Pilotprojekt mellan Movexum och Högskolan i Gävle ska främja nya idéer

NyheterOkategoriseradQanit
Bild till artikeln
7 november 2019

Sedan januari 2019 pågår ett projekt vid Högskolan i Gävle där Movexum och Högskolan tillsammans undersöker möjligheterna att göra Högskolans verkstäder, labbsalar och testmiljöer tillgängliga för andra än studenter och forskare på Högskolan.

Pilotprojektet har handlat om utvecklingen av ett Open Lab-koncept som i september fick sina första testare i idébärarna Chatrine Jonsson och Lisa Teodorsson som tidigare studerat på Högskolan och som hos företagsinkubatorn Movexum affärsutvecklat sina idéer. Totalt handlar det om fem företag som under hösten och vintern 2019 ges möjlighet att ta del av Högskolans utrustning och kompetens för att vidareutveckla sina idéer. Gemensamt för de fem bolagen är att de alla drivs av personer som tidigare studerat vid Högskolan och som har varit aktiva i Movexums affärsutvecklingsprocesser. Testmiljöerna som ingår i piloten är verkstäderna i hus 45 och Digital Learning Lab. Såhär säger Chatrine Jonsson, som utforskar en ny typ av galge, om möjligheten att få delta i pilotprojektet och nyttja Open Lab;

– Den här möjligheten obetalbar för mig och mitt projekt, att få tillgång till Högskolans maskinpark och all kunskap som finns i byggnaden. Här kommer jag att kunna testa mig fram till en prototyp i rätt material och utformning. Jag kommer att använda labbets 3D-printer för att sedan kunna göra ett pressverktyg som behövs till min produkt. Det är här som jag kommer att kunna stresstesta materialet, prova olika konstruktionslösningar och enklare få svar på frågor som dyker upp efter vägen angående bland annat produktionsmöjligheter.

Även Lisa Teodorsson, grundare av Qanit som är ett sopkärl för återvinning av sprayburkar, uppskattar möjligheten som pilotprojektet erbjuder:

– Det betyder jättemycket att få nya infallsvinklar på min produkt och få tillgång till en verkstad där jag kan experimentera och utforska olika lösningar. Genom Open Lab får jag kontakt med personer på Högskolan som besitter kunskap inom olika ämnen och i verkstaden kan jag utföra trycktester vilket för mig är väldigt användbart. Jag hoppas kunna prova på olika design- och tekniska lösningar samt testa en prototyp.

Chatrine Jonsson, innovatör, Richard Hainsworth, affärscoach på Movexum, Rickard Larsson, ansvarig för verlstäder och laborativa lokaler på HIG, Lisa Teodorsson, Qanit och Lars Löfqvist, universitetslektor Industriell ekonomi.

Syftet med pilotaktivitet är att få mer kunskap om hur Högskolan i Gävle tillsammans med Movexum kan utforma kreativa testmiljöer som inte enbart är anpassade för Högskolan egen utbildning och forskning utan i bredare syften för att främja innovation och entreprenörskap.  Satsningen väntas leda till gemensamma arbetssätt och processer som ska gynna människor som vill bygga bolag av sina idéer och som behöver testmiljöer för att effektivt kunna göra det.

– Genom att följa företagens process i testmiljöerna får projektet OpenLab kunskap om hur alumner och forskare kan använda sig av Högskolans verkstäder och labbsalar. Vi får möjlighet att undersöka vilka behov som finns gällande vägledning och utrustning och hur vi praktiskt kan ta emot företag och innovatörer i våra testmiljöer. Vi kan också genom piloten se vilket mervärde Högskolan och Movexum kan få ut av arrangemanget och hur samarbetet kan utformas, säger Anna Bäcklund, samordnare för innovation och extern forskningsfinansiering på Högskolan i Gävle

Vid uppstartsmötet som hölls i september fick de deltagande företagen beskriva sina utvecklingsbehov och lägga fram hypoteser över hur de skulle vilja använda verkstäderna och labbsalarna under perioden som piloten pågår (september- 20 december). De deltagande företag skriver en ”loggbok” där de dokumenterar hur ofta de är i labben, vad de gör, vilken typ av hjälp de får från Högskolans personal respektive Movexum, vad som fungerar bra, vad som inte fungerar och hur deras företag utvecklas med hjälp av stödet. I slutet av varje månad hålls ett gemensamt möte med personal från testmiljöerna, Movexum och projektledare för att stämma av och dokumentera processen. Fyra sådana möten sker under hösten med antingen fysiskt deltagande eller via länk.

Movexums Vd Ulrika Malmqvist säger så här om pilotprojektet;

– Högskolan i Gävle är en av Movexums fyra strategiska samarbetspartners. Movexums uppdrag är att stödja framväxten av fler innovativa företag i Gävleborg där samarbete är avgörande för att öka värdet för vår gemensamma målgrupp – innovatörer/entreprenörer. Genom att vara en aktiv part i projektet och tillsammans med några av de innovatörer Movexum arbetar med, testa OpenLab, möjliggörs utvecklingen av ett nytt erbjudande till regionens innovativa företag vid till exempel tester eller prototypframställning.