som erbjuder företag som såväl privatpersoner möjligheten att anlita arbetskraft baserat på tidigare erfarenheter och omdömen istället för intervjuer. Sammankopplar arbetstagare och arbetsgivare och tar fullt arbetsgivaransvar i en bemanningssituation. Arbetar med korta ledtider, flexibilitet, snabba utbetalningar samt minimering av fasta kostnader som i traditionella bemanningsföretag höjer priset för slutkunden.

 

 

Zential

Zential

IoT
Zential
Digital plattform for frilansare.

 

Bolagsnamn: Zential

Grundare: Fredrik Larsson, Stefan Eriksson, Niklas Persson

Ägare: Fredrik Larsson, Stefan Eriksson, Niklas Persson

Affärsidé: Digitala plattform som riktar sig till i första hand frilansare som bl.a. vill få koll på sina projekt och aktiviteter. Zential är en tjänst – som finns i din mobil eller på din dator – och som hjälper frilansare att hålla koll på sina projekt och aktiviteter. Zential sätter användaren i centrum och ger omedelbar återkoppling och översikt.

Marknadspotential: Internationell marknad.

Senaste nytt/aktuellt: Juli 2018: Har precis släppt den första versionen av Zential till användare.

zential.se

Mer om Zential kan du läsa här: Zential nytt bolag i inkubatorn

Priskonsulterna

Priskonsulterna

Edutech
Priskonsulterna
Hjälper företag att med enkla medel nå sin fulla potential inom prissättning.

 

Bolagsnamn: Priskonsulterna Sverige AB

Grundare: Stefan Ekström, Tomas Persson och Åke Wallbäcks

Ägare: Stefan Ekström, Tomas Persson och Åke Wallbäcks

Affärsidé: Hjälper företag att med enkla medel nå sin fulla potential inom prissättning.

Marknadspotential: Stor i Sverige, ännu större i utlandet.

Senaste nytt/aktuellt: Juli 2018: Undersöker tillsammans med Movexum hur startups redan i tidiga skeden kan bli ännu vassare (och därmed mer attraktiva som bolag) inom pris- och lönsamhetsstyrning.

priskonsulterna.se

Här hittar du en intervju med Priskonsulterna gällande inträdet i vår inkubator.

Rhinoc AB

Rhinoc AB

Construction

Rhinoc AB
Tar fram nya, förbättrade produkter och systemlösningar inom hydraulikområdet.. 

BlixtIn

BlixtIn

Webbtjänst
BlixtIn
Förmedla tjänster/uppdrag digitalt och oberoende mellan företag, men även frilansare.

kontakt: jonas@blixtin.se

Cargo Beacon

Cargo Beacon

Tech
Cargo Beacon
Har utvecklat en datalogger som loggar temperatur, luftfuktighet och andra särskilda händelser vid godstransporter direkt till ansluten enhet. Ett smart och pålitligt sätt att övervaka leveranskedjan.

kontakt: info@cargo-beacon.com

Abibo

Abibo

Edutech
Abibo
Individanpassade böcker för lässvaga

 

Bolagsnamn: Arrtodo/Abibo

Grundare: Anna Hansers Rutäng

Ägare: Anna Hansers Rutäng

Affärsidé: Abibo är en internetbokhandel som erbjuder individanpassning av befintliga böcker på marknaden. Med hjälp av Abibos editor kan kunden anpassa böcker utifrån sina egna förutsättningar och behov för att läsa både digitalt och i print.

Marknadspotential (sverige/export): Abibos målgrupp är personer med synnedsättning pga synskada eller ålders synnedsättning, personer som har svenska som andra språk, samt personer som har svårigheter med avkodning, läshastighet eller läsförståelse ex. personer med -dyslexi -koncentrationssvårigheter, kognitiv- eller liknande funktionsnedsättning.

Utifrån målgruppsbeskrivning finns ett antagande att 3% av människor i befolkning antas vara lässvag, eller är förälder till lässvagt barn, är medveten om behovet samt har tillgång till tekniska hjälpmedel samt möjlighet och vilja att betala för individanpassat läsande. Samma potential gäller även utanför Sverige.

Senaste nytt/aktuellt: Just nu pågår förhandlingar om avtal samt integration och utveckling av Abibo med mål att lansera Abibo version 1 under Juni 2018.

Aktivt söker investering? Jag har satt som mål att lansera Abibo version 1 innan jag tar in någon delägare i bolaget. Men inget är ristat i sten så jag tar varmt emot förslag från intressenter redan idag.

