Projekt

Med syfte att utveckla verksamheten och bygga kompetens har vi under åren såväl drivit som medverkat i ett antal projekt med stark koppling till innovations- och entreprenörstemat. Här kan du läsa om några av projekten.

Sprint X 2.0

Northbound Scaleups

Jagharenidé

Innovationsklivet

COMPETE IN Local Action Plan

Sprint X – hållbar innovation och tillväxt i X län

The Joint Way

The Yes Way

TRIIP

ERFA Vinnova

Innovationsprojektet

Utveckling av inkubatorprocessen för utrikesfödda

Hållbar affärsutveckling