Fyra länder besöks för att utöka vårt globala nätverk och internationella utbyten – först ut Valencia

AktuelltSprint XUncategorized
Bild till artikeln
30 maj 2022

I projektmålen för Sprint X ingår att vi ska utöka Movexums globala nätverk och internationella utbyten genom bl.a. ”soft landing”-program. Syftet är att på sikt sjösätta erbjudanden till bolag i våra program och utöka möjligheterna att stötta Movexum-kopplade bolag internationellt. Målsättningen är också att kunna locka bolag från andra länder till Gävleborg och regionens innovationsstödsystem.

– För att få till samarbeten med regioner i dessa länder behöver vi liksom våra startups skaffa en god förståelse för det hur marknaden fungerar. Det hjälper oss att att vara strategiska i vilka kontakter vi tar. Liksom vår region har flera aktörer som verkar privat och offentligt är det förstås lika på andra ställen, det finns därför ett antal områden som är viktiga att täcka in när vi gör våra studiebesök, berättar Hampus Granström, projektledare internationalisering Sprint X. 

Fyra resor är planerade varav den första genomfördes i mitten på maj då Hampus Granström och Albin Söderström från Movexum besökte Valencia, Spanien. I skrivande stund genomförs resa nummer två, på plats just nu i Berlin är Hampus tillsammans med Johan Wickenberg. Läner kvar att besöka under 2022 är Estland och Italien. Movexum är representerade i BETTER-projektet och Compete In, mer information om betydelsen av detta fås genom Hampus.

Nu när projektets första relationsresa genomförts så bjuder Hampus på en reserapport. En förutsättning för att utveckla Movexum genom långa och värdeskapande samarbeten/utbyten är att hela Movexum-teamet får ta del av vad som händer, liksom våra intressenter och finansiärer.

Några saker som utforskas inom ramarna för projektet och dess studiebesök:

 • Ekosystemets struktur; vilka aktörer som finns, hur de arbetar och hur de kan hjälpa innovativa startups från utlandet.
 •  
 • Kopplingar till kapitalnätverk, universitet, institut, andra marknader och regioner utifrån vår portfölj (som ju är förändelig = vi lyssnar in för eventuella samarbeten som kan vara intressanta framåt).
 • Särskilda regionala/nationella styrkeområden och expertis.
 • Förutsättningar för innovation, t.ex. infrastruktur/testbäddar för pilotprojekt, samarbeten/integration med befintliga företag, distributörer, program etc.
 • Kartläggning av acceleratorer och dess inriktningar.
 • Mjukt kapital- hur man går till väga och vilka erbjudanden som finns för startups från utlandet.
 • Riskkapital- vilka aktörer som finns, vilka strategier de använder och vilka typer av bolag de investerar i. 
 • Hur det är att starta och driva bolag i landet; registrering, bolagsformer, kostnader, skatter, avgifter etc.
 • Innovationskulturen i allmänhet och kartläggning av startups.
 • Nyckelpersoner inom offentlig sektor, acceleratorer, kapitalanskaffning, marknads- och lokalkännedom m fl.

Relationsresa 1- Valencia

Projektledare Hampus Granström berättar:

– Valencia var först ut där Albin och jag deltog från Movexum tillsammans med övriga representanter i det som kallas Compete In-projektet. Med från vår region fanns också Annika Lundqvist från Gävle kommun och Roger Sundström från Region Gävleborg. 

