Forskningsrapport styrker LimeArcs koncept

elektrobränslenentreprenörskapinnovationlimearcmovexum
Bild till artikeln
22 januari 2020

I en nyligen publicerad forskningsrapport från Energimyndigheten om elektrobränslen, omnämns vårt inkubatorbolags LimeArc Process AB teknik som alternativ till nuvarande processer som idag innefattar användandet av fossila bränslen. I rapporten ”Integrering av elektrobränslekonceptet i massa- och pappersindustrin för ett framtida elnät i balans och ett hållbart energisystem med minimala klimatavtryck” nämns Limearcs teknologi som ett nytt och klimatneutralt koncept. LimeArcs koncept innebär att elgenererad plasma används för att bränna den kalk som används vid återvinningen av kemikalier från kokluten när man tillverkar kemisk sulfatmassa. Fördelarna med Limearcs teknologi är många; el är effektivt i högtemperaturprocesser och när man använder el som producerats klimatneutralt blir miljöpåverkan avsevärt mindre än när man bränner kalken med fossila bränslen. Och med Limearcs process frigörs koldioxid av ”grönt” ursprung – den kommer från kokluten/veden – i koncentrerad form som direkt kan användas på ett cirkulärt sätt i pappersbruken, till exempel vid pH-justeringar i processerna eller som råvara i bioraffinaderier där den kan få nytt liv som klimatneutralt elektrobränsle.

– Det bekräftar och stärker LimeArc Process AB i vårt fortsatta utvecklingsarbete och det ökar sannolikt intresset hos finansiärer säger Roland Lundqvist, bolagets grundare.