Utvecklingen går framåt i tre projekt – träffa våra nya projektledare!

AktuelltNyheter
Bild till artikeln
17 september 2020

Tre nya projektledare har anslutit sig till Movexums projekt Sprint X. Projekten handlar om att attrahera fler företag samt öka bredden av företag och entreprenörer till Gävleborg genom internationalisering, hållbarhet, ökat kapital, inflöde och accelerator-utveckling.   

Carina Åkerberg, Staffan Thegel och Madelene Sund har anslutit sig till Movexum-teamet.

Vi välkomnar därav varmt våra nya projektledare Carina Åkerberg, Staffan Thegel och Madelene Sund. Madelene kommer även att arbeta med att vidareutveckla Movexums community och evenemang. Staffan Thegel och Carina Åkerberg har sedan tidigare en stark koppling till Movexum genom att sitta med i styrelsen.  

Vad tycker då de nya teammedlemmarna själva om sina nya roller och ansvarsområden hos Movexum? Vi lät dem själva berätta; 

Carina Åkerberg 

– Mitt projektområde handlar om att bygga upp ett så kallat acceleratorprogram. Enkelt beskrivet handlar det om ett mer utvecklat stöd till innovativa startups som hjälper dem att ta nästa steg på deras tillväxtresa, att skala upp brukar man säga. Stödet kan vara en kombination av olika insatser som görs i samverkan med specialister som finns i näringslivet, forskningsvärlden med mera. Det kan handla om stöd kring finansiering, juridik, internationalisering, utveckling och paketering av affärsmodeller, tillgång till teknikplattformar och viktiga samarbetsnätverk och så vidare. Det finns ett antal acceleratorprogram i Sverige och internationellt med lite olika inriktningar. Vi kommer att bygga på de unika förutsättningar och kompetenser som finns här för att skapa ett program som kommer att attrahera innovativa bolag från hela Sverige och förhoppningsvis även från andra länder.

– Jag har stora och positiva förväntningar på SprintX-projektet som helhet. Jag tycker att alla projektområdena är viktiga och att de kopplar i varandra på ett klokt sätt. Det är ett härligt och kompetent gäng! Min förväntan på acceleratordelen är att vi i samverkan med riktigt vassa samarbetsparter från näringslivet lyckas få till en intressant och attraktiv accelerator i Gävleborg. 

– Jag har haft en nära relation till Movexum under många år i min roll som strateg på Region Gävleborg. Har varit med på hela den fantastiska utvecklingsresa som bolaget gjort och även varit ersättare i styrelsen under några år. 

Carina Åkerberg arbetar som strateg för regional utveckling och tillväxt på Region Gävleborg. Har även jobbat som verksamhetsledare för INvest Gävleborg och som samordnare för Länsstyrelsens regionala tillväxtprogram. Har en fil. Kand. i Statskunskap på Uppsala Universitet.

Staffan Thegel

– Målet med ämnesområdet finansiering i Sprint X-projektet är att bolag som är knutna till Movexum ska erhålla ökade möjligheter till riskkapital för att hjälpa bolagen i deras utveckling och därmed bidra till tillväxten i Gävleborg.  Jag ser det som troligt att vi inom ett år har ett system för riskkapital till bolagen inom Movexum. Jag sitter sedan drygt ett år tillbaka i styrelsen för Movexum och finansiering är en av frågorna som varit ständigt återkommande.

Staffan har arbetat över 30 år inom finansbranschen, i huvudsak med fokus på finansieringsfrågor, främst till företag. Under den största tiden har Staffan varit verksam i Gävleborg. Utöver engagemanget i Movexums styrelse är han ordförande i Stiftelsen Drivhuset Gävleborg som hjälper studenter vid Högskolan att starta företag.

Madelene Sund

– Mitt projektområde inom Sprint-X är inflöde, vilket innebär att överse och utveckla att antalet idébärare som söker sig till Movexum ökar och bibehåller samma höga kvalitet. Vi vill se till att vara närvarande i regionen för både noder, och potentiella inkubatorbolag, för att underlätta och avdramatisera ansökningsprocessen. Vi kommer att se över nuvarande inflöde och lägga resurser på utveckling- och förbättringsmöjligheter. Inflödet är ett väldigt spännande projektområde med många utvecklingsmöjligheter så jag har stora förväntningar på projektet och ser fram emot att förhoppningsvis kunna se en positiv utveckling. Jag har ingen tidigare koppling till Movexum internt eller externt men ser fram emot att köra igång! 

Madelene tog sin kandidatexamen i internationell marknadsföring i USA där hon med examensbeviset i handen fick anställning på en startup. Har jobbat med digital marknadsföring på bland annat EF och Playipp. Har även erfarenhet av projektledning på internationella bolag.

Mer om Projekt Sprint X och andra projekt vi drivit eller varit involverade i hittar du på vår projektsida.