Dag 1

 • Besök hos Valencias motsvarighet till Vinnova (hårddraget) som kallas Ivace. Ivace finansieras statligt och via EU-medel där de fördelar pengar till offentlig och privat sektor. En del av pengarna är öronmärkta för att stötta startups genom olika associationer. Pengarna går till startups som vill satsa inom eller utom landet. Ivace finansierar även den offentliga sidan, universitet och annat i syfte att driva på innovation. Vår kontaktperson på Ivace har bra överprigande koll på vad som händer i Valencia och kommer att vara en nyttig hjälp för oss framåt. 
 • Efter besöket hos Ivace träffade vi Invest in Valencia som finansieras av bland andra Valencia City Council och Official Chamber of Commerse med syfte att rådgiva och promota utländska direktinvesteringar i regionen. På plats fick vi också besök av en representant från EU Startup Summit som berättade om kommande events i olika delar av världen, bland annat en digital mässa i Valencia 24-26 oktober. VLC driver inga egna program men är en nyttig kontakt att ha om vi behöver sättas i kontakt med investerare eller acceleratorer. 
 • Sista besöket för dagen gjordes hos Handelskammaren där vi fick lyssna in deras arbete och hur de lägger upp sina program. Programmen finns främst till för inhemska bolag och vi fick lyssna till startup-bolaget Qomer som arbetar med hållbar produktion av mat från ”jord till bord”. De har specialiserat sig på att ta fram hållbara råvaror och bolaget startades med grund i R&D hos ett av stadens universitet. Kriget i Ukraina har strypt tillgången på särskilda råvaror vilket skapat affärsmöjligheter för Qomer att förse Spanska befolkningen med dessa råvaror istället. Om så blir fallet kommer organisationen växa kraftigt spådde de. Qomer är ett bra exempel på hur idéer från universitet kan formas och bli framgångsrika företag. 

Dag 2:

 • Vi startade dagen med att besöka Valencias största livsmedelsaccelerator, KMZERO. De har en stor portfölj av internationella startups som på något vis arbetar med livsmedel. Att antas till KMZERO innebär möjligheter att testa tillverkning i pilotanläggningar som samordnas med storföretag. De har hittat en bra modell för matchmaking mellan startups och storföretag som blivit success stories (lite som Ignite arbetar i Sverige men inom livsmedelssektorn). Ägarna av acceleratorn har gedigen erarenhet av branschen och ”fast tracks” in på marknaden. Alla företag i världen kan ansöka till programmen. 
 • Besök hos Zubi Lab som är en privatfinansierad verksamhet inom bland annat smarta städer. Deras affärsmodell skiljer sig något från traditionella acceleratorers. Istället för att investera i bolag startar de istället igång egna bolag där de och söker medgrundare som får mellan 25-40% av bolaget. Zubi Lab ägs av en rik entreprenör vid namn Iker som också startat ett utvecklingcenter i anslutning till en stor mark (30 000 kvm) som ska bli bostadsområde inom sustainable living. I anslutning ligger skolan ”Imagine” som är en Montessorriskola. Vi besökte skolan och det var häftigt att se och lära sig om hur de arbetar med barnens individuella läroplaner. 
 • Sista stoppet för dagen skedde hos Go Hub som är en VC ursprungligen inriktad mot lösningar inom vatten. Man har ändrat riktning och arbetar idag främst mot deep tech bolag där man tar andelar om max 20%. Go Hub har funnits i knappt fem år och inte gjort någon exit ännu, man går in i tidiga skeden och har förståelse för att deep tech-bolag har längre cykler. Driver Venture-program inom LEAN där man plockar in externa specialister för respektive område. Alla företag kan ansöka om att delta i projekt eller få investering via hemsida. 
Hampus Granström, projektledare internationalisering Movexum

Slutsats:

– Valencia är en spännande stad för innovation och det vibrerar verkligen. Allt fler investerare söker sig till regionen och man har idag många av de stora multinationella VC-bolagen hos sig. I och med att det finns 11 acceleratorer, åtta inkubatorer och sju universitet märks det att kulturen kring startups finns utbredd och man samverkar ofta (exempelvis Zubi Lab som screenar universiteten efter MBA/PhD- studenter som medgrundare till sina startups). 

Besöket var kort och informativt med flera perspektiv på hur man arbetar med nya idéer i och med att organisationerna skiljde sig åt. Framförallt utbytet med personerna inom organisationerna var värdefullt. Känslan efter besöket var att vi kunde fyllt ut en hel vecka med uppföljningsmöten. Vi siktar istället på ett återbesök i höst med syfte att fördjupa de relationer vi skaffat samt träffa nya acceleratorer för skarpa samtal kring utbyte.