Varför är vissa team mer produktiva och framgångsrika än andra?

NyheterUncategorized
Bild till artikeln
12 april 2021

varför-är-vissa-team-mer-framgångsrika-än-andra?

Denna bild är tagen ifrån Movexums utvecklingsprogram Boost Chamber

Google, ett av världens mest framgångsrika företag har sedan 2002 sökt svaret på varför vissa team är mer framgångsrika än andra. Miljontals kronor, forskning, timmar och resurser sattes in för att försöka bena ut svaret. Det var lättare sagt än gjort, finns det egentligen något hemligt recept för att skapa ett dream team? Varför är vissa team mer produktiva och framgångsrika än andra?
Google började med att intervjua hundratals medarbetare och för att vara mer exakt 180 team från hela världen där de försökte kartlägga alla aspekter av sina anställdas liv. Äter teamen lunch tillsammans? Vilka egenskaper har teamets chef, vilka individer ingick i teamet etc.
Utfallet av studien kunde dessvärre inte hitta någonting som pekade på att framgångsrika team hade med sammansättningen av gruppen att göra.

Det var först när forskningsledare Julia Rozovsky vände sig till den senaste forskningen inom gruppnormer som svaret blev alltmer tydligt. Traditioner, beteenden och oskrivna regler styr oss individer i regel när vi kommer samman och utifrån begreppet psykologisk trygghet uppenbarade sig ett mönster i studien.

Framförallt var två faktorer avgörande;

1.     Så länge alla fick en chans att prata gjorde teamet bra ifrån sig. Om endast en person eller flera pratade samtidigt, minskade genast den kollektiva intelligensen.

 

2.     Den andra avgörande faktorn handlar om empati, att individen inför gruppen vågar öppna upp och visa känslor. Alltså samma egenskaper som krävs för att bygga riktiga relationer.

 

Sammanfattningsvis så handlade det inte om vem en har i teamet utan hur teamet interagerar gentemot varandra. Respekt för varandras känslor, åsikter och att låta alla komma till tals var primära faktorer för ett framgångsrikt team. Dessutom var medarbetarna i dessa team mest tillfredsställda med sitt jobb.

start-up gävle
Vad gör du då om du som idébärare vill affärsutveckla en idé men ännu inte hunnit bygga något team?
Om du antagits till något av våra program kommer du inte bara få insikt om vilken roll du själv som entreprenör är bäst lämpad att ha för att framgångsrikt lyckas med din idé – du kommer också få stöttning i att komma till insikt om vilka kompetenser du behöver knyta till dig för att kunna bygga ett team som på bästa möjliga sätt förvaltar och förädlar din idé. 
I vårt nätverk finns en mängd spännande profiler som vi gärna matchar dig och din idé med!

Dessutom vet vi av erfarenhet att i det inledande skedet av att utveckla sin idé upplever flertalet av de solo-entreprenörer vi jobbar med att vi på Movexum upplevs och anses vara en del av teamet – åsikter som får oss att känna oss priviligierade och stolta!

 

Nyfiken på mer detaljerad info om hur vi jobbar med vikten av team, och hur du som företagare kan bygga ett produktivt och framgångsrikt sådant? Hör av dig!


Bolla din idé med en affärsutvecklare