Rent vatten och sanitet för alla är Enavas mål

avloppenavainkubatormovexumsanitetstartupulrika munther
Bild till artikeln
28 juni 2020

Det var aldrig hennes dröm att börja köra lastbil och eller göra karriär inom den bransch hon växt upp och uppfostrats inom. Nu är hon inne på sitt 12:e år i entreprenadbranschen. Med sitt senaste projekt och bolag Enava är målen högt ställda – genom att bland annat digitalisera de processer som krävs för enskilt avlopp vill Enava erbjuda rent vatten samt fungerande sanitet till alla boende i Sverige.

Ulrika Munther är bosatt i Ljusdal och kom i kontakt med regionens innovationsstödsystem via vår nod Propell i Hudiksvall som jobbar med idéer som befinner sig i väldigt tidiga stadier. På Propell tände deras team på Ulrikas idé och hon slussades vidare till oss på Movexum för att hösten 2019 gå utvecklingsprogammet Boost Chamber*. Enava är nu inne på sin femte månad i inkubatorprogrammet.

Hur upplevde du BC:n?

– Det var roligt och inspirerande! Jag såg fram emot träffarna, det var kul att träffa likasinnade och fascinerande att se att vi alla brottades med samma problem trots att vi alla befann oss i olika branscher. Vi var en ganska liten grupp vilket var bra eftersom det blev ganska intimt och folk vågade dela med sig. En av anledningarna till att jag deltog var för att jag visste att jag var tvungen att avsätta tid för att jobba med idén, och för att få ner saker på papper. Det var nyttigt att jobba igenom olika modeller och faktiskt ta sig tid till att ringa kunder för att verifiera.

Via utvecklingsprogrammet lärde Ulrika känna Linnea Gibbs, idag examinerad affärsutvecklare men då Boost Chamber-koordinator och praktiserande affärsutvecklare hos oss på Movexum. Tycke uppstod och i maj rekryterades Linnea till Enava där hon tillsammans Ulrika, Elisabeth, Rebecka och övriga medarbetare med nu jobbar på att affärsutveckla idén som mycket förenklat kan beskrivas som ”avloppstjänster”.

– Det jag hade i mitt huvud behövde jag få ner på pränt, något som Linnea bland annat hjälpte mig med under Boost Chamber. Jag kände ”så här skulle man ha det hela dagarna” och insåg att det var dags att börja bygga teamet. Det har gått fort nu de senaste månaderna och vi har haft väldigt många bra möten med viktiga aktörer och potentiella samarbetspartners.

Ulrika har växt upp i en entreprenadsläkt, och har förutom att driva eget åkeri- och entreprenadföretag även utbildat yrkesförare hos Sveriges Åkeriföretag och suttit i koncernstyrelsen för det som idag är en del av Maserfrakt.

– Det var aldrig min dröm men jag började köra lastbil för 22 år sedan och har drivit eget entreprenadföretag de senaste 12 åren. Det fanns en period när jag funderade på att sluta – jag var lite less på branschen och upplevde att det förekom mycket fusk. Det hände ganska ofta att jag fick åka ut och rätta till vad andra entreprenörer ställt till. Jag visste inte riktigt vad jag ville göra. Efter att ha jobbat med en personlig förstod jag att jag har en ganska ovanlig profil. Jag är dels en doer som får saker gjorda men också en visionär som ser lösningar på saker som inte andra ser. Jag trodde förut att ingen gjort det här på grund av att det inte var någon bra idé, men insåg nu att det kanske inte var någon som sett möjligheterna ännu? Så istället för att leta en helt ny bransch bestämde jag mig för att gräva där jag stod och förändra den bransch jag verkade i. Att sitta och gnälla vid köksbordet förändrar ju inget. Jag insåg att om jag vill att någon förändring ska ske i denna bransch, inom en rimlig tid, behöver jag få det att hända. Vi har nu fått många tecken på att det är rätt tid att genomföra denna idé. Delar av det vi jobbat med sedan i fjol, har nu Havs- och vattenmyndigheten här i Sverige nyligen meddelat att de letat efter någon som kan göra.

Ja, vad är det ni ska göra?

– Vi kan inte gå i på detaljer men vårt huvudmål är mål 6 i FNs globala mål – Rent vatten och sanitet för alla. Det kan man ju tycka är en självklarhet i Sverige, men så är det inte. Det finns idag en miljon fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppet – av dessa är det cirka 300 000 som inte fungerar tillfredställande och som behöver åtgärdas – fort. Man pratar idag om att förbättringstakten på dessa är 1% per år vilket inte är acceptabelt när grundvatten, sjöar och vattendrag blir förorenade. Vi vill speeda upp processerna genom digitala verktyg och nya affärsmodeller och genom att vara navet i denna process. Vi måste öka takten, det ska inte ta mer än 30 år att åtgärda de här avloppen som behöver fixas, 30 år är egentligen också för mycket. Kommunerna behöver öka sin kapacitet med 300% för att det ska lyckas. Det tror vi att de kan göra med vår metod.

Kommer det finnas ett behov av enskilda avlopp i framtiden, kommer inte alla så småningom kunna anslutas till kommunala avlopps och vattenledningar?

– Behovet kommer finnas kvar. Kommunalt avlopp kommer aldrig bli tillgängligt för alla, det är inte ekonomiskt möjligt i glesbygden. Det är snarare så att vi fått indikationer på att dessa kommer att öka i antal i vissa kommuner.

Åkeri- och entreprenadbranschen är i dagsläget mycket konservativ och att vara ett innovationsbolag i en sådan bransch kan vara en utmaning. Även här ser Enava fler möjligheter till förändring och förbättring.

– Vi tänker oss ett Enava Academy! Vår affärsidé innebär ju att det kommer behövas fler yrkesarbetare som är specialister inom just det här området. Vi pratar inledningsvis om några hundra, och då vill vi gärna satsa på att få in fler kvinnor och nyanlända i branschen.

Var händer härnäst för Enava?

– Vi har betalande kunder – och den digitala idén och lösningen är påbörjad. Vi har fått 50 000 kronor i verifieringsmedel av Almi och 100 000 kronor i innovationscheckar från Regionen. Vi bygger en prototyp för provkörning i pilotprojekt mot några kommuner till att börja med. Vi har möten bokade kring detta. Vi jobbar också intensivt med finansiering för de närmaste två-tre åren.

Var hoppas du Enava befinner sig om fem år?

– Då har vi förhoppningsvis byggt och implementerat ett system som går att anpassa till alla kommuner. Vi behöver resurser för att få till det här tillräckligt snabbt. Vi ser Enava som vårt livsverk där vi ska bidra till att rädda världens vatten. Vi behöver också rekrytera ett visst antal egna fälttekniker som kan utföra uppdrag, då det är svårt att säkerställa att externt anlitade entreprenörer alltid prioriterar att våra grävjobb blir utförda i tid. Men vi ska inte göra alla jobb själva, vi vill inte att kollegor i branschen ska se oss som hot. Vi ska däremot underlätta för dem, så att de kan koncentrera sig på att göra det de är bäst på, det vill säga gräva, medan vi ska vara de som har koll och ser till att ritningar, installationsanvisningar, lagar, regler och lokala bestämmelser följs.