Kontakt: anna@arrtodo.se

D-rail

D-rail

Tech
D-rail
Har tagit fram en mätutrustning som levererar realtidsinformation om skicket på våra järnvägar.

 

Bolagsnamn: D-Rail AB

Grundare: Christoffer Hamin, Anders Gilberg

Ägare: Christoffer Hamin, Anders Gilberg,  BBFV i Norrland AB

Affärsidé: D-Rail levererar information om skicket på järnvägen, varje dag för att möjliggöra ett prediktivt underhåll. D-Rail producerar, installerar och driftar sensorer på vilket tåg som helst. Data ifrån sensorsystemen analyseras sedan i molnet och skapar information angående skicket på järnvägen. Informationen i D-Rail’s webportal abonneras ut.

Marknadspotential (Sverige/export): Marknaden är global.

Senaste nytt/aktuellt: Pilotprojekt med Trafikverket och Luleå tekniska universitet och lokaliserat rälsskador i Stockholms metro.

Söker aktivt investering? Nej

Kontakt: christoffer@d-rail.se

"Den coaching och det nätverk som du kommer att få genom processen är ovärderlig för ett nybildat företag."

Vilka värden kan vi tillföra genom vår inkubator? Vad tycker bolag som är eller varit inne i vår inkubator? Vad några av dem tycker kan du läsa om här.

Alumnibolag

Våra Alumni är bolag som genomgått vårt inkubatorprogram. Alumni-bolagen erbjuds att delta på föreläsningar, få tillgång till våra nätverk, hjälp med att sprida nyheter, tips om nya finansieringsmöjligheter med mera.

2p1

2p1

Tech

2p1
Utvecklar energieffektiva LED-armaturer med en del av råvaran från återbrukade plattskärmar.]

Webbsida

Aerogel

Aerogel

Construction
Aerogel
Svenska Aerogel AB utvecklar och tillverkar unika, miljövänliga och återvinningsbara aerogelmaterial för en rad industriella applikationer exempelvis isolering för värme och ljud.

 

Webbsida

Brandposten

Brandposten

Tech
Brandposten
Brandposten erbjuder en ny miljövänlig och effektiv teknik Pyrotekniskt Genererad Aerosol (PGA) för brandsläckning som är ofarlig för både utrustning och människor.
CC-fix

CC-fix

Construction

CC-fix
Verktyg till regling och glespanel, en hjälpande hand för alla proffs och hemmafixare.]

 

Webbsida

Colabitoil

Colabitoil

Fuel
Colabitoil
Colabitoil AB skall vara en aktiv och långsiktig leverantör av drivmedel och med egen produktion av tekniska innovationer inom biodiesel.

 

Webbsida

First Mat

First Mat

Production
First Mat
Har utvecklat en funktionsanpassad hästtransportmatta med formgjutna, flexibla kanter som skyddar hästtransporten från röta och gör det enklare att hålla den ren.

Webbsida

GoGenius

GoGenius

Service design
GoGenius
Christina Franzén, Marita Svensson och Pär Lärkeryd har tillsammans utvecklat den flexibla processmodellen GoGenius som bidrar till att skapa lönsamma organisationer. Visionen är ett arbetsliv på lika villkor.

 

Webbsida

InCoax

InCoax

Tech
Incoax
InCoax Networks utvecklar, marknadsför och säljer lösningar för bredbands access över existerande infrastruktur som redan finns i samtliga höghus, radhusområden, hotell och semesterbyar i Sverige och Europa.

 

Webbsida

Janjoo

Janjoo

IOT

Janjoo
Innovativa lösningar inom utveckling och digital kommunikation]

Bolagsnamn: janjoo AB

Grundare: Andreas Wikholm, Johannes Eriksson, Johanna Fernstedt

Ägare: JANJOO GROUP AB, Rebmax AB, Rizbiz AB, Almi Invest, Sandviken Investerarna

Affärsidé: Att utveckla och tillhandahålla IT-tjänster till företag och organisationer i hela landet med syfte att förenkla och effektivisera den digitala kommunikationen. Produktportföljen består i dagsläget av fyra färdiga produkter: Informera, ett kommunikationsverktyg för effektiv och träffsäker digital kommunikation. Simpliform, ett kraftfullt verktyg för dynamiska formulär. BankID-molntjänst, en komplett tjänst för digital signering av avtal. För-Färdiganmälan, en webbportal för samverkan mellan installatör i portal och handläggare i Lime CRM.

Marknadspotential (sverige/export): I Sverige finns 3 000-5 000 potentiella kunder, beståendes av både mindre och större företag, samt kommuner och större organisationer.

