Ny innovation kan energieffektivisera vätgasproduktionen

energientreprenörskapföretagsinkubatorgävleborghydrogenliftinnovationsolcellervätgas
Bild till artikeln
2 mars 2023

Att vi står inför utmaningar gällande vår energiförsörjning har sannolikt inte gått någon obemärkt förbi. Bolaget Hydrogen Lift AB har antagit utmaningen och vill nu vara med och accelerera processen när användandet av fossila bränslen ska fasas ut. Genom en ny och patenterad teknik tänker bolaget effektivisera framställningen av grön vätgas.

– Vätgas är en av framtidens stora energibärare, säger Mats Nilsson, VD i Hydrogen Lift, och därför vill vi vara med i den utvecklingen.

Mats Nilsson, grundare och VD för Hydrogen Lift.

Mats Nilsson har varit intresserad av teknik och hur saker och ting hänger ihop så länge han kan minnas. Som utbildad styr- och reglertekniker har han under många år arbetat med att optimera system för värme, ventilation, kyla och el. Yrkeskarriären har gått via anställningar hos företag som Landis & Gyr och Siemens, men sedan 2004 driver han det egna företaget Styr och Ställer AB med fem anställda, huvudkontor i Gävle med filialer i Bollnäs och Hudiksvall.

Parallellt med sitt redan framgångsrika företag har Mats tillsammans med Anders Mohss och Haim Bear grundat Hydrogen Lift som utvecklar en metod för att ta ut mera energi vid framställning av vätgas.

– Så kallad ”grön vätgas” tillverkas huvudsakligen genom att på elektrisk väg skilja syre från väte i en så kallad elektrolysör. Vår innovation är baserad på vanlig elektrolys av vatten, men där processen äger rum under hydrostatiskt tryck. Gasernas lyftkraft används för energifångst. Spillvärmen från elektrolysören används för att värma upp gaserna och öka lyftkrafterna och det är genom lyftkraften som den ökade energiutvinningen sker. Utifrån dessa principer har vi utvecklat en processteknik som möjliggör ett förbättrat utnyttjande av den tillförda energin vid elektrolytisk framställning av grön vätgas i industriell skala. Beräkningar visar upp till 20 % förbättrad energieffektivitet.

Konceptet är först och främst applicerbart inom industrin som just nu skriker efter grön vätgas till den fossilfria stålframställningen som etablerats i Norrbotten. Vätgas är universums vanligaste gas och nya användningsområdena kommer sannolikt att leda till nya innovationer. Vätgas har stort energiinnehåll och är därför mycket lämpad som bränsle för både bilar, fartyg och flyg. Genom så kallade bränsleceller kan vätgasen åter omvandlas till elektricitet som i sin tur kan driva elbilen, ge oss hushållsel eller skickas ut på elnätet.

Teamet i Hydrogen Lift, från vänster; Staffan Hedlund, marknad, Lars Lindahl, produktionsdesigner, Anders Mohss, grundare och ägare, Mats Nilsson, grundare och VD, Haim Bear, grundare och ägare, Christer Sjöström, forskning och utveckling.

– I nuläget skulle jag beskriva Hydrogen Lift som ett forsknings- och utvecklingsföretag. Vi samarbetar med Mittuniversitetet och behöver också fler samarbetspartners. Vi tillverka till exempel inte elektrolysören själva men effektiviserar processen. Vårt bidrag blir att kunna accelerera övergången till fossilfritt genom kostnadsminskningar för kunden. Kostnadsminskningar är en accelerator för att komma fram lite fortare.

Vad hoppas ni få stöd med av Movexum?

– Det finns många utmaningar när man driver ett startup-bolag. Framförallt gällande paketeringen – vi måste förädla innovationen till en produkt som blir tillräckligt attraktiv på marknaden. Dialogen med Movexum ger oss tillgång till mer kunskap, fler personer och större kontaktnät än vad som annars skulle vara fallet. Det är en styrka som är ovärderlig för ett bolag i denna tidiga fas.

Vad händer i bolaget just nu?

– Just nu så håller vi på att verifiera vår innovation med hjälp av Mittuniversitetet. Det hjälper oss med avancerade beräkningar som sedan skall ta oss vidare till att bygga en första fysisk prototyp. Därnäst blir det en pilotanläggning som vi hoppas kunna förvandla till en produktionsanläggning så småningom. Om våra beräkningar stämmer kommer det här bli riktigt, riktigt bra. Målsättningen är att vi om två till tre år har en fullskalig provanläggning.

Beskriv Hydrogen Lift om tio år:

– Om tio år har förhoppningsvis de stora olje- och energibolagen lagt om sin produktion till fossilfria energislag som vätgas, metan, biomassa m fl. Där tror vi att den gröna vätgasen kan utgöra 50-60 procent en energimixen vilket skulle betyda att en enormt stor marknad öppnar sig för bolag med innovationer inom detta område. Hydrogen Lift kommer definitivt vara en av leverantörerna till energibolagen.

Fakta Hydrogen Lift

Grundare: Mats Nilsson, Anders Mohss och Haim Bear

Ägare: Mats Nilsson, Haim Bear, Anders Mohss och Lars Lindahl

Affärsidé i korthet: ”We will become a world leader through our knowledge and methodology of working with efficiency for the energy production of fossil-free fuels. Our method reduces production costs and will reduce our climate impact globally.

Hemsida: hydrogenlift.com