Sprint X – vad har hänt sedan starten?

AktuelltNyheterSprint X
Bild till artikeln
21 januari 2021

I fjol inledde vi Sprint X, ett projekt som handlar om att attrahera fler företag samt öka bredden av företag och entreprenörer till Gävleborg genom att fördjupa oss i kategorierna internationalisering, hållbarhet, ökat kapital, inflöde och accelerator-utveckling. Sammanfattande info om projektet hittar du här.

Vad har då hänt sedan projektet inleddes? Som ni kanske tidigare läst har vårt team växt tack vare projektet. Sammanlagt fem personer har anställts och ansvarar för varsitt område. Här kommer en grov sammanfattning av progressen inom de fem områdena;

Hållbarhet

Gemensamma arbetssätt och metoder utforskas för att öka hållbarheten i våra startups affärsmodeller. Verktyget Sustainability Scaleup har testats med resultat att det kommer att införas i bolagens utvecklingsplan. Introduktion av Pure Act. Ett seminare anordnat direkt kopplat till hållbarhet, ”Making The Shift”.

Ansvarig projektledare Daniel Edströms med support av affärscoach Gunilla Roberg.

Internationalisering

Utveckla relationer med internationella inkubatorer, förberedande arbete med sk softlandings för regionens startups görs med Europeiska länder. Ett digitalt pitchevent med Kanadensiska investerare och bolag har anordnats och under satsningen Scandinavian Startup Week planeras nästa resa till Kanada så snart vi inte längre är begränsade av pandemin. Metodutveckling pågår och ett nytt initiativ kallat ”Export Boost” är under utveckling. Dialog pågår regionalt gällande finansiering och affärscheckar till startups som etablera sig internationellt.

Ansvarig projektledare Hampus Granström med support av affärscoach Richard Hainsworth.

Ökad tillgång till finansiering

Ett affärsängelnätverk utforskas tillsammans med de regionala inkubatorerna i Dalarna och Västernorrland, intresse finns. Möjlig samverkan med Saminvest finns. Två informationsträffar gällande affärsängelsnätverket äger rum under Q1 2021. Mallar för pitchdeck inför möten med investerare och riskkapitalister håller på att tas fram för att förbättra startups chanser till såväl såddfinansiering som senare rundor.

Ansvarig projektledare Staffan Thegel med stöd av affärscoach Angelica Adamski.

Accelerator

Inventering pågår. Hur ser det ut internationellt och hur jobbar de svenska acceleratorerna? Metodutveckling ska göras för att senare testas och verifieras. Vilka faser i vårt redan existerade jobb kan anses vara lämpade att flytta till ett acceleratorprogram och vilka krav kan det komma att ställa på oss och våra startups?

Ansvarig projektledare Carina Åkerberg med stöd av VD Ulrika Malmqvist.

Ökat inflöde och breddade målgrupper

Analys av webb och digitala kanaler pågår. Förbättrad SEO och löpande statistikrapporter. Två event planerade att äga rum Q1 2021 där vi direkt vänder oss till målgruppen kvinnor som är underrepresenterade i vårt inkubatorprogram. Nätverksbyggande och identifiering av samarbetspartners pågår-

Ansvarig projektledare Madelene Sund med stöd av kommunikationsansvarig Anna Utterberg.

Sprint X finansieras med stöd av