Senaste nytt/aktuellt: Vi söker fler säljare och utvecklare

Aktivt söker investering?: Nej

kontakt: info@janjoo.se

LCHF

LCHF

Health
LCHF
Att med stöd av LCHF-metoden informera och stödja privatpersoner och företag till bättre hälsa, i Sverige och övriga världen.

 

Webbsida

Månses Design

Månses Design

Interior design
Månses Design
Månses design, designar produkter, främst för det dukade bordet med egen stark identitet.

 

Webbsida

Meta Hyd

Meta Hyd

Energy
Meta Hyd
Utveckling och försäljning av ny teknik för uppgradering, lagring och transport av biogas.

Webbsida

MYoroface

MYoroface

Medical
MYoroface
MYoroface är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer material, produkter och utbildning för utredning och behandling av ät/sväljsvårigheter, förlamning i ansikte och svalg samt otydligt tal hos barn och vuxna.

 

Webbsida

Naturlära

Naturlära

Education
Naturnära
Naturlära är ett fristående naturbruksgymnasium, vår naturbruksutbildning har gården i centrum och genom olika tillval visas alla möjligheter som står till buds för sysselsättning och företagande på landsbygden.

 

Webbsida

Open Care

Open Care

Health
Open Care
Förverkligar tanken på att bo och leva tryggt i takt med åldrandet. Detta gör vi med egenutvecklade verksamhets- och IT-system.

Webbsida

Proelec

Proelec

Tech
Proelec
Proelec är specialister på små smarta och energisnåla datorlösningar för industriella applikationer som anpassas efter kundens behov.

 

Webbsida

Radarbolaget

Radarbolaget

Tech
Radarbolaget
Radarbolaget erbjuder ett radarsystem för övervakning av heta processer för stål- och metallindustrin.

 

Webbsida

Reflectus

Reflectus

Service design
Reflectus
Reflectus hjälper företag och organisationer att driva projekt på ett professionellt sätt med hjälp av Anido, ett webbaserat projeksstyrningsverktyg.

 

Webbsida

RoadRoid

RoadRoid

IOT
RoadRoid
Mätsystem för vägkvalitet med smartphone.

 

Bolagsnamn: Roadroid AB

Grundare: Lars Forslöf

Ägare: Lars Forslöf, Tommy Niittula, Hans Jones

Affärsidé: Säljer system/licenser för att samla in data om vägen standard för planering och prioritering av underhållsinsatser.

Marknadspotential (sverige/export): Arbetar globalt.

Senaste nytt/aktuellt: Vi har en kontinuerlig utveckling och deltar på globala event för marknadsföring.

Söker aktivt investering? Nej

 

kontakt: lars.forslof@roadroid.com

 

Shings

Shings

Sports
Shings
Shings utvecklar och står bakom ett helt nytt koncept för skor till Din häst. Shings hovskor är ergonomiska och tekniskt avancerade kvalitetsprodukter från Sverige.

 

Webbsida

Solarwave

Solarwave

Enviroment
Solarwave
Solarwave AB utvecklar kostnadseffektiva vattenrenings- och solcellslösningar som förbättrar levnadsförhållandena och stöder den hållbara utvecklingen i geografiskt utsatta områden.

 

Bolagsnamn: Solarwave AB

Grundare: Bengt Skörelid

Ägare: Midroc New Technology, WP International AB, Almi Invest

Affärsidé: Rent dricksvatten är ett måste för att förhindra spridningen av dödliga sjukdomar, minska fattigdom och för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. SolarWave bidrar till att öka livskvaliteten för människor boende utanför storstäderna i utvecklingsländer genom att ge mindre bemedlade människor tillgång till rent vatten de har råd med, förse byar med arbetstillfällen och möjligheter att generera inkomst.

Marknadspotential (Sverige/export): Arbetar globalt. Huvudkvarter i Gävle, kontor i Tanzania och Uganda samt återförsäljare i ett stort antal andra länder.

Senaste nytt/aktuellt: Utvecklar nya produkter i samarbete med MSB, Myndigheten för Samhällsberedskap.

Söker aktivt investering? Ja

 

SSY

SSY

Construction
SSY
Utvecklar och bygger båtar i rostfritt stål. Nyttjar de senaste landvinningarna avseende stål, lasersvets, laserskärning samt hydroformning.

Webbsida

YuleGoat

YuleGoat

Food
Yulegoat
Svensk glögg brygd på lokala smaker från Gävle.

 

Website: yulegoat.com

 

Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close